• Fått oönskade nakenbilder: Om ditt barn fått en oönskad nakenbild så kan ditt barn ha utsatts för brottet sexuellt ofredande. Det är aldrig ok att skicka nakenbilder till någon som inte bett om dem och som inte vill ha dem. Om ditt barn är under 15 år räknas det som sexuellt ofredande även om bilden var önskad eftersom barn under 15 år aldrig kan samtycka till sexuella handlingar.
  • Hotad att skicka nudes:  Om ditt barn har blivit hotad i syfte att skicka en nakenbilder kan ditt ban ha utsatts för brottet olaga hot. Även att till exempel tjata på någon att skicka en nakenbild kan vara brottsligt, det kan vara ett sexuellt ofredande, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering eller försök till barnpornografibrott.
  • Fått nudes spridda: Om någon har spridit en nakenbild på ditt barn kan personen som sprider göra sig skyldig till barnpornografibrott och olaga integritetsintrång. Det är aldrig ok att sprida någon annans nakenbilder. 
  • Erbjudits pengar för nudes: Om någon har erbjudit ditt barn pengar för en nakenbild så kan den personen göra sig skyldig till försök till utnyttjande av barn för sexuell posering eller försök till barnpornografibrott.   
  • Sålt sex: Om ditt barn har utnyttjats för köp av sexuella handlingar så har inte ditt barn gjort något olaglig. Det är personen som har utnyttjat ditt barn som har begått ett brott. Om ditt barn är under 15 år räknas det som våldtäkt mot barn och är ditt barn mellan 15-17 år heter brottet utnyttjande av barn för köp av sexuella handling. 

Undantag: Om ditt barn till exempel byter nakenbilder eller har sex med en person som är jämbördig i ålder och utveckling och handlingen inte har inneburit något övergrepp utan präglas av ömsesidighet och frivillighet räknas det inte som något brottsligt.