Om du misstänker att ditt barn har utsatts för övergrepp, på eller utanför nätet, är det viktigt att agera. Tystnaden är förövarens bästa vän. Alltför många barn förblir tysta, många gånger för att vi vuxna inte vågar fråga. Men vi vuxna har ett ansvar att agera om vi misstänker att ett barn far illa. Barnet har rätt till stöd och hjälp.

Om du misstänker att ditt barn är utsatt för övergrepp:

  • Våga fråga och fråga flera gånger – barnet kanske inte är beredd att berätta första gången.
  • Trygga barnet i att kunna berätta för dig – när barnet vill och på barnets villkor.
  • Var uppmärksam på ”testprat” – barn kan ibland testa oss vuxna för att se om vi kan hantera det de har att berätta, t.ex. genom att berätta att något hänt ens kompis, fast det i själva verket rör barnet självt.
  • Lyssna och bekräfta barnet.
  • Avlasta från skam och skuld och visa att du bryr dig.
  • Polisanmäl alltid misstänkta brott.

Barns råd till föräldrar när något har hänt:

  • ”Stötta sina barn genom allting och inte döma de för hur de har hamnat i en sån situation”.
  •  ”Finns där för ditt barn och var närvarande. Inte bara en kort stund men alltid”
  • ”Ha förståelse och behandla situationen med lugn och kärlek”

Ring Föräldrahjälpen

020–111 33 44

Maila oss