ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn.  Vi jobbar för att öka kännedomen om barns utsatthet – på och utanför nätet. Vårt mål är att alla delar av samhället tar ansvar för barnets rätt till skydd mot sexuell exploatering. 

Vi kan ge dig kunskap om vad sexuell exploatering av barn innebär, hur barnen själva upplever sin situation, vilken lagstiftning som behövs för att skydda barn mot exploatering, vilka tekniska lösningar och utmaningar det finns inom området, och vad som behöver prioriteras inom politiken nu. 

Vår kunskap baseras på det barn och unga berättar för oss i vår stödlinje Ditt ECPAT och i vår årliga undersökning med barn, och vad viktiga vuxna berättar för oss i ECPAT Vuxenstöd. Vi analyserar även information som kommer via ECPAT Hotline, vår webbaserade anmälningssida där vi får tips från allmänheten på material som skildrar sexuella övergrepp mot barn.

Läs mer om vilka frågor ECPAT driver och vad du som riksdagsledamot kan skriva motion om.


Boka din fika med oss!


    För dig som vill läsa mer

    En rapport om barns utsatthet för sexualbrott i vardagen och vilka strategier de har för att skydda sig.

    En rapport om pojkar, nakenbilder, relationer och åldersskillnader.

    ECPAT verksamhetsberättelse 2021 – om ECPATs verksamhet under året.