Göta hovrätt har nyligen frikänt en elevassistent på en skola för våldtäkt mot barn mot en 14-årig pojke. Istället dömdes kvinnan, som var sju år äldre än pojken, för sexuellt utnyttjande av barn. Hovrätten ändrade också påföljden från fängelse till skyddstillsyn och behandling. ECPAT anser att hovrättens bedömning tydligt visar att det finns brister i det straffrättsliga skyddet för barn.

Kvinnan var anställd som elevassistent på en skola där målsäganden, en 14-årig pojke gick. Vid två tillfällen har kvinnan haft sexuellt umgänge med pojken. Växjö tingsrätt dömde kvinnan för våldtäkt mot barn men Göta hovrätt ändrade domen och dömde istället kvinnan för sexuellt utnyttjande av barn.

Vad säger lagen?

Lagen säger att barn under 15 år kan inte samtycka till sexuella handlingar då de inte uppnått den sexuella myndighetsåldern. Det är alltså förbjudet för en person över 15 år att ha sex med någon som är yngre än 15 år – även om barnet säger att hen vill det. Det finns dock undantag till detta – såsom när åldersskillnaden är liten och om sexet har varit helt frivilligt, t.ex. om en 14-åring och en 15-åring har en relation och har sex med varandra frivilligt.

Från våldtäkt i tingsrätt till sexuellt utnyttjande av barn i hovrätt

Medan tingsrätten dömde kvinnan för våldtäkt mot barn konstaterade hovrätten dels att kvinnan visste om pojkens ålder, dels att de inte hade någon kärleksrelation med varandra. Därmed ansåg hovrätten att det inte var en undantagssituation (som skulle göra att kvinnan anses vara oskyldig till brott) och dömde istället för sexuellt utnyttjande av barn, ett mindre allvarligt brott jämfört med våldtäkt mot barn, med en lägre straffskala.

Enligt ECPATs uppfattning borde tingsrättens dom ha fastslagits. Straffbestämmelsen om sexuellt utnyttjande av barn är nämligen en undantagsbestämmelse som ska tillämpas mycket restriktivt och endast om barnet är nära 15 år, är sexuellt mogen och om de sexuella handlingarna varit helt frivilliga och ömsesidiga. Pojken var 14 år och 3 månader vilket inte normalt sett betraktas som nära 15 årsgränsen. Kvinnan arbetade dessutom på pojkens skola – något som ska anses bedömas som en försvårande omständighet i och med att det påverkar barnets beroendeställning. Denna omständighet saknas helt i detta mål.

Brister i det straffrättsliga systemet?

Vi menar att ett barn på 14 år inte kan samtycka till sexuella handlingar med en vuxen, som dessutom har en professionell relation till barnet. Vi hoppas att målet prövas i Högsta domstolen så att vi därefter vet vad som krävs för att detta inte ska kunna ske igen.

Vidare läsning på Dagens Juridik

/Isabella Kim, barnrättsjurist

Relaterade artiklar

Välkommen utredare på plats

Idag presenterade regeringen äntligen den utredare som ges i uppdrag att ta fram en strategi mot våld mot barn. ECPAT har arbetat länge för att Sverige ska få en sådan strategi.

Läs mer

Äntligen ett lagförslag om höjda ministraff för sexualbrott mot barn!

ECPAT Sverige har arbetat länge för en skärpning av straffskalan för brottet köp av sexuell handling av barn. Idag kan en person få samma straff vid nedskräpning som vid sexuella övergrepp mot barn – vilket är helt orimligt. Vår kampanj från 2014 mot en sopig straffskala är en av de mest delade kampanjerna i Sverige. Filmerna […]

Läs mer

Barnkonventionen 30 år – och ECPAT jobbar vidare

Den 20 november 2019 fyllde FN:s konvention om barnets rättigheter – eller barnkonventionen som den brukar kallas – 30 år. Att barnkonventionen blir svensk lag i januari innebär inte att arbetet med att förverkliga barnets rättigheter går i mål. Tvärtom är det en början. För ECPATs frågor innebär det att barn som utsätts eller riskerar […]

Läs mer

FN-rapportering – ett effektivt påverkansverktyg

Att barnets rättigheter lyfts fram och får ta plats när mänskliga rättigheter diskuteras inom FN och i andra officiella sammanhang är tyvärr inte självklart. Därför är det viktigt att ECPAT och andra delar av civilsamhället bidrar med vår unika kunskap. Alla länder som bundit sig till barnkonventionen rapporterar till FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén). Det […]

Läs mer

Idag stärks det straffrättsliga skyddet för barn

ECPAT har länge arbetat för att stärka det juridiska skyddet för barn som exploateras sexuellt. I dag träder tre viktiga nya lagändringar i kraft: • Minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjs från fängelse i sex månader till ett år.• Den som skildrar ett barn i pornografisk bild ska kunna straffas för barnpornografibrott om hen varit oaktsam […]

Läs mer