ECPAT släpper idag rapporten ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” som är en studie av sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte. I rapporten beskriver ECPAT hur framför allt pojkar utsätts för en ny typ av sexualbrott där förövarens motiv primärt inte är sexuellt, utan i stället egen ekonomisk vinning. Förövarna manipulerar till sig nakenbilder och -filmer från pojkarna, inte sällan genom att utge sig för att vara en jämnårig flicka. Ofta tillhör de organiserad brottslighet och barnen är deras nya brottsoffer.

ECPATs rapport ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” fokuserar på sexuell utpressning där förövare genom manipulation förmår barn att skicka sexualiserat material och sedan hotar att sprida det om inte barnet betalar. ECPAT observerade under 2022 en kraftig ökning av barn som vände sig till stödlinjen angående denna typ av utpressning. I 2022 års upplaga av ECPATs nätbaserade undersökning, Nude på nätet, som är riktad till barn mellan 10 och 17 och handlar om deras upplevelser och erfarenheter av sexuell utsatthet på nätet, gjordes därför en fördjupning och barnen besvarade ett antal frågor i ämnet och kunde även ge fritextsvar.

Organiserad brottslighet mot barn

Utpressningen börjar i en överväldigande majoritet av fallen på de stora sociala medieplattformarna. Förövarnas tillvägagångssätt visar en större samstämmighet än vad vi ser i andra sexualbrott mot barn på nätet. Barnen berättar att förövarna är mycket skickliga i att bygga förtroende och får dem att passera gränser som de inte trodde var möjliga. Det går snabbt från första kontakten till att utpressningen börjar, ofta sker den under stark tidpress. Pojkarna berättar hur de krävs på en summa mellan ettusen och tretusen kronor. De berättar även att förövarna i många fall använder sig av internationella betalningsvägar och att kommunikationen sker på engelska. Brottsoffren är ofta mycket unga, ibland i 10-årsåldern.

Skillnad i utsatthet

Det finns en skillnad mellan pojkars och flickors utsatthet när det kommer till sexuell utpressning för ekonomiska syften och den ligger i var den ekonomiska vinsten sker. I pojkarnas fall är det barnen som själva betalar pengar till utpressaren för att försöka förhindra att nakenbilder sprids. I flickornas fall är det ofta fysiska övergrepp som dokumenteras och säljs vidare till andra.

– Internationellt organiserad brottslighet har hittat en ny inkomstkälla: barn och unga. Förövarna är medvetna om att barnet är i en ålder där det kan vara svårt att prata med vuxenvärlden om sexuella relationer på nätet. Barnets rädsla att berätta om sin utsatthet utnyttjar förövarna till fullo. Det är viktigt att vuxenvärlden och samhället inte lägger över ansvaret att hantera denna brottslighet på barnet. Skulden hör aldrig hemma hos det utsatta barnet, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.

Kategorier

Relaterade artiklar

ECPAT Hotline – en webbsida som inte borde behövas

ECPAT Hotline är en webbsida som inte borde behövas. Där tar ECPAT emot och granskar tips på sexuella övergrepp mot barn. Du kan tipsa om bilder och filmer som finns på internet, eller något du sett eller fått kännedom utanför nätet. Så här går arbetet i ECPAT Hotline till: Under första halvåret 2023 har ECPAT […]

Läs mer

Nude på nätet undersöker barns sexuella utsatthet

För fjärde året i rad genomför ECPAT Nude på nätet – en nätbaserad undersökning som riktar sig till barn och unga i åldern 10-17 år. Syftet är att förstå barns sexuella utsatthet – framför allt på internet – utifrån barnens egna erfarenheter och attityder. Idag, 29 maj 2023, startar ECPAT sin årliga undersökning Nude på […]

Läs mer

Kommentar angående Ekots inslag om ECPATs integritetspolicy

SR Ekot har vid ett inslag, idag den 25 maj, granskat ECPATs integritetspolicy och cookiepolicy på hemsidan ecpat.se.  Vi har vid ett stort antal tillfällen bemött Ekots frågor och påståenden. Ekot har informerat oss om att de skulle sända den intervju de gjort med ECPATs styrelseordförande Emma Henriksson.    I dagens inslag på Ekot, vilket […]

Läs mer

Remissyttrande: Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

ECPAT har beretts tillfälle att yttra sig kring Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027 och har lämnat sitt yttrande. Sammanfattningsvis ställer sig ECPAT positiva till förslaget och välkomnar målsättningen att alla barn och unga utvecklar digital kompetens, ges möjligheten att utveckla förmågan att förhålla sig till digitala miljöer och att agera säkert, […]

Läs mer