ECPAT deltog under Almedalsveckan på Barnrättstorget tillsammans med flera andra barnrättsorganisationer. Här kan du se våra programpunkter i efterhand.

Lansering av rapporten ”Då tog ’hon’ en screen och allt började”

Under Almedalsveckan lanserade vi vår nya rapport ”Då tog ’hon’ en screen och allt började”. Här kan du läsa mer om rapporten.

ECPATs program under veckan


Tisdag 27 juni

Vilka är de viktigaste barnrättsfrågorna 2023?

Tisdag 27 juni, kl. 15.00-16.00
Barnrättstorget, Hamnplan, H209

Barnkonventionen är lag i Sverige men ändå finns det barn som inte får sina rättigheter tillgodosedda. Under invigningen av Barnrättstorget diskuterar vi vad som behöver hända för att barns rättigheter och rätt till skydd ska tillgodoses.

Arrangörer: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Junis, Majblomman, Barnafrid vid Linköpings universitet, Polisens Nationella Avdelning (NOA), Maskrosbarn, SOS Barnbyar, ECPAT Sverige, Brottsoffermyndigheten, Statens Medieråd, Erikshjälpen

Till programpunkten i Almedalskalendern

Vuxna har inte koll – om det allvarliga våldet mot barn IRL och online

Tisdag 27 juni, kl. 16.30-17.30
Barnrättstorget, Hamnplan H209

Barn har rätt att skyddas från alla former av våld. Målet är att allt våld mot barn ska upphöra. Samtidigt ökar sexuella övergrepp, mobbning, försummelse & sexuell exploatering. Barnen har koll men berättar sällan för vuxna. Hur ser det ut idag och hur stöttar & förebygger vi våld mot barn?

Medverkande: Camilla Waltersson Grönvall, Socialtjänstminister, Elevernas riksförbund, ECPAT, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Barnafrid, Polismyndigheten och Friends.

Till programpunkten i Almedalskalendern


Onsdag 28 juni

För unga är den digitala världen viktig, men när och hur kan unga ta hjälp av vuxna?

Onsdag 28 juni, kl. 17.00-18.00
Barnrättstorget, Hamnplan, H209

Vi kan alla oavsett ålder bli utsatta för brott, må dåligt och utsättas för kränkningar online. Barn och ungas rättigheter gäller även i den digitala miljön och stöd finns att ta del av – men vad behövs mer? Vilka behov har unga idag när det kommer till att få vägledning i dessa komplicerade frågor?

Arrangörer: Safer Internet Centre Sverige (Statens medieråd, Bris och ECPAT Sverige)

Till programpunkten i Almedalskalender


Torsdag 29 juni

Hur kan vi vuxna stärka barns och ungas rättigheter på internet?

Torsdag 29 juni, kl. 13.00-13.45
Barnrättstorget, Hamnplan, H209

Barn och unga har samma rättigheter i den digitala miljön som i den övriga världen – till exempel rätt till information, att uttrycka sin åsikt och att skyddas från hot och våld. Hur kan Sverige framgångsrikt arbeta för att barn och ungas rättigheter ska stärkas i deras digitala vardag?

Arrangörer: Safer Internet Centre Sverige (Statens medieråd, Bris och ECPAT Sverige)

Till programpunkten i Almedalskalendern

Vilka blir konsekvenserna när barn hängs ut på exposekonton?

Torsdag 29 juni, kl. 14.00-14.45
Barnrättstorget, Hamnplan, H209

Exposekonton är anonyma konton på sociala medier eller forumtrådar – där barn delar naket och sexuellt material på andra barn. Syftet är att kränka och skuldbelägga. Vilka blir konsekvenserna för barnet och vilka bär ansvaret för att sexuellt kränkande bilder och filmer på nätet som sprids tas bort?

Arrangör: ECPAT Sverige

Till programpunkten i Almedalskalendern

Samtal och mingel: Hur stöttar vi barn och unga i frågor kring barns sexuella utsatthet – på och utanför nätet?

Torsdag 29 juni, kl. 17.00-18.00
Barnrättstorget, Hamnplan, H209

Ta chansen att träffa ECPAT och ställ frågor till oss. Under en timme för vi intressanta samtal kring barnrättsfrågor med fokus på att stoppa och förebygga sexuell exploatering av barn – på och utanför nätet. Samtalen avslutas med mingel, dryck och tilltugg.

Arrangör: ECPAT Sverige

Till programpunkten i Almedalskalendern


Fredag 30 juni

Barnet som expert på sin egen situation

Fredag 30 juni, kl. 14.00-14.45
Barnrättstorget, Hamnplan, H209

Vi är övertygande om att barn är experter på sin egen situation och att vuxna har mycket att lära från barn och unga. Hur inkluderar vi unga i beslutsfattande som rör dem? Välkommen till en paneldiskussion mellan barn och unga och politiker. Mer information om innehåll och medverkande kommer.

Arrangör: ECPAT Sverige

Till programpunkten i Almedalskalendern