Vad innebär det att vara partner?

Som partner engagerar ni er långsiktigt i ECPATs arbete i frågor som ligger nära er verksamhet. Tillsammans sätter vi upp en plan på innehåll som passar era förutsättningar och visioner. Vår ambition är att varje samarbete ska resultera i dubbel nytta: affärsnytta för företaget och social nytta genom vår verksamhet på ECPAT Sverige.

För att kalla sig ­partner och därmed ha möjlig­het att använda ECPAT Sveriges varu­märke i marknads­föring och kommunikation, ska värdet av samarbetet överstiga 200 000 kronor per år.

Vill ni veta mer om att vara partner till ECPAT? Kontakta Maria Matseke, kommunikation- och insamlingsansvarig, maria.matseke@ecpat.se eller 076 720 61 98.

Varför mitt företag?

Idag finns möjligheten för företag att tydligt visa på sin styrka som samhällsaktör. Ett företag präglas av sin kultur och sina värderingar. Värderingar som kan skapa stolta medarbetare och trogna kunder. Som anställd och konsument är jag också förälder, eller har barn i min närhet, och vill att företaget jag arbetar på eller är kund hos har produkter och tjänster som är säkra för barn.

Bara genom samverkan kan vi nå FN:s globala mål 2030, men genom att ta ett samlat grepp kan vi också göra stor skillnad här och nu. Tillsammans med ECPAT Sverige kan näringsliv och andra aktörer bidra till en positiv samhällsutveckling och skapa en tryggare värld för barn och unga.

Kommunikation och utbildning – kunskap förändrar

I våra samarbeten med företag tar vi tillvara på vår gemensamma kunskap och möjlighet att förändra genom tekniska lösningar och informationsspridning, för att nå målet om en säkrare vardag för barn och unga. Läs gärna mer våra samarbeten och koalitioner här.

Inom ramen för ett partnerskap kan ECPAT till exempel dela kunskap till era anställda, kunder och partners. Det kan handla om allt från att berätta om vårt samarbete till att sprida våra tips och råd om hur man kan skydda barn från sexuella övergrepp och exploatering. Tystnad och okunskap är förövarens bästa vän. Med kunskap och gemensamma kommunikationsinsatser kan vi förändra och göra stor skillnad.

Så här används pengarna

ECPAT använder pengarna i arbetet mot sexuell exploatering av barn. De går till våra stödlinjer för barn och vuxna, påverkansarbete, informations- och kunskapsspridning och till ECPAT hotline, som är en anmälningssida där man kan tipsa om alla former av misstänkt sexuell exploatering av barn.

Läs mer om vår ekonomi här.