Näringslivet är en viktig aktör i vårt arbete. Samverkan kan ske på olika sätt. Oavsett företagets storlek eller inriktning finns det möjlighet till engagemang hos oss. Läs gärna mer om vilka möjligheter vi har för dig som företag här.

Handelsbanken har sedan sommaren 2015 ett fördjupat samarbete med ECPAT Sverige. Samarbetet innebär att parterna tillsammans arbetar för att försvåra och förhindra betalningar kopplade till sexuellt övergreppsmaterial på barn. Samarbetet är en del av Handelsbankens arbete med social hållbarhet där banken inom ramen för sin verksamhet integrerar ett förebyggande arbetssätt för att bidra till avståndstagande mot sexuell exploatering av barn.

Vi vill ta ansvar inom ett område där vi kan göra skillnad i vår dagliga verksamhet

Catarina Belfrage Sahlstrand om Handelsbankens beslut att förlänga samarbetet fram till 2022.

Finanskoalitionen

Telekomkoalitionen

Stort tack till: