Näringslivet är en viktig aktör i vårt arbete. Samverkan kan ske på olika sätt. Oavsett företagets storlek eller inriktning finns det möjlighet till engagemang hos oss. Läs gärna mer om vilka möjligheter vi har för dig som företag här.

Handelsbanken har sedan sommaren 2015 ett fördjupat samarbete med ECPAT Sverige. Samarbetet innebär att parterna tillsammans arbetar för att försvåra och förhindra betalningar kopplade till sexuellt övergreppsmaterial på barn. Samarbetet är en del av Handelsbankens arbete med social hållbarhet där banken inom ramen för sin verksamhet integrerar ett förebyggande arbetssätt för att bidra till avståndstagande mot sexuell exploatering av barn.

Vi vill ta ansvar inom ett område där vi kan göra skillnad i vår dagliga verksamhet

Catarina Belfrage Sahlstrand om Handelsbankens beslut att förlänga samarbetet fram till 2022.

I september 2021 ingick Tele2 ett flerårigt partnerskap. Partnerskapet bidrar till ECPATS viktiga arbete ECPAT Sverige mot sexuell exploatering av barn genom att koppla upp Ditt ECPAT och ECPAT Föräldrahjälpen. Tele2 tillhandahåller även telefoni, växellösning och teknisk support för ECPAT Sveriges organisation.

-Vi har länge imponerats av ECPATs oförtröttliga arbete. Alltför många barn och unga i dag kommer i kontakt med, eller i värsta fall utsätts för någon form av sexuell exploatering, säger Viktor Wallström kommunikations- och hållbarhetschef Tele2. Det är ett växande problem som måste tas på allvar, oavsett om det gäller bilder som sprids bland klasskompisar eller kriminella nätverk som utnyttjar barn sexuellt.

Partnerskapet blir en viktig del i Tele2s hållbarhetsarbete med fokus på att skapa trygghet för barn i en uppkopplad värld.

Vi är väldigt stolta över att Tele2 kan möjliggöra ECPATs organisation och verktyg.”

Finanskoalitionen

Telekomkoalitionen

Stort tack till: