Rapport från ECPAT visar på HBTQIA+-pojkars sexuella utsatthet

I ECPATs rapport ”Consent is KEY” framgår det med tydlighet att pojkar som identifierar sig som HBTQIA+ i högre grad än andra pojkar är utsatta för sexualbrott. Mer än fem gånger så många, jämfört med barn i referensgruppen, uppger att de sålt sex – d.v.s. att en vuxen förövare har utsatt dem för brottet utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Pojkar som identifierar sig som HBTQIA+ och ickebinära har i högre grad än andra barn blivit utnyttjade genom köp av sexuell handling eller genom att någon köpt deras nakenbilder. ECPATs rapport visar att fler barn i HBTQIA+-gruppen har erfarenhet av att sälja bilder och av att ha sexuella interaktioner med äldre personer mot ersättning. Även detta gäller framför allt pojkarna i gruppen och de icke-binära.
– När vi pratar om utsatthet för sexualbrott på nätet hamnar fokus lätt på flickor och deras utsatthet. Det är viktigt att vi även synliggör den ökade risken att utsättas hos ickebinära och pojkar som identifierar sig som HBTQIA+, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.

Mindre negativa till sex mot ersättning

De barn som identifierar sig som HBTQIA+ är mindre negativt inställda till sex mot ersättning och i flera fritextsvar hänvisar de till rätten att själv bestämma över sin kropp. I ECPATs undersökning ”Nude på nätet”, som ligger som grund för rapporten, framgår det att de upplever att detta kan vara ett sätt att utforska sin sexualitet – något som annars upplevs som svårt. Barnen ifrågasätter dock de äldre personer som väljer att interagera sexuellt med barn.

Rapporten visar också att barn som identifierar sig som HBTQIA+ upplever internet som en viktigare plats för att få information om sex och relationer jämfört med andra barn. Internet blir en plats för att möta likasinnade som inte är dömande.

Mer komplexa resonemang

I enkätsvaren är det tydligt att barnen i HBTQIA+-gruppen har längre och mer komplexa resonemang när det gäller samtycke, kroppsligt självbestämmande och ålderskillnader än andra grupper. Barnen förklarar själva detta med att det är frågor som blir viktigare om man identifierar sig som HBTQIA+ eftersom detta är en grupp som ofta får sina gränser kränkta och som oftare behöver försvara sina kroppsliga uttryck.
– De barn och unga som identifierar sig som HBTQIA+ för komplexa och nyanserade resonemang kring samtycke och sårbarhet. Jag ser att de har mycket att lära både sina jämnåriga och vuxna på det här området, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

ECPATs rapport ”Consent is KEY” baseras på ECPATs berättelsebaserade undersökning ”Nude på nätet” från 2022. Av de 6919 barn som svarade på frågan om de identifierar sig som HBTQIA+ svarade 1133 barn att de gör det.

Kategorier

Relaterade artiklar

Nude på nätet undersöker barns sexuella utsatthet

För fjärde året i rad genomför ECPAT Nude på nätet – en nätbaserad undersökning som riktar sig till barn och unga i åldern 10-17 år. Syftet är att förstå barns sexuella utsatthet – framför allt på internet – utifrån barnens egna erfarenheter och attityder. Idag, 29 maj 2023, startar ECPAT sin årliga undersökning Nude på […]

Läs mer

Kommentar angående Ekots inslag om ECPATs integritetspolicy

SR Ekot har vid ett inslag, idag den 25 maj, granskat ECPATs integritetspolicy och cookiepolicy på hemsidan ecpat.se.  Vi har vid ett stort antal tillfällen bemött Ekots frågor och påståenden. Ekot har informerat oss om att de skulle sända den intervju de gjort med ECPATs styrelseordförande Emma Henriksson.    I dagens inslag på Ekot, vilket […]

Läs mer

Remissyttrande: Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

ECPAT har beretts tillfälle att yttra sig kring Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027 och har lämnat sitt yttrande. Sammanfattningsvis ställer sig ECPAT positiva till förslaget och välkomnar målsättningen att alla barn och unga utvecklar digital kompetens, ges möjligheten att utveckla förmågan att förhålla sig till digitala miljöer och att agera säkert, […]

Läs mer

Kommentar om besökarens integritet på ecpat.se

9 maj deltog ECPAT i ett inslag på Ekot, i samband med att de tittat på användningen av så kallade cookies på barnrättsorganisationers webbsidor. Inslaget handlade om användningen av cookies på ECPAT Hotline, webbsidan dit allmänheten kan vända sig och tipsa om misstänkta sexuella övergrepp mot barn. Våra besökares integritet är en viktig fråga för […]

Läs mer