Rapport från ECPAT visar på HBTQIA+-pojkars sexuella utsatthet

I ECPATs rapport ”Consent is KEY” framgår det med tydlighet att pojkar som identifierar sig som HBTQIA+ i högre grad än andra pojkar är utsatta för sexualbrott. Mer än fem gånger så många, jämfört med barn i referensgruppen, uppger att de sålt sex – d.v.s. att en vuxen förövare har utsatt dem för brottet utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Pojkar som identifierar sig som HBTQIA+ och ickebinära har i högre grad än andra barn blivit utnyttjade genom köp av sexuell handling eller genom att någon köpt deras nakenbilder. ECPATs rapport visar att fler barn i HBTQIA+-gruppen har erfarenhet av att sälja bilder och av att ha sexuella interaktioner med äldre personer mot ersättning. Även detta gäller framför allt pojkarna i gruppen och de icke-binära.
– När vi pratar om utsatthet för sexualbrott på nätet hamnar fokus lätt på flickor och deras utsatthet. Det är viktigt att vi även synliggör den ökade risken att utsättas hos ickebinära och pojkar som identifierar sig som HBTQIA+, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.

Mindre negativa till sex mot ersättning

De barn som identifierar sig som HBTQIA+ är mindre negativt inställda till sex mot ersättning och i flera fritextsvar hänvisar de till rätten att själv bestämma över sin kropp. I ECPATs undersökning ”Nude på nätet”, som ligger som grund för rapporten, framgår det att de upplever att detta kan vara ett sätt att utforska sin sexualitet – något som annars upplevs som svårt. Barnen ifrågasätter dock de äldre personer som väljer att interagera sexuellt med barn.

Rapporten visar också att barn som identifierar sig som HBTQIA+ upplever internet som en viktigare plats för att få information om sex och relationer jämfört med andra barn. Internet blir en plats för att möta likasinnade som inte är dömande.

Mer komplexa resonemang

I enkätsvaren är det tydligt att barnen i HBTQIA+-gruppen har längre och mer komplexa resonemang när det gäller samtycke, kroppsligt självbestämmande och ålderskillnader än andra grupper. Barnen förklarar själva detta med att det är frågor som blir viktigare om man identifierar sig som HBTQIA+ eftersom detta är en grupp som ofta får sina gränser kränkta och som oftare behöver försvara sina kroppsliga uttryck.
– De barn och unga som identifierar sig som HBTQIA+ för komplexa och nyanserade resonemang kring samtycke och sårbarhet. Jag ser att de har mycket att lära både sina jämnåriga och vuxna på det här området, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

ECPATs rapport ”Consent is KEY” baseras på ECPATs berättelsebaserade undersökning ”Nude på nätet” från 2022. Av de 6919 barn som svarade på frågan om de identifierar sig som HBTQIA+ svarade 1133 barn att de gör det.

Kategorier

Relaterade artiklar

Sugardejting – ”trendigt” och allt vanligare även bland yngre barn

Ny rapport från ECPAT om barns erfarenheter och attityder till sugardejting och att sälja sex ECPATs rapport “Man ser det som ett hack” fokuserar på barns erfarenheter och attityder till sugardejting där vuxna utnyttjar barn för köp av sexuell handling. Rapporten gör det tydligt att barnets perspektiv är både avgörande och nödvändigt vid utformning av […]

Läs mer

ECPATs yttrande om förslaget om hemlig dataavläsning

År 2020 trädde en tillfällig lagstiftning om hemlig dataavläsning i kraft. Denna föreslås nu göras permanent och ECPAT har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Hemlig dataavläsning är ett hemligt tvångsmedel som används av brottsbekämpande myndigheter för att kunna komma åt annars svårtillgänglig information. Det kan exempelvis handla om krypterad information i en dator, […]

Läs mer

ECPAT får fem miljoner i Postkodlotteriets utdelning 2024

På Svenska Postkodlotteriets galakväll stod det klart att ECPAT är en av 61 ideella organisationer får del av Postkodlotteriets utdelning 2024. Som en av organisationerna i Postkodfamiljen får vi fem miljoner kronor i stöd – pengar som går direkt till vårt arbete för att stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn. Postkodlotteriet finns till för […]

Läs mer

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer