Kommentar om besökarens integritet på ecpat.se

9 maj deltog ECPAT i ett inslag på Ekot, i samband med att de tittat på användningen av så kallade cookies på barnrättsorganisationers webbsidor. Inslaget handlade om användningen av cookies på ECPAT Hotline, webbsidan dit allmänheten kan vända sig och tipsa om misstänkta sexuella övergrepp mot barn.

Våra besökares integritet är en viktig fråga för oss. Den som vänder sig till ECPAT Hotline har alltid möjlighet att vara helt anonym. Vi ser kontinuerligt över våra sidor och att det finns tydlig information om vilka cookies besökaren ger samtycke till. Syftet med cookies för marknadsföring på ecpat.se är att kunna erbjuda relevant information och marknadsföra vår verksamhet på till exempel sociala medier. För oss är det angeläget att nå ut till allmänheten så att de kan vända sig till oss för att ge tips om misstänkta sexuella övergrepp mot barn. Ett tips kan leda till att ett barn identifieras och räddas ur en övergreppssituation. 

Den absoluta majoriteten av de som vänder sig till ECPAT Hotline väljer att vara anonyma. Då finns inga kontaktuppgifter att dela. Samtliga personer som skickat in ett tips till ECPAT Hotline har även klickat i en ruta att de läst vår integritetspolicy. Grundinställningen för alla besökare på sidan, är att endast godkänna nödvändiga cookies. Det finns en möjlighet att aktivt välja att godkänna cookies för marknadsföringssyfte och då kan de eventuella kontaktuppgifter personen lämnat ha delats till Meta.

I inslaget lyfts fram att vi inte anmält oss själva till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). ECPAT bedömer att en så kallad personuppgiftsincident inte har skett, och därför ska en anmälning inte göras.  

Två av våra verksamheter på ECPAT vänder sig till vuxna – ECPAT Hotline och ECPAT Vuxenstöd. Barn och unga vänder sig till stödlinjen Ditt ECPAT. På den webbsidan finns inga cookies för marknadsföring.

Här kan du läsa vårt integritetsmeddelande

Här kan du läsa information om vår användning av cookies

Kategorier

Relaterade artiklar

Nude på nätet undersöker barns sexuella utsatthet

För fjärde året i rad genomför ECPAT Nude på nätet – en nätbaserad undersökning som riktar sig till barn och unga i åldern 10-17 år. Syftet är att förstå barns sexuella utsatthet – framför allt på internet – utifrån barnens egna erfarenheter och attityder. Idag, 29 maj 2023, startar ECPAT sin årliga undersökning Nude på […]

Läs mer

Kommentar angående Ekots inslag om ECPATs integritetspolicy

SR Ekot har vid ett inslag, idag den 25 maj, granskat ECPATs integritetspolicy och cookiepolicy på hemsidan ecpat.se.  Vi har vid ett stort antal tillfällen bemött Ekots frågor och påståenden. Ekot har informerat oss om att de skulle sända den intervju de gjort med ECPATs styrelseordförande Emma Henriksson.    I dagens inslag på Ekot, vilket […]

Läs mer

Remissyttrande: Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

ECPAT har beretts tillfälle att yttra sig kring Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027 och har lämnat sitt yttrande. Sammanfattningsvis ställer sig ECPAT positiva till förslaget och välkomnar målsättningen att alla barn och unga utvecklar digital kompetens, ges möjligheten att utveckla förmågan att förhålla sig till digitala miljöer och att agera säkert, […]

Läs mer

Våld mot barn 2022 – en nationell kartläggning

En nationell kartläggning över våld och sexuella övergrepp mot barn i Sverige har genomförts av Stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av regeringen. Den senaste gjordes 2016 och årets kartläggning visar att över 57 procent av eleverna i undersökningen hade varit utsatta för någon form av våld av vuxen och/eller jämnårig under sin uppväxt. Sexuella övergrepp […]

Läs mer