Kommentar om besökarens integritet på ecpat.se

9 maj deltog ECPAT i ett inslag på Ekot, i samband med att de tittat på användningen av så kallade cookies på barnrättsorganisationers webbsidor. Inslaget handlade om användningen av cookies på ECPAT Hotline, webbsidan dit allmänheten kan vända sig och tipsa om misstänkta sexuella övergrepp mot barn.

Våra besökares integritet är en viktig fråga för oss. Den som vänder sig till ECPAT Hotline har alltid möjlighet att vara helt anonym. Vi ser kontinuerligt över våra sidor och att det finns tydlig information om vilka cookies besökaren ger samtycke till. Syftet med cookies för marknadsföring på ecpat.se är att kunna erbjuda relevant information och marknadsföra vår verksamhet på till exempel sociala medier. För oss är det angeläget att nå ut till allmänheten så att de kan vända sig till oss för att ge tips om misstänkta sexuella övergrepp mot barn. Ett tips kan leda till att ett barn identifieras och räddas ur en övergreppssituation. 

Den absoluta majoriteten av de som vänder sig till ECPAT Hotline väljer att vara anonyma. Då finns inga kontaktuppgifter att dela. Samtliga personer som skickat in ett tips till ECPAT Hotline har även klickat i en ruta att de läst vår integritetspolicy. Grundinställningen för alla besökare på sidan, är att endast godkänna nödvändiga cookies. Det finns en möjlighet att aktivt välja att godkänna cookies för marknadsföringssyfte och då kan de eventuella kontaktuppgifter personen lämnat ha delats till Meta.

I inslaget lyfts fram att vi inte anmält oss själva till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). ECPAT bedömer att en så kallad personuppgiftsincident inte har skett, och därför ska en anmälning inte göras.  

Två av våra verksamheter på ECPAT vänder sig till vuxna – ECPAT Hotline och ECPAT Vuxenstöd. Barn och unga vänder sig till stödlinjen Ditt ECPAT. På den webbsidan finns inga cookies för marknadsföring.

Här kan du läsa vårt integritetsmeddelande

Här kan du läsa information om vår användning av cookies

Kategorier

Relaterade artiklar

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer

Ny rapport från ECPAT om barns utsatthet för sexualbrott

I ECPATs nya rapport ”Var försiktig och prata med en vuxen så fort det händer något” uppmärksammas barns utsatthet för sexualbrott på och utanför nätet. Den vänder sig till alla viktiga vuxna i barns närhet och syftet är att öka kunskapen om barns upplevelser, attityder och strategier för att hantera sexuella övergrepp. Rapporten grundar sig på […]

Läs mer

ECPAT lanserar chatt för att ge råd till vuxna om barns sexuella utsatthet

2021 startade ECPAT Vuxenstöd – en webbsida och stödlinje för vuxna som behöver råd om barns sexuella utsatthet. Nu lanserar ECPAT även en chattfunktion på hemsidan, för att tillgängliggöra stödet och ge fler vuxna verktyg att själva finnas där för barn och unga. Till ECPAT Vuxenstöd kan alla vuxna, både föräldrar, yrkesverksamma och andra anhöriga […]

Läs mer

ECPAT starkt kritiska till att barnpornografibrottet inte får ett nytt namn

ECPAT har tagit del av de förslag som lämnats av utredningen som bland annat sett över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar för de äldre barnen samt frågan om att byta namn på barnpornografibrottet. Vi ser fram emot att närmare gå igenom utredningens förslag, men kan redan nu konstatera att utredningen lämnar flera förslag som […]

Läs mer