Kommentar om besökarens integritet på ecpat.se

9 maj deltog ECPAT i ett inslag på Ekot, i samband med att de tittat på användningen av så kallade cookies på barnrättsorganisationers webbsidor. Inslaget handlade om användningen av cookies på ECPAT Hotline, webbsidan dit allmänheten kan vända sig och tipsa om misstänkta sexuella övergrepp mot barn.

Våra besökares integritet är en viktig fråga för oss. Den som vänder sig till ECPAT Hotline har alltid möjlighet att vara helt anonym. Vi ser kontinuerligt över våra sidor och att det finns tydlig information om vilka cookies besökaren ger samtycke till. Syftet med cookies för marknadsföring på ecpat.se är att kunna erbjuda relevant information och marknadsföra vår verksamhet på till exempel sociala medier. För oss är det angeläget att nå ut till allmänheten så att de kan vända sig till oss för att ge tips om misstänkta sexuella övergrepp mot barn. Ett tips kan leda till att ett barn identifieras och räddas ur en övergreppssituation. 

Den absoluta majoriteten av de som vänder sig till ECPAT Hotline väljer att vara anonyma. Då finns inga kontaktuppgifter att dela. Samtliga personer som skickat in ett tips till ECPAT Hotline har även klickat i en ruta att de läst vår integritetspolicy. Grundinställningen för alla besökare på sidan, är att endast godkänna nödvändiga cookies. Det finns en möjlighet att aktivt välja att godkänna cookies för marknadsföringssyfte och då kan de eventuella kontaktuppgifter personen lämnat ha delats till Meta.

I inslaget lyfts fram att vi inte anmält oss själva till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). ECPAT bedömer att en så kallad personuppgiftsincident inte har skett, och därför ska en anmälning inte göras.  

Två av våra verksamheter på ECPAT vänder sig till vuxna – ECPAT Hotline och ECPAT Vuxenstöd. Barn och unga vänder sig till stödlinjen Ditt ECPAT. På den webbsidan finns inga cookies för marknadsföring.

Här kan du läsa vårt integritetsmeddelande

Här kan du läsa information om vår användning av cookies

Kategorier

Relaterade artiklar

Högsta domstolen saknar barnrättsperspektiv när lärare frias efter att ha kommenterat elevs bröst

Till vår stödlinje Ditt ECPAT hör många barn av sig och berättar om hur de blir utsatta för olika former av sexuella kränkningar av lärare på skolan. Det rör sig om allt från sexuella anspelningar och kommentarer, till våldtäkter i och utanför skolans lokaler. Sexuella ofredanden i form av tafsanden och kränkande uttryck är en […]

Läs mer

ECPAT har fått status som betrodd anmälare inom förordningen om digitala tjänster

Som första organisation i Sverige har ECPAT beviljats status som betrodd anmälare inom förordningen om digitala tjänster (Digital Services Act). Det innebär att när ECPAT anmäler olagligt innehåll – i vårt fall sexuell exploatering av barn – till en onlineplattform, ska anmälan hanteras extra skyndsamt. EU:s regler om en inre marknad för digitala tjänster (DSA-förordningen) […]

Läs mer

ECPATs yttrande om förslaget om hemlig dataavläsning

År 2020 trädde en tillfällig lagstiftning om hemlig dataavläsning i kraft. Denna föreslås nu göras permanent och ECPAT har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Hemlig dataavläsning är ett hemligt tvångsmedel som används av brottsbekämpande myndigheter för att kunna komma åt annars svårtillgänglig information. Det kan exempelvis handla om krypterad information i en dator, […]

Läs mer

ECPAT får fem miljoner i Postkodlotteriets utdelning 2024

På Svenska Postkodlotteriets galakväll stod det klart att ECPAT är en av 61 ideella organisationer får del av Postkodlotteriets utdelning 2024. Som en av organisationerna i Postkodfamiljen får vi fem miljoner kronor i stöd – pengar som går direkt till vårt arbete för att stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn. Postkodlotteriet finns till för […]

Läs mer