Kommentar angående Ekots inslag om ECPATs integritetspolicy

SR Ekot har vid ett inslag, idag den 25 maj, granskat ECPATs integritetspolicy och cookiepolicy på hemsidan ecpat.se.  Vi har vid ett stort antal tillfällen bemött Ekots frågor och påståenden. Ekot har informerat oss om att de skulle sända den intervju de gjort med ECPATs styrelseordförande Emma Henriksson.   

I dagens inslag på Ekot, vilket vi på förhand inte informerats om, nämner reportern dock inte intervjun med styrelseordföranden och inte heller en tidigare intervju med ECPATs programchef Sophie Josephson. Efter dessa två intervjuer har vi valt att besvara frågor via mail. Anledningen är både att vi anser att två utförliga intervjuer borde vara tillräckligt och att vi vill vara så konkreta i våra svar som möjligt, eftersom frågorna har blivit alltmer detaljerade. Att vinkla detta till att vi är otillgängliga tycker vi är tråkigt. 

I dagens inslag påstås att besökaren behöver läsa två olika integritetsmeddelanden för att få information om vår cookiebehandling. Detta är felaktigt. Det allra första som möter besökaren på hemsidan är vårt cookiemeddelande. Vi anser inte att det är otydligt. 

Att vi kan dela information med polismyndigheten och att vi kan använda cookies står i samma integritetsmeddelande på Hotlinesidan. Detta står inte i samma stycke, utan i två olika stycken. Sedan Ekot hörde av sig för en månad sedan, har vi lagt till förtydligande hänvisningar till stycken längre ner i samma dokument och till vår information om cookies. Att vi skulle ha ändrat våra villkor i integritetspolicyn är felaktigt. 

Vi har vid flera tillfällen svarat Ekot att om vi skulle upptäcka eventuella otydligheter i vår integritets- och cookiepolicy kommer vi självklart att rätta till dessa.

Kategorier

Relaterade artiklar

ECPAT Hotline – en webbsida som inte borde behövas

ECPAT Hotline är en webbsida som inte borde behövas. Där tar ECPAT emot och granskar tips på sexuella övergrepp mot barn. Du kan tipsa om bilder och filmer som finns på internet, eller något du sett eller fått kännedom utanför nätet. Så här går arbetet i ECPAT Hotline till: Under första halvåret 2023 har ECPAT […]

Läs mer

Organiserad brottslighet bakom sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte

ECPAT släpper idag rapporten ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” som är en studie av sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte. I rapporten beskriver ECPAT hur framför allt pojkar utsätts för en ny typ av sexualbrott där förövarens motiv primärt inte är sexuellt, utan i stället egen ekonomisk vinning. Förövarna manipulerar till […]

Läs mer

Nude på nätet undersöker barns sexuella utsatthet

För fjärde året i rad genomför ECPAT Nude på nätet – en nätbaserad undersökning som riktar sig till barn och unga i åldern 10-17 år. Syftet är att förstå barns sexuella utsatthet – framför allt på internet – utifrån barnens egna erfarenheter och attityder. Idag, 29 maj 2023, startar ECPAT sin årliga undersökning Nude på […]

Läs mer

Remissyttrande: Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

ECPAT har beretts tillfälle att yttra sig kring Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027 och har lämnat sitt yttrande. Sammanfattningsvis ställer sig ECPAT positiva till förslaget och välkomnar målsättningen att alla barn och unga utvecklar digital kompetens, ges möjligheten att utveckla förmågan att förhålla sig till digitala miljöer och att agera säkert, […]

Läs mer