Kommentar angående Ekots inslag om ECPATs integritetspolicy

SR Ekot har vid ett inslag, idag den 25 maj, granskat ECPATs integritetspolicy och cookiepolicy på hemsidan ecpat.se.  Vi har vid ett stort antal tillfällen bemött Ekots frågor och påståenden. Ekot har informerat oss om att de skulle sända den intervju de gjort med ECPATs styrelseordförande Emma Henriksson.   

I dagens inslag på Ekot, vilket vi på förhand inte informerats om, nämner reportern dock inte intervjun med styrelseordföranden och inte heller en tidigare intervju med ECPATs programchef Sophie Josephson. Efter dessa två intervjuer har vi valt att besvara frågor via mail. Anledningen är både att vi anser att två utförliga intervjuer borde vara tillräckligt och att vi vill vara så konkreta i våra svar som möjligt, eftersom frågorna har blivit alltmer detaljerade. Att vinkla detta till att vi är otillgängliga tycker vi är tråkigt. 

I dagens inslag påstås att besökaren behöver läsa två olika integritetsmeddelanden för att få information om vår cookiebehandling. Detta är felaktigt. Det allra första som möter besökaren på hemsidan är vårt cookiemeddelande. Vi anser inte att det är otydligt. 

Att vi kan dela information med polismyndigheten och att vi kan använda cookies står i samma integritetsmeddelande på Hotlinesidan. Detta står inte i samma stycke, utan i två olika stycken. Sedan Ekot hörde av sig för en månad sedan, har vi lagt till förtydligande hänvisningar till stycken längre ner i samma dokument och till vår information om cookies. Att vi skulle ha ändrat våra villkor i integritetspolicyn är felaktigt. 

Vi har vid flera tillfällen svarat Ekot att om vi skulle upptäcka eventuella otydligheter i vår integritets- och cookiepolicy kommer vi självklart att rätta till dessa.

Kategorier

Relaterade artiklar

ECPATs yttrande om förslaget om hemlig dataavläsning

År 2020 trädde en tillfällig lagstiftning om hemlig dataavläsning i kraft. Denna föreslås nu göras permanent och ECPAT har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Hemlig dataavläsning är ett hemligt tvångsmedel som används av brottsbekämpande myndigheter för att kunna komma åt annars svårtillgänglig information. Det kan exempelvis handla om krypterad information i en dator, […]

Läs mer

ECPAT får fem miljoner i Postkodlotteriets utdelning 2024

På Svenska Postkodlotteriets galakväll stod det klart att ECPAT är en av 61 ideella organisationer får del av Postkodlotteriets utdelning 2024. Som en av organisationerna i Postkodfamiljen får vi fem miljoner kronor i stöd – pengar som går direkt till vårt arbete för att stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn. Postkodlotteriet finns till för […]

Läs mer

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer

Ny rapport från ECPAT om barns utsatthet för sexualbrott

I ECPATs nya rapport ”Var försiktig och prata med en vuxen så fort det händer något” uppmärksammas barns utsatthet för sexualbrott på och utanför nätet. Den vänder sig till alla viktiga vuxna i barns närhet och syftet är att öka kunskapen om barns upplevelser, attityder och strategier för att hantera sexuella övergrepp. Rapporten grundar sig på […]

Läs mer