Kommentar angående Ekots inslag om ECPATs integritetspolicy

SR Ekot har vid ett inslag, idag den 25 maj, granskat ECPATs integritetspolicy och cookiepolicy på hemsidan ecpat.se.  Vi har vid ett stort antal tillfällen bemött Ekots frågor och påståenden. Ekot har informerat oss om att de skulle sända den intervju de gjort med ECPATs styrelseordförande Emma Henriksson.   

I dagens inslag på Ekot, vilket vi på förhand inte informerats om, nämner reportern dock inte intervjun med styrelseordföranden och inte heller en tidigare intervju med ECPATs programchef Sophie Josephson. Efter dessa två intervjuer har vi valt att besvara frågor via mail. Anledningen är både att vi anser att två utförliga intervjuer borde vara tillräckligt och att vi vill vara så konkreta i våra svar som möjligt, eftersom frågorna har blivit alltmer detaljerade. Att vinkla detta till att vi är otillgängliga tycker vi är tråkigt. 

I dagens inslag påstås att besökaren behöver läsa två olika integritetsmeddelanden för att få information om vår cookiebehandling. Detta är felaktigt. Det allra första som möter besökaren på hemsidan är vårt cookiemeddelande. Vi anser inte att det är otydligt. 

Att vi kan dela information med polismyndigheten och att vi kan använda cookies står i samma integritetsmeddelande på Hotlinesidan. Detta står inte i samma stycke, utan i två olika stycken. Sedan Ekot hörde av sig för en månad sedan, har vi lagt till förtydligande hänvisningar till stycken längre ner i samma dokument och till vår information om cookies. Att vi skulle ha ändrat våra villkor i integritetspolicyn är felaktigt. 

Vi har vid flera tillfällen svarat Ekot att om vi skulle upptäcka eventuella otydligheter i vår integritets- och cookiepolicy kommer vi självklart att rätta till dessa.

Kategorier

Relaterade artiklar

Nude på nätet undersöker barns sexuella utsatthet

För fjärde året i rad genomför ECPAT Nude på nätet – en nätbaserad undersökning som riktar sig till barn och unga i åldern 10-17 år. Syftet är att förstå barns sexuella utsatthet – framför allt på internet – utifrån barnens egna erfarenheter och attityder. Idag, 29 maj 2023, startar ECPAT sin årliga undersökning Nude på […]

Läs mer

Remissyttrande: Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

ECPAT har beretts tillfälle att yttra sig kring Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027 och har lämnat sitt yttrande. Sammanfattningsvis ställer sig ECPAT positiva till förslaget och välkomnar målsättningen att alla barn och unga utvecklar digital kompetens, ges möjligheten att utveckla förmågan att förhålla sig till digitala miljöer och att agera säkert, […]

Läs mer

Kommentar om besökarens integritet på ecpat.se

9 maj deltog ECPAT i ett inslag på Ekot, i samband med att de tittat på användningen av så kallade cookies på barnrättsorganisationers webbsidor. Inslaget handlade om användningen av cookies på ECPAT Hotline, webbsidan dit allmänheten kan vända sig och tipsa om misstänkta sexuella övergrepp mot barn. Våra besökares integritet är en viktig fråga för […]

Läs mer

Våld mot barn 2022 – en nationell kartläggning

En nationell kartläggning över våld och sexuella övergrepp mot barn i Sverige har genomförts av Stiftelsen Allmänna Barnhuset på uppdrag av regeringen. Den senaste gjordes 2016 och årets kartläggning visar att över 57 procent av eleverna i undersökningen hade varit utsatta för någon form av våld av vuxen och/eller jämnårig under sin uppväxt. Sexuella övergrepp […]

Läs mer