ECPAT lanserar chatt för att ge råd till vuxna om barns sexuella utsatthet

2021 startade ECPAT Vuxenstöd – en webbsida och stödlinje för vuxna som behöver råd om barns sexuella utsatthet. Nu lanserar ECPAT även en chattfunktion på hemsidan, för att tillgängliggöra stödet och ge fler vuxna verktyg att själva finnas där för barn och unga.

Till ECPAT Vuxenstöd kan alla vuxna, både föräldrar, yrkesverksamma och andra anhöriga till barn, höra av sig.
– Föräldrar hör av sig med frågor om hur de ska hålla sina barn trygga på nätet, för råd kring barns skickande av nakenbilder och i akuta situationer när deras barn varit med om sexuella övergrepp eller blivit hotade eller utpressade. Bland de yrkesverksamma möter vi bland annat lärare som behöver råd kring spridning av nakenbilder, exposekonton och annan sexuell utsatthet på skolorna, berättar Eline Bogen som är ansvarig för ECPAT Vuxenstöd.

Möjlighet till anonymt stöd

Fram till nu har ECPATs rådgivning för vuxna skett över telefon och mejl. I och med chattlanseringen finns nu för första gången en möjlighet för vuxna att söka stöd anonymt hos oss.
– Vi erbjuder redan anonym chattstödlinje för barn och unga och där ser vi att möjligheten att få anonym rådgivning sänker tröskeln för att våga höra av sig i känsliga frågor. Även vuxna kan uppleva skuld och skam när det handlar om föräldraskap kopplat till sexuell utsatthet hos barn och unga, säger Eline.

Kompletterar tidigare kontaktvägar

Den nya stödchatten kompletterar de tidigare kontaktvägarna mejl och telefon. Möjligheten att boka tid för rådgivning på telefon eller mejla finns alltså kvar.
– Att kunna chatta med oss ger möjlighet att få snabbare svar. Vi hoppas också att chatten leder till att fler hör av sig med förebyggande frågor, till exempel hur de ska prata med barn om samtyckesfrågor och hur de ska få inblick i barns tillvaro på nätet, utan att kränka barnets integritet. Vi ser att det finns ett behov av att kunna ställa snabba och kortare frågor till oss och att många kan dra sig för att ringa eller skriva ett långt mejl i den situationen, säger Eline.   

Sprider kunskap om barns utsatthet

På webbsidan ECPAT Vuxenstöd finns också artiklar och samtalsguider. Syftet är att öka kunskapen om barns sexuella utsatthet för att vuxna både ska kunna förebygga och finnas där om något hänt.
– Många vuxna saknar kunskap om det som händer i barns tillvaro på nätet. Vi ser till exempel att exposekonton är något som är relativt okänt hos vuxenvärlden, men att nio av tio barn känner till vad de är och att ungefär sex av tio barn själva har besökt minst ett sådant konto, berättar Eline.

Inga frågor är för stora eller små

Inledningsvis kommer chatten på ECPATs Vuxenstöd vara öppen alla vardagar 15.30-16.30.
– Vi hoppas att många föräldrar och yrkesverksamma tar chansen och hör av sig. Inga frågor är för stora eller för små för oss, säger Eline.

ECPAT Vuxenstöd

På ECPAT Vuxenstöd kan du som är vuxen söka stöd via chatt, telefon och mejl. Vi ger råd kring barns sexuella utsatthet – på och utanför nätet. Du kan kontakta oss både som förälder, yrkesverksam eller annan anhörig om du har oro eller misstanke för att ett barn har eller riskerar att bli sexuellt utsatt.

ECPAT Vuxenstöd chatt har öppet alla vardagar kl. 15.30-16.30.

Om du som vuxen behöver stöd för egen utsatthet kan du söka stöd hos Storasyster, Rise eller Ellencentret.


Kategorier

Relaterade artiklar

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer

Ny rapport från ECPAT om barns utsatthet för sexualbrott

I ECPATs nya rapport ”Var försiktig och prata med en vuxen så fort det händer något” uppmärksammas barns utsatthet för sexualbrott på och utanför nätet. Den vänder sig till alla viktiga vuxna i barns närhet och syftet är att öka kunskapen om barns upplevelser, attityder och strategier för att hantera sexuella övergrepp. Rapporten grundar sig på […]

Läs mer

ECPAT starkt kritiska till att barnpornografibrottet inte får ett nytt namn

ECPAT har tagit del av de förslag som lämnats av utredningen som bland annat sett över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar för de äldre barnen samt frågan om att byta namn på barnpornografibrottet. Vi ser fram emot att närmare gå igenom utredningens förslag, men kan redan nu konstatera att utredningen lämnar flera förslag som […]

Läs mer

Remissyttrande: Datalagring och åtkomst till elektronisk information

Datalagring och åtkomst till elektronisk information är ämnen som väcker diskussion inom ramen för friheter, rättigheter och brottsbekämpning. ECPAT Sverige har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet ”Datalagring och åtkomst till elektronisk information” (SOU 2023:22) som berör dessa frågor och har lämnat sitt yttrande. Datalagring innebär en skyldighet för tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och […]

Läs mer