ECPAT Hotline – en webbsida som inte borde behövas

ECPAT Hotline är en webbsida som inte borde behövas. Där tar ECPAT emot och granskar tips på sexuella övergrepp mot barn. Du kan tipsa om bilder och filmer som finns på internet, eller något du sett eller fått kännedom utanför nätet.

Så här går arbetet i ECPAT Hotline till:

  • Allmänheten skickar sina tips till oss. Vi bedömer om det handlar om sexuell exploatering av barn och tar reda på i vilket land materialet finns.
  • Om det är svenskt material skickar vi tipset vidare till svensk polis och begär också att filmerna eller bilderna ska tas ner från den server de finns på.
  • Ligger materialet i ett annat land skickar vi tipset till våra samarbetspartner i de länderna. Vi skickar också materialet till Interpol, som arbetar med att identifiera barnet på bilden eller i filmen.

Under första halvåret 2023 har ECPAT Hotline fått in och granskat över 2 200 tips från allmänheten och hotlines i andra länder.

Möjlighet till nedtagning

Många tror inte att det är möjligt att ta ned övergreppsbilder från nätet, men tack vare ny teknik är det ofta möjligt att både upptäcka och ta ned materialet.

Sedan 2018 har ECPAT Sverige samarbetat med ”Project Arachnid” – ett initiativ startat av organisationen Canadian Centre for Child Protection. Arachnid är ett globalt webbaserat verktyg som söker och upptäcker bilder och filmer av sexuella övergrepp på barn, för att sedan hjälpa till att ta bort dem från nätet.

Under första halvåret 2023 har ECPAT Sveriges analytiker granskat ungefär 600 000 bilder i Arachnid. Arachnid har totalt begärt över 35 miljoner nedtagningar av övergreppsmaterial.

Bakom varje bild finns ett barn som utsatts

Dokumenterade sexuella övergrepp av barn som läggs upp och sprids på nätet är allvarliga brott med stora konsekvenser för barnet som utsätts. Ofta är de negativa konsekvenserna livslånga. Vetskapen om att bilden eller filmen fortsätter att spridas på internet gör att övergreppet aldrig får ett slut för barnet. Därför är varje nedtagning livsviktig.

Varje tips kan göra skillnad

Tveka inte att rapportera om du sett något. Du får vara anonym. Ett enskilt tips kan leda till att ett barn hittas och kan tas ur en pågående övergreppssituation. Här ser du ett verkligt exempel på vad ett enda tips kan bidra till:

  1. En privatperson tipsar ECPAT Hotline om misstänkta dokumenterade övergrepp på ett barn.
  2. ECPAT Hotline granskar tipset, bedömer och spårar det och skickar det sedan vidare till polisen.
  3. Polisen granskar det och gör beslag och häktar en person.
  4. Polisen beslagtar router, flera datorer, hårddiskar och mobiltelefon. Totalt hittas över 39 000 bilder och 1200 filmer som visar sexuella övergrepp mot barn.
  5. Materialet analyseras och polisen upptäcker bilder som den misstänkte själv har tagit. Flera barn identifieras.
  6. Mannen döms till 6 års fängelse för grovt barnpornografibrott, grov våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt övergrepp mot barn.

Du kan också lämna ditt tips till polisen här.

Kategorier

Relaterade artiklar

ECPATs yttrande om förslaget om hemlig dataavläsning

År 2020 trädde en tillfällig lagstiftning om hemlig dataavläsning i kraft. Denna föreslås nu göras permanent och ECPAT har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Hemlig dataavläsning är ett hemligt tvångsmedel som används av brottsbekämpande myndigheter för att kunna komma åt annars svårtillgänglig information. Det kan exempelvis handla om krypterad information i en dator, […]

Läs mer

ECPAT Hotline tar emot tips på sexuell exploatering av barn  

År 2005 startade ECPAT tipsfunktionen ECPAT Hotline som ett sätt för allmänheten att anonymt kunna tipsa om sexuella övergrepp på barn. ECPAT Hotline tar emot tips på alla former av sexuella övergrepp och exploatering av barn.  – Det absolut vanligaste är att någon sett bilder eller filmer på nätet och väljer att tipsa om det, […]

Läs mer

ECPAT får fem miljoner i Postkodlotteriets utdelning 2024

På Svenska Postkodlotteriets galakväll stod det klart att ECPAT är en av 61 ideella organisationer får del av Postkodlotteriets utdelning 2024. Som en av organisationerna i Postkodfamiljen får vi fem miljoner kronor i stöd – pengar som går direkt till vårt arbete för att stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn. Postkodlotteriet finns till för […]

Läs mer

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer