ECPAT Hotline – en webbsida som inte borde behövas

ECPAT Hotline är en webbsida som inte borde behövas. Där tar ECPAT emot och granskar tips på sexuella övergrepp mot barn. Du kan tipsa om bilder och filmer som finns på internet, eller något du sett eller fått kännedom utanför nätet.

Så här går arbetet i ECPAT Hotline till:

  • Allmänheten skickar sina tips till oss. Vi bedömer om det handlar om sexuell exploatering av barn och tar reda på i vilket land materialet finns.
  • Om det är svenskt material skickar vi tipset vidare till svensk polis och begär också att filmerna eller bilderna ska tas ner från den server de finns på.
  • Ligger materialet i ett annat land skickar vi tipset till våra samarbetspartner i de länderna. Vi skickar också materialet till Interpol, som arbetar med att identifiera barnet på bilden eller i filmen.

Under första halvåret 2023 har ECPAT Hotline fått in och granskat över 2 200 tips från allmänheten och hotlines i andra länder.

Möjlighet till nedtagning

Många tror inte att det är möjligt att ta ned övergreppsbilder från nätet, men tack vare ny teknik är det ofta möjligt att både upptäcka och ta ned materialet.

Sedan 2018 har ECPAT Sverige samarbetat med ”Project Arachnid” – ett initiativ startat av organisationen Canadian Centre for Child Protection. Arachnid är ett globalt webbaserat verktyg som söker och upptäcker bilder och filmer av sexuella övergrepp på barn, för att sedan hjälpa till att ta bort dem från nätet.

Under första halvåret 2023 har ECPAT Sveriges analytiker granskat ungefär 600 000 bilder i Arachnid. Arachnid har totalt begärt över 35 miljoner nedtagningar av övergreppsmaterial.

Bakom varje bild finns ett barn som utsatts

Dokumenterade sexuella övergrepp av barn som läggs upp och sprids på nätet är allvarliga brott med stora konsekvenser för barnet som utsätts. Ofta är de negativa konsekvenserna livslånga. Vetskapen om att bilden eller filmen fortsätter att spridas på internet gör att övergreppet aldrig får ett slut för barnet. Därför är varje nedtagning livsviktig.

Varje tips kan göra skillnad

Tveka inte att rapportera om du sett något. Du får vara anonym. Ett enskilt tips kan leda till att ett barn hittas och kan tas ur en pågående övergreppssituation. Här ser du ett verkligt exempel på vad ett enda tips kan bidra till:

  1. En privatperson tipsar ECPAT Hotline om misstänkta dokumenterade övergrepp på ett barn.
  2. ECPAT Hotline granskar tipset, bedömer och spårar det och skickar det sedan vidare till polisen.
  3. Polisen granskar det och gör beslag och häktar en person.
  4. Polisen beslagtar router, flera datorer, hårddiskar och mobiltelefon. Totalt hittas över 39 000 bilder och 1200 filmer som visar sexuella övergrepp mot barn.
  5. Materialet analyseras och polisen upptäcker bilder som den misstänkte själv har tagit. Flera barn identifieras.
  6. Mannen döms till 6 års fängelse för grovt barnpornografibrott, grov våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt övergrepp mot barn.

Du kan också lämna ditt tips till polisen här.

Kategorier

Relaterade artiklar

ECPAT starkt kritiska till att barnpornografibrottet inte får ett nytt namn

ECPAT har tagit del av de förslag som lämnats av utredningen som bland annat sett över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar för de äldre barnen samt frågan om att byta namn på barnpornografibrottet. Vi ser fram emot att närmare gå igenom utredningens förslag, men kan redan nu konstatera att utredningen lämnar flera förslag som […]

Läs mer

Remissyttrande: Datalagring och åtkomst till elektronisk information

Datalagring och åtkomst till elektronisk information är ämnen som väcker diskussion inom ramen för friheter, rättigheter och brottsbekämpning. ECPAT Sverige har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet ”Datalagring och åtkomst till elektronisk information” (SOU 2023:22) som berör dessa frågor och har lämnat sitt yttrande. Datalagring innebär en skyldighet för tillhandahållare av elektroniska kommunikationsnät och […]

Läs mer

ECPAT tillgängliggör stöd för barn med NPF och IF

ECPATs projekt för att tillgängliggöra stöd för barn med neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar har startat. Både ECPATs egen undersökning ”Nude på nätet”, likväl som tidigare forskning, visar att barn med funktionsnedsättning i större utsträckning än andra barn riskerar att utsättas, och även att utsätta andra, för sexuella övergrepp. Samtidigt finns idag ingen stödverksamhet med digitala […]

Läs mer

ECPAT minns Helena Karlén

Det är med stor tacksamhet vi på ECPAT Sverige minns Helena Karlén, som gick bort den 10 september.  Helena Karlén var en av grundarna till ECPAT International 1990 och grundade ECPAT Sverige 1996. Hon var också en drivande kraft i flera viktiga framgångar för barns rättigheter, både i Sverige och internationellt. Till dessa hör den […]

Läs mer