ECPAT får del av Postkodlotteriets utdelning 2023

ECPAT är en av 60 organisationer som får del av Svenska Postkodlotteriets utdelning. År 2023 får vi 5 000 000 kronor i icke-öronmärkt stöd – pengar som är extra viktiga för oss då vi kan använda dem där vi ser att behoven är som störst och därmed bygga vår verksamhet långsiktigt.

Postkodlotteriet finns till för att stödja ideella organisationer – hela miljardöverskottet från lottförsäljningen går till att stärka civilsamhället. ECPAT har varit en av förmånstagarna sedan 2010 och har totalt mottagit drygt 60 000 000 kronor.
– Stödet från Svenska Postkodlotteriet är jätteviktigt för oss och gör stor skillnad i vårt arbete med att stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.

Nära en miljon människor i Sverige är med i Postkodlotteriet och tack vare alla lottprenumeranter kan de ideella organisationer som får del av överskottet hjälpa fler människor, skydda fler hotade djur, göra fler insatser för klimatet och finansiera fler livsviktiga forskningsprojekt. För ECPAT innebär stödet möjlighet att fortsätta utveckla vårt arbete mot sexuell exploatering av barn, till exempel genom vår stödlinje för barn och unga, vårt stöd riktat till föräldrar och andra vuxna och vår hotline dit allmänheten anonymt kan vända sig med tips på all former av sexuella övergrepp mot barn.
– Vi vill verkligen rikta ett stort tack till alla lottköpare. Många tänker nog inte på vad en lottprenumeration kan betyda, men tack vare stödet från Postkodlotteriet kan vi göra skillnad på riktigt för barn och unga, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Läs mer om hur din lott gör skillnad:
En miljon prenumeranter gör skillnad – Postkodlotteriet

Kategorier

Relaterade artiklar

Sugardejting – ”trendigt” och allt vanligare även bland yngre barn

Ny rapport från ECPAT om barns erfarenheter och attityder till sugardejting och att sälja sex ECPATs rapport “Man ser det som ett hack” fokuserar på barns erfarenheter och attityder till sugardejting där vuxna utnyttjar barn för köp av sexuell handling. Rapporten gör det tydligt att barnets perspektiv är både avgörande och nödvändigt vid utformning av […]

Läs mer

ECPATs yttrande om förslaget om hemlig dataavläsning

År 2020 trädde en tillfällig lagstiftning om hemlig dataavläsning i kraft. Denna föreslås nu göras permanent och ECPAT har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Hemlig dataavläsning är ett hemligt tvångsmedel som används av brottsbekämpande myndigheter för att kunna komma åt annars svårtillgänglig information. Det kan exempelvis handla om krypterad information i en dator, […]

Läs mer

ECPAT får fem miljoner i Postkodlotteriets utdelning 2024

På Svenska Postkodlotteriets galakväll stod det klart att ECPAT är en av 61 ideella organisationer får del av Postkodlotteriets utdelning 2024. Som en av organisationerna i Postkodfamiljen får vi fem miljoner kronor i stöd – pengar som går direkt till vårt arbete för att stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn. Postkodlotteriet finns till för […]

Läs mer

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer