ECPAT får del av Postkodlotteriets utdelning 2023

ECPAT är en av 60 organisationer som får del av Svenska Postkodlotteriets utdelning. År 2023 får vi 5 000 000 kronor i icke-öronmärkt stöd – pengar som är extra viktiga för oss då vi kan använda dem där vi ser att behoven är som störst och därmed bygga vår verksamhet långsiktigt.

Postkodlotteriet finns till för att stödja ideella organisationer – hela miljardöverskottet från lottförsäljningen går till att stärka civilsamhället. ECPAT har varit en av förmånstagarna sedan 2010 och har totalt mottagit drygt 60 000 000 kronor.
– Stödet från Svenska Postkodlotteriet är jätteviktigt för oss och gör stor skillnad i vårt arbete med att stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.

Nära en miljon människor i Sverige är med i Postkodlotteriet och tack vare alla lottprenumeranter kan de ideella organisationer som får del av överskottet hjälpa fler människor, skydda fler hotade djur, göra fler insatser för klimatet och finansiera fler livsviktiga forskningsprojekt. För ECPAT innebär stödet möjlighet att fortsätta utveckla vårt arbete mot sexuell exploatering av barn, till exempel genom vår stödlinje för barn och unga, vårt stöd riktat till föräldrar och andra vuxna och vår hotline dit allmänheten anonymt kan vända sig med tips på all former av sexuella övergrepp mot barn.
– Vi vill verkligen rikta ett stort tack till alla lottköpare. Många tänker nog inte på vad en lottprenumeration kan betyda, men tack vare stödet från Postkodlotteriet kan vi göra skillnad på riktigt för barn och unga, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

Läs mer om hur din lott gör skillnad:
En miljon prenumeranter gör skillnad – Postkodlotteriet

Kategorier

Relaterade artiklar

Rapport från ECPAT visar på HBTQIA+-pojkars sexuella utsatthet

I ECPATs rapport ”Consent is KEY” framgår det med tydlighet att pojkar som identifierar sig som HBTQIA+ i högre grad än andra pojkar är utsatta för sexualbrott. Mer än fem gånger så många, jämfört med barn i referensgruppen, uppger att de sålt sex – d.v.s. att en vuxen förövare har utsatt dem för brottet utnyttjande […]

Läs mer

Bristande barnrättsperspektiv visar på allvarliga brister i samhället

Hur värderas ett barns berättelse i rättsväsendet? Den uppmärksammade hovrättsdomen i slutet av februari, gällande en tioårig flicka som blivit utsatt för sexuella övergrepp, pekar på ett bristande barnrättsperspektiv vilket ECPAT alltför ofta ser. För att Sverige ska leva upp till barnkonventionens krav på barnvänliga rättsprocesser krävs ett annat synsätt och högre kompetens kring barns […]

Läs mer

Unga flickor exposas på nätet – ny rapport om exposekonton

ECPATs nya rapport ”Jag tittade bara, jag gjorde inget elakt” handlar om barns utsatthet på exposekonton. Rapporten visar bland annat att en stor del av barnen som hängs ut på exposekonton är väldigt unga – ofta i mellanstadieåldern – och att förövarna många gånger är äldre barn som förmått den utsatta att skicka nakenbilder. Rapporten […]

Läs mer

RÅ överklagar dom till Högsta domstolen

Vad krävs för att våldtäkt mot barn online ska ses som grovt brott?
I maj fälldes en man av Svea hovrätt för ett stort antal sexualbrott mot barn. Brotten hade han begått mot 13 flickor i åldrarna 10 till 17 år

Läs mer