Näringslivet är en viktig aktör i vårt arbete. Samverkan kan ske på olika sätt. Oavsett företagets storlek eller inriktning finns det möjlighet till engagemang hos oss. Läs gärna mer om vilka möjligheter vi har för dig som företag här.

Handelsbanken har sedan sommaren 2015 ett fördjupat samarbete med ECPAT Sverige. Samarbetet innebär att parterna tillsammans arbetar för att försvåra och förhindra betalningar kopplade till sexuellt övergreppsmaterial på barn. Samarbetet är en del av Handelsbankens arbete med social hållbarhet där banken inom ramen för sin verksamhet integrerar ett förebyggande arbetssätt för att bidra till avståndstagande mot sexuell exploatering av barn.

Handelsbanken stödjer sedan många år ECPATs viktiga arbete och vi avser att fortsätta fördjupa samarbetet.

Carina Åkerström, VD på Handelsbanken .

I september 2021 ingick Tele2 ett flerårigt partnerskap. Partnerskapet bidrar till ECPATS viktiga arbete ECPAT Sverige mot sexuell exploatering av barn genom att koppla upp Ditt ECPAT och ECPAT Föräldrahjälpen. Tele2 tillhandahåller även telefoni, växellösning och teknisk support för ECPAT Sveriges organisation.

-Vi har länge imponerats av ECPATs oförtröttliga arbete. Alltför många barn och unga i dag kommer i kontakt med, eller i värsta fall utsätts för någon form av sexuell exploatering, säger Viktor Wallström kommunikations- och hållbarhetschef Tele2. Det är ett växande problem som måste tas på allvar, oavsett om det gäller bilder som sprids bland klasskompisar eller kriminella nätverk som utnyttjar barn sexuellt.

Partnerskapet blir en viktig del i Tele2s hållbarhetsarbete med fokus på att skapa trygghet för barn i en uppkopplad värld.

Vi är väldigt stolta över att Tele2 kan möjliggöra ECPATs organisation och verktyg.”

Bontouch är en prisbelönt design- och produktbyrå som samarbetar med varumärken som till exempel PostNord, SJ och Swish för att skapa unika digitala tjänster. De flesta vuxna svenskar har ett flertal av Bontouchs lösningar i sina mobiltelefoner.  Med över två hundra designers och ingenjörer hjälper Bontouch kunder världen över från sina studior i Stockholm, Kalmar, Åre/Östersund, London och New York. 

– Bontouch startades i syfte att med digitala tjänster förbättra vardagen för så många människor som möjligt, säger Robin Spainhour, CFO på Bontouch. Tillsammans hoppas vi kunna dela på expertis och kunskap, inte minst när det kommer till digitala vardagen. 

Vi är stolta över att kunna stötta ECPATs unika arbete för att motverka att den moderna tekniken används med onda avsikter.


Vill du veta mer om samarbete med ECPAT Sverige?
Kontakta Maria Matseke, kommunikations- och insamlingsansvarig, maria.matseke@ecpat.se eller 076 720 61 98.

Maria Matseke, Ecpat

Finanskoalitionen

Techkoalitionen

Stort tack till: