Tusentals barn utnyttjas varje år i en kontext av resande och turism. Bara några få döms, hur många som kommer undan vet vi inte. I projektet Säg vad du såg som vi driver tillsammans med Childhood, arbetar vi för att minska och förebygga sexuell exploatering av barn inom resande och turism.

Vi engagerar bland annat svenska myndigheter och företag i utlandet så att fler har kunskap om hur och var de kan anmäla sexuell exploatering av barn. Vi sprider också kunskap om att svenska förövare som begår brott utomlands kan dömas och straffas i Sverige. Du kan läsa mer om projektet och hur du anmäler sexualbrott mot barn utomlands här. 

Säg vad du såg är ett treårigt samarbete mellan ECPAT Sverige och Childhood samt Nationella operativa avdelningen vid Polismyndigheten (Noa), Jämställdhetsmyndigheten och Child Safe Movement och finansieras av Svenska Postkodlotteriet. 


Säg vad du såg har en egen hemsida som du hittar här