EU-kommissionen presenterade i maj 2022 ett förslag till ny lagstiftning. Förslaget skulle innebära obligatoriskt ansvar för internetföretag att förebygga, upptäcka, rapportera och ta ned bilder och filmer på sexuella övergrepp mot barn från sina plattformar.

ECPAT Sverige välkomnar EU-kommissionens förslag och arbetar med beslutsfattare för att lagstiftningen ska sätta barns rättigheter och deltagande i första rummet. I detta samarbetar vi med ECPAT International och andra europeiska ECPAT-medlemmar. Läs mer här.

ECPAT Sverige om Europakommissionens förslag om regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn:

  • ECPAT Sverige välkomnar EU-kommissionens förslag till lagstiftning som skulle innebära obligatoriskt ansvar för internetföretag att upptäcka, rapportera och ta ned bilder och filmer på sexuella övergrepp mot barn från sina plattformar.
  • ECPAT Sverige ser positivt på att förslaget bland annat skulle innebära ökade möjligheter för barn att klaga direkt till plattformarna.
  • Som medlem av INHOPE, det globala nätverket för hotlines, välkomnar ECPAT Sverige förslaget om ett EU-center. Centret skulle stärka hotlines i INHOPE genom att dela information för att motverka spridning av dokumenterade sexuella övergrepp mot barn.
  • ECPAT Sverige beklagar att möjligheten för internetföretag att frivilligt använda verktyg för att upptäcka, rapportera och ta ned bilder och filmer på sexuella övergrepp mot barn från sina egna kommunikationstjänster försvinner.
  • ECPAT Sverige förutsätter att rigorösa övergångsregler kommer att finnas på plats så länge de behövs för att skydda barn i glappet mellan gammal och ny lagstiftning.