Hedra minnet av någon som har gått bort med en gåva till ECPATs arbete mot sexuella övergrepp mot barn. Du får ett fint minnesblad med en personlig hälsning som vi skickar till önskad adress.

När du skänker en minnesgåva kan du välja mellan att få minnesbladet skickat till dig via e-post eller postalt till valfri adress, t ex anhörig eller begravningsbyrå. Om du väljer e-post skickas minnesbladet direkt. Om du väljer att skicka minnesbladet postalt skickas det med A-post inom två vardagar.

Om du har frågor eller behöver hjälp kan du alltid kontakta oss på givarservice@ecpat.se, eller telefon 08-59 89 20 00.

Vilken begravningsbyrå?

Om du är osäker på vilken begravningsbyrå du ska skicka minnesbladet till, kan du alltid fråga anhöriga eller söka efter den avlidne på följande sidor:

Familjesidan

Fonus minnessidor

Förslag på hälsningar

”En sista hälsning.”
”Ett sista farväl.”
”En kär hälsning.”
”Vila i frid.”
”Sov i ro.”
”Tack för alla ljusa minnen.”
”Tack för det vackra minnet du lämnat kvar.”
”Tack för mångårig vänskap.”