Ett sätt att stödja ECPATs arbete med att stoppa sexuella övergrepp mot barn är att prenumerera på Svenska Postkodlotteriet. ECPAT är en av 60 organisationer som får del av lotteriets utdelning.

Stödet från Postkodlotteriet är extra viktigt för ECPAT då pengarna är icke-öronmärkta och vi kan använda dem där vi ser att behoven är som störst och därmed bygga vår verksamhet långsiktigt.
– Stödet från Svenska Postkodlotteriet betyder massor för oss och gör stor skillnad i vårt arbete med att stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT.

Postkodlotteriet finns till för att stödja ideella organisationer – hela miljardöverskottet från lottförsäljningen går till att stärka civilsamhället. ECPAT har varit en av förmånstagarna sedan 2010. Stödet innebär en möjlighet att fortsätta utveckla vårt arbete mot sexuell exploatering av barn, till exempel genom vår stödlinje för barn och unga, vårt stöd riktat till föräldrar och andra vuxna och vår hotline dit allmänheten anonymt kan vända sig med tips på all former av sexuella övergrepp mot barn.
– Vi vill verkligen rikta ett stort tack till alla lottköpare. Många tänker nog inte på vad en lottprenumeration kan betyda, men tack vare stödet från Postkodlotteriet kan vi göra skillnad på riktigt för barn och unga, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.