Fakturainformation till våra leverantörer

Vi önskar i första hand elektroniska fakturor som följer PEPPOL-standard.
Vår PEPPOL ID är 0007:8024025499

Om ni inte har möjlighet att sända er faktura till oss elektroniskt så kan vi undantagsvis ta
emot fakturor via e-post till SE-8024025499@pdf.scancloud.se

Om ni bara har möjlighet att sända fakturor via post så är vår postadress
ECPAT Sverige
8024025499
Box 4
737 21 FAGERSTA

Fakturor via post får inte vara sammanhäftade. Vi kan inte hantera fakturor som sänds till vår besöksadress. Vi använder oss av 30 dagars betaltid.

För mer information om faktureringvänligen kontakta oss på telefon 08-598 920 00 eller via info@ecpat.se