Riksåklagaren överklagar dom till Högsta domstolen

Vad krävs för att våldtäkt mot barn online ska ses som grovt brott?

I maj fälldes en man av Svea hovrätt för ett stort antal sexualbrott mot barn. Brotten hade han begått mot 13 flickor i åldrarna 10 till 17 år. Med undantag för en av våldtäkterna, som skedde i hans bostad, begick han resterande brott mot barnen online där han via hot och påtryckningar förmådde flickorna att utföra olika sexuella handlingar på sig själva, handlingar som är att betrakta som våldtäkt. Han dömdes också bland annat för utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, grovt barnpornografibrott och kränkande fotografering.

Hovrätten ogillade dock åtalet vad gäller flera av de våldtäkter åklagaren menade att mannen begått. Detta eftersom det inte kunnat bevisas att han genom chatt följt övergreppen i realtid och därmed kunnat anses ha genomfört dem mot flickorna (det så kallade realtidsrekvisitet). ECPAT noterar att från och med 1 augusti kommer det inte längre krävas att förövaren deltar i realtid och att denna dom är ytterligare ett exempel på varför förändringen av lagen är så välkommen.

Vad gäller några av de våldtäkter mot barn som mannen fälldes för hade åklagaren åtalat för grov våldtäkt mot barn. Hovrätten ansåg dock att trots att det handlade om förnedrande och särskilt hänsynslösa gärningar så var det inte tillräckligt för att bedömas som grov våldtäkt mot barn eftersom den tilltalade inte varit fysiskt närvarande och att det inte förekommit något våld. ECPAT ställer sig frågande till hovrättens bedömning. Det är självklart vid sexualbrott som begås online att förövaren inte är fysiskt närvarande i samma rum som målsäganden och vi ser inget rättsligt stöd för att fysisk närvaro ska krävas för att en våldtäkt ska kunna betraktas som grov. Det är därför mycket välkommet att Riksåklagaren nu överklagat domen till Högsta domstolen så att vi kan få svar på frågan om vad som krävs för att en våldtäkt mot barn som sker över nätet ska kunna ses som ett grovt brott.

 

 

Relaterade artiklar

ECPATs påverkansarbete bidrar till förändring

ECPAT arbetar för att inget barn ska utsättas för sexuell exploatering – men det kan vi inte uppnå ensamma. Därför samarbetar vi med privata aktörer och jobbar för att utkräva beslutsfattare och andra makthavare på ansvar i de fall skyddet för barn brister. I vårt arbete inhämtar vi fakta, kunskap och erfarenhet genom kontakt med […]

Läs mer

Barns rätt till en trygg skolmiljö – fri från sexuell exploatering

Gång på gång uppmärksammas det i media hur skolpersonal åtalats och dömts för sexuella övergrepp mot barn i skolan. Det handlar om viktiga vuxna som ska vara barnens trygghet, men som går över alla gränser och skadar dem, deras utveckling och deras förtroende för vuxenvärlden. Det är upprörande, men det är inte förvånande. Förövare finns […]

Läs mer

Öppet brev till Europeiska unionen:

Civilsamhällesorganisationer välkomnar den Europeiska kommissionens förslag om att förebygga och motverka sexuella övergrepp mot barn

Läs mer

EU-lagstiftning måste skydda barn mot sexuell exploatering på nätet

Barn som utsätts för olika former av sexuellt våld på nätet mår ofta mycket dåligt och är i stort behov av stöd och hjälp. Vetskapen om att bilder eller filmer på övergrepp finns på kvar nätet orsakar stort lidande för det enskilda barnet. Det är därför av yttersta vikt att övergreppsmaterial upptäcks, rapporteras och tas […]

Läs mer