Riksåklagaren överklagar dom till Högsta domstolen

Vad krävs för att våldtäkt mot barn online ska ses som grovt brott?

I maj fälldes en man av Svea hovrätt för ett stort antal sexualbrott mot barn. Brotten hade han begått mot 13 flickor i åldrarna 10 till 17 år. Med undantag för en av våldtäkterna, som skedde i hans bostad, begick han resterande brott mot barnen online där han via hot och påtryckningar förmådde flickorna att utföra olika sexuella handlingar på sig själva, handlingar som är att betrakta som våldtäkt. Han dömdes också bland annat för utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, grovt barnpornografibrott och kränkande fotografering.

Hovrätten ogillade dock åtalet vad gäller flera av de våldtäkter åklagaren menade att mannen begått. Detta eftersom det inte kunnat bevisas att han genom chatt följt övergreppen i realtid och därmed kunnat anses ha genomfört dem mot flickorna (det så kallade realtidsrekvisitet). ECPAT noterar att från och med 1 augusti kommer det inte längre krävas att förövaren deltar i realtid och att denna dom är ytterligare ett exempel på varför förändringen av lagen är så välkommen.

Vad gäller några av de våldtäkter mot barn som mannen fälldes för hade åklagaren åtalat för grov våldtäkt mot barn. Hovrätten ansåg dock att trots att det handlade om förnedrande och särskilt hänsynslösa gärningar så var det inte tillräckligt för att bedömas som grov våldtäkt mot barn eftersom den tilltalade inte varit fysiskt närvarande och att det inte förekommit något våld. ECPAT ställer sig frågande till hovrättens bedömning. Det är självklart vid sexualbrott som begås online att förövaren inte är fysiskt närvarande i samma rum som målsäganden och vi ser inget rättsligt stöd för att fysisk närvaro ska krävas för att en våldtäkt ska kunna betraktas som grov. Det är därför mycket välkommet att Riksåklagaren nu överklagat domen till Högsta domstolen så att vi kan få svar på frågan om vad som krävs för att en våldtäkt mot barn som sker över nätet ska kunna ses som ett grovt brott.

 

 

Relaterade artiklar

ECPAT Hotline – en webbsida som inte borde behövas

ECPAT Hotline är en webbsida som inte borde behövas. Där tar ECPAT emot och granskar tips på sexuella övergrepp mot barn. Du kan tipsa om bilder och filmer som finns på internet, eller något du sett eller fått kännedom utanför nätet. Så här går arbetet i ECPAT Hotline till: Under första halvåret 2023 har ECPAT […]

Läs mer

Remissyttrande: En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

ECPAT har lämnat ett yttrande över betänkandet En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. ECPAT tillstyrker förslagen i betänkandet – med vissa invändningar och synpunkter. Genom betänkandet En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn har […]

Läs mer

Organiserad brottslighet bakom sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte

ECPAT släpper idag rapporten ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” som är en studie av sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte. I rapporten beskriver ECPAT hur framför allt pojkar utsätts för en ny typ av sexualbrott där förövarens motiv primärt inte är sexuellt, utan i stället egen ekonomisk vinning. Förövarna manipulerar till […]

Läs mer

Nude på nätet undersöker barns sexuella utsatthet

För fjärde året i rad genomför ECPAT Nude på nätet – en nätbaserad undersökning som riktar sig till barn och unga i åldern 10-17 år. Syftet är att förstå barns sexuella utsatthet – framför allt på internet – utifrån barnens egna erfarenheter och attityder. Idag, 29 maj 2023, startar ECPAT sin årliga undersökning Nude på […]

Läs mer