Riksåklagaren överklagar dom till Högsta domstolen

Vad krävs för att våldtäkt mot barn online ska ses som grovt brott?

I maj fälldes en man av Svea hovrätt för ett stort antal sexualbrott mot barn. Brotten hade han begått mot 13 flickor i åldrarna 10 till 17 år. Med undantag för en av våldtäkterna, som skedde i hans bostad, begick han resterande brott mot barnen online där han via hot och påtryckningar förmådde flickorna att utföra olika sexuella handlingar på sig själva, handlingar som är att betrakta som våldtäkt. Han dömdes också bland annat för utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, grovt barnpornografibrott och kränkande fotografering.

Hovrätten ogillade dock åtalet vad gäller flera av de våldtäkter åklagaren menade att mannen begått. Detta eftersom det inte kunnat bevisas att han genom chatt följt övergreppen i realtid och därmed kunnat anses ha genomfört dem mot flickorna (det så kallade realtidsrekvisitet). ECPAT noterar att från och med 1 augusti kommer det inte längre krävas att förövaren deltar i realtid och att denna dom är ytterligare ett exempel på varför förändringen av lagen är så välkommen.

Vad gäller några av de våldtäkter mot barn som mannen fälldes för hade åklagaren åtalat för grov våldtäkt mot barn. Hovrätten ansåg dock att trots att det handlade om förnedrande och särskilt hänsynslösa gärningar så var det inte tillräckligt för att bedömas som grov våldtäkt mot barn eftersom den tilltalade inte varit fysiskt närvarande och att det inte förekommit något våld. ECPAT ställer sig frågande till hovrättens bedömning. Det är självklart vid sexualbrott som begås online att förövaren inte är fysiskt närvarande i samma rum som målsäganden och vi ser inget rättsligt stöd för att fysisk närvaro ska krävas för att en våldtäkt ska kunna betraktas som grov. Det är därför mycket välkommet att Riksåklagaren nu överklagat domen till Högsta domstolen så att vi kan få svar på frågan om vad som krävs för att en våldtäkt mot barn som sker över nätet ska kunna ses som ett grovt brott.

 

 

Relaterade artiklar

Sugardejting – ”trendigt” och allt vanligare även bland yngre barn

Ny rapport från ECPAT om barns erfarenheter och attityder till sugardejting och att sälja sex ECPATs rapport “Man ser det som ett hack” fokuserar på barns erfarenheter och attityder till sugardejting där vuxna utnyttjar barn för köp av sexuell handling. Rapporten gör det tydligt att barnets perspektiv är både avgörande och nödvändigt vid utformning av […]

Läs mer

ECPATs yttrande om förslaget om hemlig dataavläsning

År 2020 trädde en tillfällig lagstiftning om hemlig dataavläsning i kraft. Denna föreslås nu göras permanent och ECPAT har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Hemlig dataavläsning är ett hemligt tvångsmedel som används av brottsbekämpande myndigheter för att kunna komma åt annars svårtillgänglig information. Det kan exempelvis handla om krypterad information i en dator, […]

Läs mer

ECPAT får fem miljoner i Postkodlotteriets utdelning 2024

På Svenska Postkodlotteriets galakväll stod det klart att ECPAT är en av 61 ideella organisationer får del av Postkodlotteriets utdelning 2024. Som en av organisationerna i Postkodfamiljen får vi fem miljoner kronor i stöd – pengar som går direkt till vårt arbete för att stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn. Postkodlotteriet finns till för […]

Läs mer

ECPAT välkomnar ny statlig utredning med förslag om permanent finansiering av en hotline

Idag överlämnades betänkandet ”Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras” (SOU 2023:98) till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga kunskapsläget om sexuell exploatering av barn vid produktion eller distribution av pornografi i Sverige och ge förslag om hur tillgången till skydd, stöd och vård kan förbättras. Betänkandet innehåller […]

Läs mer