ECPAT starkt kritiska till att barnpornografibrottet inte får ett nytt namn

ECPAT har tagit del av de förslag som lämnats av utredningen som bland annat sett över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar för de äldre barnen samt frågan om att byta namn på barnpornografibrottet. Vi ser fram emot att närmare gå igenom utredningens förslag, men kan redan nu konstatera att utredningen lämnar flera förslag som kommer förbättra skyddet för barn mellan 15 och 17 år. Det kommer till exempel i fler fall än tidigare kunna dömas för våldtäkt mot barn i stället för våldtäkt när barnet fyllt 15 år. 

ECPAT har länge drivit frågan om att barnpornografibrottet måste byta namn. Helt enkelt för att barn och pornografi inte hänger ihop. Det handlar ofta om dokumenterade sexuella övergrepp mot barn och spridningen av materialet är ett övergrepp i sig mot det enskilda barnet, oavsett vad bilden eller filmen föreställer. Det är därför med besvikelse vi kan konstatera att utredningen inte föreslår att byta namn på brottet eftersom den inte bedömer att det finns tillräckliga skäl. Detta trots att utredningen själv konstaterar att enligt flera internationella organisationer och kommittéer som är experter på barns rättigheter och på sexuella övergrepp mot barn rekommenderar att begreppet barnpornografi fasas ut. Även EU-parlamentet har uttalat att andra rubriceringar bör användas. Utredningen konstaterar också att våra nordiska grannländer inte använder sig av begreppet barnpornografi i sin lagstiftning, bland annat med motiveringen att det är ett missvisande begrepp. Utredningen ser också de principiella skälen för att byta namn. Ändå är det inte tillräckligt för utredningen och på ECPAT kan vi konstatera att argumentationen för att inte byta namn är svag. 

Enligt utredningen är begreppet barnpornografi mycket negativt laddat i det svenska språket och att det finns ett starkt stigma kopplat till barnpornografibrottet. Ett namnbyte skulle därför, menar utredningen, riskera att otydliggöra brottets allvar. Vi delar inte den analysen. På ECPAT ser vi dagligen hur den här brottsligheten nedprioriteras, hur det glöms bort att bakom varje bild finns ett barn och där begreppet barnporr används i media på ett sätt som ofta förminskar brottslighetens allvar. Ett annat argument för att inte byta namn är enligt utredningen att brottsbeteckningen barnpornografi inte leder till några tillämpningsproblem för rättsväsendet. ECPAT ifrågasätter relevansen av det argumentet. Utredningens argumentation för att det inte finns tillräckliga skäl att byta namn håller helt enkelt inte. 

ECPAT kommer att fortsätta arbeta för ett namnbyte. Begreppet barnpornografi är missvisande och förlegat. Som barnrättsorganisation kan vi inte acceptera att Sverige fortfarande använder sig av det. Det är sedan länge hög tid att byta namn.   

Relaterade artiklar

”Projekt Indikatorer” identifierar och förhindrar betalningar för livestreamade sexuella övergrepp mot barn

Sexuell exploatering av barn är en allvarlig och globalt spridd brottslighet som kan ta sig uttryck på många sätt, bland annat genom så kallade livestreamade sexuella övergrepp. För att bekämpa detta startade ECPAT Sveriges finanskoalition ”Projekt Indikatorer” med målet att försvåra och förhindra betalningar för livestreamade övergrepp mot barn. Livestreamade sexuella övergrepp mot barn innebär […]

Läs mer

VALBAROMETER: Partierna om EU-lagstiftning mot sexuella övergrepp mot barn på nätet

Barns trygghet på nätet, inklusive deras rätt att inte utsättas för sexuella övergrepp, står högt på den politiska dagordningen i Bryssel. Onlineplattformar måste ta sitt ansvar för att stoppa spridningen av övergreppsmaterial, men i dag finns ingen EU-lagstiftning som kräver det av företagen. EU-kommissionen har lagt ett förslag om en sådan lagstiftning, och EU-parlamentet har […]

Läs mer

ECPATs yttrande om förslaget om hemlig dataavläsning

År 2020 trädde en tillfällig lagstiftning om hemlig dataavläsning i kraft. Denna föreslås nu göras permanent och ECPAT har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Hemlig dataavläsning är ett hemligt tvångsmedel som används av brottsbekämpande myndigheter för att kunna komma åt annars svårtillgänglig information. Det kan exempelvis handla om krypterad information i en dator, […]

Läs mer

ECPAT får fem miljoner i Postkodlotteriets utdelning 2024

På Svenska Postkodlotteriets galakväll stod det klart att ECPAT är en av 61 ideella organisationer får del av Postkodlotteriets utdelning 2024. Som en av organisationerna i Postkodfamiljen får vi fem miljoner kronor i stöd – pengar som går direkt till vårt arbete för att stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn. Postkodlotteriet finns till för […]

Läs mer