Vi är ECPAT

ECPAT är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn.

För föräldrar och andra viktiga vuxna

På ECPAT Föräldrahjälpen kan du få stöd och råd i frågor som rör sexuella övergrepp på barn

För barn och unga

På Ditt ECPAT kan du få stöd, råd och hjälp att få ner bilder från nätet.

För föräldrar och andra vuxna

Tips och råd om hur du kan hjälpa barn att hantera nätet säkert.

Större samverkan och fokus behövs i arbetet mot sexuella övergrepp på barn på internet

Polis och åklagare måste få bättre möjligheter för ett effektivt arbete mot internetrelaterade sexualbrott mot barn. Det konstaterar Riksrevisionen i sin nya granskningsrapport.

Läs mer

ECPAT och Tradera

Nu kan du starta en auktion på Tradera och välja att skänka pengarna till förmån för ECPAT och vårt arbete mot sexuella övergrepp på barn.

Hem och rensa i garderoberna och lådorna och bli alla barns hjälte! https://www.tradera.com/cause/ecpat

Läs mer

Skyddet för barn som utsätts för övergrepp måste stärkas

Göta hovrätt har nyligen frikänt en elevassistent på en skola för våldtäkt mot barn mot en 14-årig pojke. Istället dömdes kvinnan, som var sju år äldre än pojken, för sexuellt utnyttjande av barn. Hovrätten ändrade också påföljden från fängelse till skyddstillsyn och behandling. ECPAT anser att hovrättens bedömning tydligt visar att det finns brister i det straffrättsliga skyddet för barn.

Läs mer

Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar

Förra veckan skickade ECPAT in sina kommentarer på den statliga utredningen om ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar som regeringen uppdragit. Ett starkt skydd mot sexuella kränkningar mot barn är en grundläggande rättighet. Det skyddet brister i dag. Det ser vi dagligen i vårt arbete, till exempel i vår stödlinje Ditt ECPAT och i vår […]

Läs mer