Lärarhandledning: Exposekonton

För dig som är lärare, kurator eller annan skolpersonal

I samarbete med pedagoger har vi på ECPAT skapat en lärarhandledning för dig som jobbar med barn och unga på högstadiet. Materialets centrala delar utgörs av tre lektionsplaneringar med tillhörande filmer, samt Frågebanken. Det är andra året i rad som ECPAT utformar en lärarhandledning och denna gång har vi valt att fokusera på så kallade exposekonton, som är ett allt vanligare tillvägagångsätt att sprida nakenbilder och hänga ut varandra på nätet. Exposekonton är en del av barns vardag på nätet och vuxna i barns närhet behöver förstå vad som händer för att kunna hjälpa till och finnas där.  

I ECPATs webbaserade enkät Nude på nätet, som vi i år genomförde för tredje gången, deltog drygt 13 000 barn mellan 10 och 17 år och det är deras upplevelser och erfarenheter av exposekonton som ligger till grund för denna lärarhandledning.  

Genom materialet vill vi bidra till ökad kunskap om sexuell exploatering och sexuella övergrepp på nätet – hur kränkande det kan vara för den som utsätts och vilket brott den som utsätter kan göra sig skyldig till. Vi hoppas även att rapporteringen och anmälningen av exposekonton kommer att öka, vilket leder till att sexuellt kränkande material på barn kan tas ned från nätet.  

Vi vill inte bara förse lärare och elever med information, utan även bidra med verktyg för att kunna hantera utmaningar och svårigheter kopplat till dessa frågor. Både för att förebygga att barn utsätts för övergrepp och för att förhindra att barn utsätter andra. 

Till läraren

Börja med att läsa dokumentet ”Till läraren” som ger dig en överblick över alla delar och syftet med materialet.

Fördjupning om exposekonton

”Fördjupning om exposekonton” ger dig som lärare kunskaper om vad exposekonton är och vad juridiken säger om bland annat spridning av nakenbilder.


Lektionsplanering A

Lektionsplanering A bygger på filmen ”Den som utsätts” och brottsoffret Alicias perspektiv.

Den som utsätts. Kan du inte se videon? Se den på Youtube här.

Ladda ner Lektionsplanering A som PDF här:


Lektionsplanering B

Lektionsplanering B bygger på filmen ”Den som utsätter” och Darius perspektiv.

Den som utsätter. Kan du inte se videon? Se den på Youtube här.

Ladda ner Lektionsplanering B som PDF här:


Lektionsplanering C

Lektionsplanering C bygger på sex filmklipp om ”Den som tittar på” och åskådarnas perspektiv.

Den som tittar på – klipp 1. Kan du inte se videon? Se den på Youtube här.
Den som tittar på – klipp 2. Kan du inte se videon? Se den på Youtube här.
Den som tittar på – klipp 3. Kan du inte se videon? Se den på Youtube här.
Den som tittar på – klipp 4. Kan du inte se videon? Se den på Youtube här.
Den som tittar på – klipp 5. Kan du inte se videon? Sen den på Youtube här.
Den som tittar på – klipp 6. Kan du inte se videon? Sen den på Youtube här.

Ladda ner Lektionsplanering C som PDF här:


Övrigt material

Frågebanken

Frågebanken finns frågor som passar de tre perspektiven, Den som
utsätts, Den som utsätter och Den som tittar på. Frågorna kan användas för att arbeta vidare med ämnet och hålla igång samtalen.

Brev till vårdnadshavare/förälder

ECPAT har tagit fram ett färdigt brev till vårdnadshavare/föräldrar som du som lärare kan skicka ut. Brevet innehåller råd och tips för hur föräldrar pratar med sina barn om exempelvis trygghet på nätet, samtycke och nakenbilder.

ECPATs kortlek

ECPATs kortlek är ett verktyg för att hålla igång samtal om exempelvis samtycke, sex, nakenbilder och annat som barn och unga kan ha funderingar kring och möter i sin vardag efter du använt ECPATs övriga lärarmaterial.

ECPATs lärarhandledning har tagits fram med stöd från Svenska Postkodlotteriet.

Relaterade artiklar

Mitt barn har utsatt ett annat barn

Att ge stöd och råd till den som blivit utsatt känns ofta som en självklarhet, men att ge stöd till den som utsatt någon annan kan innebära blandade känslor. Här ger vi råd kring hur du som förälder kan ge stöd till ditt barn om hen utsatt ett annat barn för något som inte är […]

Läs mer

Vad är ett exposekonto?

89 procent av barn mellan 10–17 år vet vad ett exposekonto är. Ungefär 60 % har själva besökt ett. Trots att så många barn och unga känner till dessa konton saknar de flesta vuxna kunskap om dem. På exposekonton läggs bilder och filmer ut med syfte att kränka den uthängda. För det mesta handlar det […]

Läs mer

Jag som vuxen är orolig för ett barn

ECPAT Vuxenstöd är en plats för alla viktiga vuxna i barns närhet. ECPAT kan erbjuda hjälp, stöd och kunskap om bland annat nakenbilder, sexuella kränkningar och sexuella övergrepp på barn. Om din oro för ett barn gäller något annat område har vi gjort en lista över andra organisationer och aktörer som du kan vända dig […]

Läs mer

ECPATs kortlek – konversationskort för att samtala med barn och unga

I samarbete med pedagoger har vi på ECPAT skapat ett stödmaterial för dig som arbetar med barn och unga. Genom materialet vill vi dela med oss av vår kunskap om bland annat sexuell exploatering av barn och sexuella övergrepp på nätet. Vår förhoppning är att materialet kan bli ett verktyg för dig som arbetar som […]

Läs mer