ECPATs kortlek – konversationskort för att samtala med barn och unga

I samarbete med pedagoger har vi på ECPAT skapat ett stödmaterial för dig som arbetar med barn och unga. Genom materialet vill vi dela med oss av vår kunskap om bland annat sexuell exploatering av barn och sexuella övergrepp på nätet. Vår förhoppning är att materialet kan bli ett verktyg för dig som arbetar som exempelvis lärare eller inom elevhälsan, för att hantera utmaningar och svårigheter kopplade till dessa frågor.

Du som arbetar med barn och unga är en viktig målgrupp för att informera om rättigheter, samtycke och vilka handlingar som kan vara olagliga. Både för att förebygga att barn utsätts och för att förhindra att barn utsätter andra. Du är också viktig för att visa barn och unga att vuxna vill förstå deras verklighet och att du finns där som en trygg vuxen om något skulle hända.

Efter att du använt ECPATs övriga lärarmaterial är kortleken ett verktyg för att hålla igång samtal om samtycke, sex, nakenbilder och annat som barn och unga kan ha funderingar kring och möter i sin vardag. Den kan användas både i klassrummet – exempelvis i samtalsgrupper – och i andra sammanhang då elever möts.

Här kan du själv ladda ner vår kortlek som PDF och skriva ut den. Skriv ut dubbelsidigt, laminera om du har möjlighet och klipp isär korten.

Tips för användning

  • Kortleken är utformad för högstadiet, men kan även användas för gymnasieelever
  • Dela in i grupper om max 6 personer, förslagsvis grupper som eleverna känner sig trygga i och har arbetat i under de tidigare lektionerna som genomförts med ECPATs lärarmaterial
  • Ge varje grupp 5-6 kort att diskutera
  • Pedagogerna bör vara lyhörda och uppmärksamma för att säkerställa att ett respektfullt och tryggt samtalsklimat råder i grupperna
  • Lagom diskussionstid är 15-20 minuter
  • Som avslutning kan grupperna efter diskussionerna presentera sina tankar inför helklass

Här laddar du ner kortleken i engelsk version

Relaterade artiklar

Folder: Ta snacket

Att du som förälder, eller annan viktig vuxen, är engagerad i barns liv både på och utanför nätet, är avgörande för deras trygghet. Men det är inte alltid lätt att veta hur du ska agera och prata utan att kränka barnets integritet och nyfikenhet. Därför har vi i den här foldern samlat information, tips och […]

Läs mer

När ECPAT gör en orosanmälan

Vi på ECPAT är skyldiga att göra en orosanmälan till socialtjänsten om vi är oroliga för ett barn. Det kan handla om att ett barn har blivit utsatt för brott eller något annat som gör att barnet är i behov av stöd. Om du som vårdnadshavare har fått information om att ECPAT gjort en orosanmälan […]

Läs mer

När barn pressas på pengar för att nakenbilder inte ska spridas

Att barn och unga pressas på pengar för att deras nakenbilder inte ska spridas på nätet, är något ECPAT uppmärksammat tidigare och som vi nu ser är ett ökande problem. Främst är det pojkar som utsätts för brottet och luras att skicka nakenbilder till en förövare som utger sig för att vara en jämnårig flicka.  […]

Läs mer

Nakenbilder och samtycke – en film för mellanstadiet

Mer än varannan flicka i åldern 10-13 år har fått en oönskad nakenbild skickad till sig och mer än var tredje har blivit hotad att själv skicka nakenbilder. Barns sexuella utsatthet på nätet är stor och många saknar kunskap om vad som är okej och inte. I den här filmen utgår ECPAT från de frågor […]

Läs mer