ECPATs kortlek – konversationskort för att samtala med barn och unga

I samarbete med pedagoger har vi på ECPAT skapat ett stödmaterial för dig som arbetar med barn och unga. Genom materialet vill vi dela med oss av vår kunskap om bland annat sexuell exploatering av barn och sexuella övergrepp på nätet. Vår förhoppning är att materialet kan bli ett verktyg för dig som arbetar som exempelvis lärare eller inom elevhälsan, för att hantera utmaningar och svårigheter kopplade till dessa frågor.

Du som arbetar med barn och unga är en viktig målgrupp för att informera om rättigheter, samtycke och vilka handlingar som kan vara olagliga. Både för att förebygga att barn utsätts och för att förhindra att barn utsätter andra. Du är också viktig för att visa barn och unga att vuxna vill förstå deras verklighet och att du finns där som en trygg vuxen om något skulle hända.

Efter att du använt ECPATs övriga lärarmaterial är kortleken ett verktyg för att hålla igång samtal om samtycke, sex, nakenbilder och annat som barn och unga kan ha funderingar kring och möter i sin vardag. Den kan användas både i klassrummet – exempelvis i samtalsgrupper – och i andra sammanhang då elever möts.

Här kan du själv ladda ner vår kortlek som PDF och skriva ut den. Skriv ut dubbelsidigt, laminera om du har möjlighet och klipp isär korten.

Tips för användning

  • Kortleken är utformad för högstadiet, men kan även användas för gymnasieelever
  • Dela in i grupper om max 6 personer, förslagsvis grupper som eleverna känner sig trygga i och har arbetat i under de tidigare lektionerna som genomförts med ECPATs lärarmaterial
  • Ge varje grupp 5-6 kort att diskutera
  • Pedagogerna bör vara lyhörda och uppmärksamma för att säkerställa att ett respektfullt och tryggt samtalsklimat råder i grupperna
  • Lagom diskussionstid är 15-20 minuter
  • Som avslutning kan grupperna efter diskussionerna presentera sina tankar inför helklass

Relaterade artiklar

Mitt barn har utsatt ett annat barn

Att ge stöd och råd till den som blivit utsatt känns ofta som en självklarhet, men att ge stöd till den som utsatt någon annan kan innebära blandade känslor. Här ger vi råd kring hur du som förälder kan ge stöd till ditt barn om hen utsatt ett annat barn för något som inte är […]

Läs mer

Vad är ett exposekonto?

89 procent av barn mellan 10–17 år vet vad ett exposekonto är. Ungefär 60 % har själva besökt ett. Trots att så många barn och unga känner till dessa konton saknar de flesta vuxna kunskap om dem. På exposekonton läggs bilder och filmer ut med syfte att kränka den uthängda. För det mesta handlar det […]

Läs mer

Jag som vuxen är orolig för ett barn

ECPAT Vuxenstöd är en plats för alla viktiga vuxna i barns närhet. ECPAT kan erbjuda hjälp, stöd och kunskap om bland annat nakenbilder, sexuella kränkningar och sexuella övergrepp på barn. Om din oro för ett barn gäller något annat område har vi gjort en lista över andra organisationer och aktörer som du kan vända dig […]

Läs mer

Lärarhandledning: Exposekonton

För dig som är lärare, kurator eller annan skolpersonal I samarbete med pedagoger har vi på ECPAT skapat en lärarhandledning för dig som jobbar med barn och unga på högstadiet. Materialets centrala delar utgörs av tre lektionsplaneringar med tillhörande filmer, samt Frågebanken. Det är andra året i rad som ECPAT utformar en lärarhandledning och denna […]

Läs mer