När barn pressas på pengar för att nakenbilder inte ska spridas

Att barn och unga pressas på pengar för att deras nakenbilder inte ska spridas på nätet, är något ECPAT uppmärksammat tidigare och som vi nu ser är ett ökande problem. Främst är det pojkar som utsätts för brottet och luras att skicka nakenbilder till en förövare som utger sig för att vara en jämnårig flicka. 

Medan flickor oftare pressas att skickas fler nakenbilder drabbas pojkar främst av den ekonomiska utpressningen. Utpressningen börjar i de flesta fallen på de stora sociala medieplattformarna. Barnen berättar för oss på ECPAT att förövarna är mycket skickliga på att bygga förtroende och får dem att passera gränser som de inte trodde var möjliga.

Pojkar hetsas att skicka nakenbilder

Det går snabbt från första kontakten till att utpressningen börjar. Förövaren hittar barnet via sociala medier och utger sig för att vara en jämnårig flicka. Ofta skickar ”flickan” en nakenbild till pojken och hetsar och manipulerar honom sen att skicka en bild tillbaka. Så snart bilden är skickad börjar utpressningen. Pojkarna krävs på summor mellan ettusen och tretusen kronor för att bilden inte ska spridas. Förövarna tillhör i många fall internationellt organiserad brottslighet, kommunikationen sker på engelska och förövarna använder sig i många fall av internationella betalningsvägar.  Brottsoffren är ofta mycket unga, ibland i tioårsåldern.

Barnet känner skam och skuld

De utsatta barnen känner ofta stor skam över det som hänt. De lägger skuld på sig själva för att de skickat bilden och gör allt de kan för att möta utpressarens krav så att ingen ska få reda på vad som hänt. Inte sällan är de rädda att få mobilförbud eller skäll från föräldrarna om de berättar att de utsatts. Många barn känner inte heller till att det de har utsatts för är ett brott.

Råd till dig som vuxen

  • Prata förebyggande med barnet om att den här typen av utpressning förekommer på nätet.
  • Engagera dig i ditt barns liv och visa intresse för det hen gör på nätet.
  • Var tydligt med att barnet alltid kan komma till dig om något har hänt och att du inte kommer att bli arg.
  • Skuldbelägg aldrig barnet för att hen skickat nakenbilder – var tydlig med att skulden ligger hos den som utsatt barnet.
  • Hota aldrig med mobilförbud eller appförbud – det kan göra att barnet inte vågar berätta för dig när något har hänt.
  • Be barnet spara chattar och bilder och alla uppgifter om kontot som utpressat hen.
  • Betala inte. Risken är stor att förövarna sprider bilderna ändå.
  • Polisanmäl om ditt barn har blivit utsatt för brott – det är inte mindre allvarligt för att det skett online. Ring 11414 eller besök en polisstation. En anmälan kan stoppa förövarna och göra att andra barn inte utsätts.
  • Hjälp barnet att anmäla förövarens konto till plattformen där utpressningen skett. Läs mer om hur du gör i vår Plattformsguide.
  • Se till att barnet får råd och stöd om hen behöver, till exempel hos skolkuratorn eller anonymt hos Ditt ECPAT.

Om nakenbilder har spridits kan ECPAT hjälpa till att ta ner dem från nätet. Här kan du och barnet läsa mer om nedtagning. 

Så här kan en chatt där barn utpressas se ut

Relaterade artiklar

Folder: Ta snacket

Att du som förälder, eller annan viktig vuxen, är engagerad i barns liv både på och utanför nätet, är avgörande för deras trygghet. Men det är inte alltid lätt att veta hur du ska agera och prata utan att kränka barnets integritet och nyfikenhet. Därför har vi i den här foldern samlat information, tips och […]

Läs mer

När ECPAT gör en orosanmälan

Vi på ECPAT är skyldiga att göra en orosanmälan till socialtjänsten om vi är oroliga för ett barn. Det kan handla om att ett barn har blivit utsatt för brott eller något annat som gör att barnet är i behov av stöd. Om du som vårdnadshavare har fått information om att ECPAT gjort en orosanmälan […]

Läs mer

Nakenbilder och samtycke – en film för mellanstadiet

Mer än varannan flicka i åldern 10-13 år har fått en oönskad nakenbild skickad till sig och mer än var tredje har blivit hotad att själv skicka nakenbilder. Barns sexuella utsatthet på nätet är stor och många saknar kunskap om vad som är okej och inte. I den här filmen utgår ECPAT från de frågor […]

Läs mer

Sugardejting – när barn och unga får pengar och saker i utbyte mot dejter och sex

Begreppet sugardejting används ofta för att beskriva en relation mellan en äldre person och en yngre person, där den yngre får pengar eller saker för att vara i relationen. Oftast finns krav – uttalat eller outtalat – på sex. Det förekommer att den yngre personen är ett barn. Sugardejting beskrivs ofta som något lyxigt och […]

Läs mer