ECPAT Vuxenstöd ger råd och stöd

ECPAT är en barnrättsorganisation. Det betyder att vi arbetar för att säkerställa varje barns rättigheter. Vårt uppdrag är att förebygga sexuella övergrepp och andra former av sexuell kränkning mot barn och unga. Vi lyssnar på barn och unga, sprider kunskap och strävar efter att påverka beslutsfattare för att förbättra förhållandena för alla barn. 

ECPAT Vuxenstöd är en webbplats för alla viktiga vuxna i barns närhet. Vi vänder oss både till dig som är förälder/vårdnadshavare och till dig som möter barn i ditt yrke eller ideella engagemang. Här får du information om barns rättigheter och du kan få stöd om du har frågor som rör sexuella kränkningar och övergrepp på barn. Du kan ta del av artiklar, föreläsningar och samtalsstöd anpassade utifrån barns ålder och du kan även ladda ner lärarhandledningar för dig som arbetar i skolan. Allt material är kostnadsfritt. 

Du kan kontakta oss på flera sätt 

När du behöver råd och stöd om ett barn i din närhet finns vi här för dig. Du kan chatta med oss, mejla eller boka en telefontid. När du kontaktar oss kan du alltid vara anonym. Det betyder att vi inte vet vem du eller barnet du söker stöd för är om du inte berättar det. Om det är viktigt för dig att vara anonym så tänk på att mejladressen du använder inte avslöjar några personuppgifter. 

Vår chatt är öppen vardagar kl. 15.30-16.30. Du får vara anonym när du chattar med oss. Du kan också boka telefontid hos oss.

Mejla oss

Du kan skicka mejl till oss. Vi återkommer inom tre arbetsdagar.

  Frågor och svar om ECPAT Vuxenstöd

  ECPAT Vuxenstöd ger råd om du vill hjälpa ett barn i din närhet som du vet, eller misstänker, har varit utsatt för sexuella kränkningar eller övergrepp. Vi ger inte stöd i enskilda fall eller ger juridisk rådgivning men vi kan ge dig generella råd utifrån vår kunskap och erfarenhet och informera om vad lagen säger i situationer som du undrar över. Vi kan också hjälpa dig att kontakta polisen eller socialtjänsten om du så önskar. Om bilder på barn i din närhet har spridits utan deras samtycke kan vi i vissa fall bistå med att få dem nedtagna från internet och försöka stänga de konton som sprider dem.

  Vi som arbetar på ECPAT Vuxenstöd är utbildade rådgivare. När du kontaktar oss kommer du att tala med någon av oss som är här för att hjälpa dig. Oavsett vem du pratar med kommer vi att lyssna på dig och ge dig råd och stöd.

  Hos oss kan du få hjälp och råd om allt som har med sexuella kränkningar, hot och övergrepp på barn på nätet eller utanför nätet. Det kan handla om att någon har utsatt ett barn i din närhet för sexuella övergrepp, att ett barn i din närhet har blivit hotad eller om ni behöver hjälp med att ta ner bilder på ett barn som sprids mot dennes vilja. Det kan finnas saker som vi inte kan hjälpa till med. I så fall kommer vi att informera dig om det och hjälpa dig att hitta stöd på annat håll.

  Du kan chatta med oss, mejla oss eller boka ett telefonsamtal med oss via vår bokningsformulär. Våra öppettider för chatten är 15.30-16.30 och det går bra att mejla oss vilken tid på dagen som helst. När du mejlar oss svarar vi inom tre arbetsdagar.

  Alla vuxna i barns närhet får höra av sig till Vuxenstöd med frågor som rör barn upp till 18 år. Om ett barn i din närhet har fått en nakenbild eller film spridd på internet kan vi hjälpa barnet med nedtagning om barnet var under 18 år när bilden togs eller filmen spelades in. Vi kan inte hjälpa till med nedtagning på begäran av en vuxen, men det går bra om barnet är med under samtalet.

  När du chattar, ringer eller mejlar till Vuxenstöd får du prata med någon av våra rådgivare, utredare eller jurister. Oavsett vem du pratar med kommer vi att lyssna på dig och ge dig råd och stöd.

  Om du kontaktar oss för att nakenbilder på barn i din närhet kommer vi vilja prata med barnet vars bilder sprids. Barnet behöver själv berätta om hen vill att bilden ska tas ner.

  Vi börjar med att undersöka om bilden har spridits och var. Det gör vi för att veta vem vi ska kontakta för att få hjälp med att ta ner bilden. Vi kontaktar polisen och delar med oss av informationen till dem. Om du har berättat för oss vem barnet i din närhet är kommer vi att göra en orosanmälan till socialtjänsten eftersom barnet är utsatt för ett brott när nakenbilder sprids utan barnets samtycke. Vi kommer även göra en anmälan till polis.

  Vi har kontakt med många sociala medier och plattformar där bilder delas. Därför kan vi kontakta dem direkt och be dem ta bort bilden innan den sprids ytterligare. Vi använder oss också av ett verktyg som letar efter olagliga bilder på nätet. Verktyget fortsätter leta efter bilden om en ny kopia skulle dyka upp senare. Om det händer så skickas ett meddelande till plattformen om att de bör ta bort den.

  Vi kan aldrig garantera det, eftersom en bild kan laddas upp på nytt på samma plats eller på andra platser. Däremot använder vi verktyg som automatiskt letar efter bilden, vilket ökar möjligheterna att ta ned den om den dyker upp på nytt.

  Alla som arbetar på Vuxenstöd nås genom chatt, telefon eller mejl. Vi träffar inte vuxna som hör av sig till ECPAT Vuxenstöd.

  Du som kontaktar oss har alltid möjlighet att vara anonym. Det betyder att vi inte vet vem du är om du inte berättar det. Om det är viktigt för dig att vara anonym så tänk på att mejladressen du använder inte ska avslöja några personuppgifter när du exempelvis mejlar oss. Ibland kan vi behöva fråga om du vill sluta vara anonym för att kunna ge barnet bästa möjliga hjälp, men det är alltid upp till dig.

  Du kan chatta med oss via mobil, läsplatta eller dator. Om du inte vill att någon ska se att du varit inne på Vuxenstöd så se till att stänga ner webbsidan och radera sökhistoriken. Du kan också radera samtalet från din samtalslista på din mobil om du är orolig för att det ska synas.

  Alla som arbetar på Vuxenstöd har skrivit under ett sekretessavtal. Det betyder att vi inte delar med oss av det du berättar för oss med någon utanför Vuxenstöd. Enda gången vi berättar vidare är när du berättar vem du är och även uppger uppgifter som gör att vi kan identifiera barnet som samtalet handlar om.

  Vi är skyldiga att göra en orosanmälan om du berättar något som gör oss oroliga för barnet och du har delat med dig av barnets identitet. Då kontaktar vi socialtjänsten för att försäkra oss om att barnet får rätt stöd och hjälp.

  Om du befinner dig i en nödsituation eller är med om något som känns akut eller hotfullt ska du alltid kontakta polisen på 112. Om du inte är i fara just nu kan du kontakta polisen på 114 14. Om du vill prata med Vuxenstöd utanför våra öppettider kan du alltid mejla oss. Vi svarar inom tre arbetsdagar.

  Eftersom du är anonym när du chattar med oss kan vi inte kontakta dig om chatten bryts. Det gäller även vid telefonsamtal när vi har ringt upp dig. Försök då att kontakta oss på nytt så att vi kan fortsätta prata. Vi vill alltid väldigt gärna avsluta samtalet på ett sätt som känns bra för dig.

  Information om dig – till exempel vad du heter eller din adress – kallas för personuppgifter. Det finns en lag som heter dataskyddsförordningen/GDPR som säger att organisationer inte får spara eller använda personuppgifter hur som helst.

  Du behöver inte berätta vem du är när du hör av dig till Vuxenstöd , men om du vill säga vem du är så får du. Eftersom vi på ECPAT inte på förhand vet om du som kontaktar oss via webbförmuläret kommer att lämna några personuppgifter, behöver vi få ditt samtycke för att behandla eventuella personuppgifter. Du lämnar ditt samtycke när du fyller i formuläret. Att du lämnar samtycke betyder att du säger ja till att vi tar emot dina personuppgifter. Du kan ta tillbaka ditt ja när som helst genom att kontakta oss. Då har vi inte längre rätt att spara dina uppgifter.

  Vi sparar bara personuppgifterna så länge vi behöver dem för att kunna hjälpa dig. Därefter kommer de att raderas av oss. Du behöver alltså inte be oss radera dem, det ordnar vi! Du har alltid rätt att få hjälp av oss utan att lämna någon information om dig.

  Samtal, mejl och chattar till vuxenstöd ger ECPAT viktig information om hur vuxna i barns närhet kan finnas som stöd för barn som utsatts för sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller i verkligheten. Därför samlar vi in information om vår kontakt med vuxna som hör av sig till oss. Vi strävar alltid efter att bli bättre och behöver därför ständigt information om hur vi kan förbättra vår rådgivning till vuxna i barns närhet.

  Informationen kan handla om vad du kontaktar oss om, hur gammal du är och din könstillhörighet. Det här sparas helt anonymt och kommer aldrig kunna kopplas till dig då alla som hör av sig till oss är anonyma.

  Vi samlar in information för att till exempel kunna berätta för de som tar beslut i Sverige om hur barn har det. Då kan de fatta bättre beslut som rör barn och barns rättigheter. En annan anledning är för att vi på ECPAT Vuxenstöd ska kunna ge bättre stöd och information till de som kontaktar oss.