När ECPAT gör en orosanmälan

Vi på ECPAT är skyldiga att göra en orosanmälan till socialtjänsten om vi är oroliga för ett barn. Det kan handla om att ett barn har blivit utsatt för brott eller något annat som gör att barnet är i behov av stöd. Om du som vårdnadshavare har fått information om att ECPAT gjort en orosanmälan som rör ditt barn kan du läsa mer här.

Syftet med att göra en orosanmälan är att barnet ska få hjälp och stöd i det som barnet har blivit utsatt för. Det betyder inte att du som vårdnadshavare utreds. Socialtjänsten fokuserar på barnets situation i sin utredning. 

Vad händer när socialtjänsten får en anmälan om oro för ett barn?

Socialtjänsten tar emot anmälan och utreder om det finns ett akut skyddsbehov. Sedan kontaktas den som gjorde orosanmälan, barnet och barnets vårdnadshavare. Beroende på vad anmälan handlar om görs en bedömning om vem som ska kontaktas först. Både barnets vårdnadshavare och barnet får ta del av socialtjänstens utredning. Det kan vara bra att känna till att socialtjänstens utredning får ta högst fyra månader från det att den inletts. Beroende på ärendet och vad utredningen kommer fram till erbjuder socialtjänsten olika former av stöd. Barn som utsatts för sexuell exploatering kan exempelvis erbjudas samtalsstöd. Barnet får ta ställning till om hen vill ta emot det stöd som socialtjänsten erbjuder. 

Hur bör du som vuxen hantera att ett barn blivit utsatt?

Som vårdnadshavare kan det vara mycket jobbigt att höra att ens barn har blivit utsatt. Många barn är rädda för att deras föräldrar ska bli arga, trots att de inte har gjort något fel. Det är viktigt att tänka på att barn som har blivit utsatta ofta bär på starka känslor av skam och skuld. Avlasta därför barnet från dessa känslor. Det är viktigt att du håller dig lugn, lyssnar på barnet och inte visar om du blir arg. Undvik att prata med barnet om du själv är i affekt. Då är det bättre att ta en paus och prata mer vid ett senare tillfälle. Fråga gärna om det som hänt men respektera barnets gränser. Om barnet inte vill eller inte orkar berätta mer är det ofta bättre att försöka igen en annan gång.

Vidare stöd för utsatta barn 

Ibland kan barnet behöva mer stöd än vad socialtjänsten kan erbjuda. Prata med barnet och utforska möjligheten till en samtalskontakt på exempelvis BUP. Ni kan också ta kontakt med en kurator, på skolan eller via vården, för att tillsammans komma fram till vad det finns för möjligheter till stöd för barnet i er kommun.  

Sammanfattning: 

  • ECPAT gör en anmälan till socialtjänsten när vi är oroliga för ett barn. Detta gör vi för att barnet ska få stöd och hjälp.
  • Det är barnets behov av stöd och hjälp som utreds – inte du som vårdnadshavare. 
  • Efter anmälan kontaktar socialtjänsten oftast både vårdnadshavare och barnet som anmälan gäller. Sedan utreder socialtjänsten vilka eventuella behov barnet eller familjen har av stödinsatser. Barnet får själv ta ställning till om barnet vill ta emot insatserna.
  • Det är viktigt att du som vuxen fortsätter att finnas där för ditt barn och avlastar från skam och skuld.  
  • Hjälp ditt barn till vidare stöd om hen har behov av det.

Om du som vuxen behöver stöd 

Även du som vuxen kan behöva stöd och råd om ditt barn har utsatts. Du är välkommen att kontakta oss på ECPAT Vuxenstöd om du vill prata mer om det som hänt och hur du kan hantera det. Det finns möjlighet att boka ett samtal över telefon, mejla eller chatta med oss.  

Relaterade artiklar

Folder: Ta snacket

Att du som förälder, eller annan viktig vuxen, är engagerad i barns liv både på och utanför nätet, är avgörande för deras trygghet. Men det är inte alltid lätt att veta hur du ska agera och prata utan att kränka barnets integritet och nyfikenhet. Därför har vi i den här foldern samlat information, tips och […]

Läs mer

När barn pressas på pengar för att nakenbilder inte ska spridas

Att barn och unga pressas på pengar för att deras nakenbilder inte ska spridas på nätet, är något ECPAT uppmärksammat tidigare och som vi nu ser är ett ökande problem. Främst är det pojkar som utsätts för brottet och luras att skicka nakenbilder till en förövare som utger sig för att vara en jämnårig flicka.  […]

Läs mer

Nakenbilder och samtycke – en film för mellanstadiet

Mer än varannan flicka i åldern 10-13 år har fått en oönskad nakenbild skickad till sig och mer än var tredje har blivit hotad att själv skicka nakenbilder. Barns sexuella utsatthet på nätet är stor och många saknar kunskap om vad som är okej och inte. I den här filmen utgår ECPAT från de frågor […]

Läs mer

Sugardejting – när barn och unga får pengar och saker i utbyte mot dejter och sex

Begreppet sugardejting används ofta för att beskriva en relation mellan en äldre person och en yngre person, där den yngre får pengar eller saker för att vara i relationen. Oftast finns krav – uttalat eller outtalat – på sex. Det förekommer att den yngre personen är ett barn. Sugardejting beskrivs ofta som något lyxigt och […]

Läs mer