Lärarhandledning: Exposekonton

För dig som är lärare, kurator eller annan skolpersonal

I samarbete med pedagoger har vi på ECPAT skapat en lärarhandledning för dig som jobbar med barn och unga på högstadiet. Materialets centrala delar utgörs av tre lektionsplaneringar med tillhörande filmer, samt Frågebanken. Det är andra året i rad som ECPAT utformar en lärarhandledning och denna gång har vi valt att fokusera på så kallade exposekonton, som är ett allt vanligare tillvägagångsätt att sprida nakenbilder och hänga ut varandra på nätet. Exposekonton är en del av barns vardag på nätet och vuxna i barns närhet behöver förstå vad som händer för att kunna hjälpa till och finnas där.  

I ECPATs webbaserade enkät Nude på nätet, som vi i år genomförde för tredje gången, deltog drygt 13 000 barn mellan 10 och 17 år och det är deras upplevelser och erfarenheter av exposekonton som ligger till grund för denna lärarhandledning.  

Genom materialet vill vi bidra till ökad kunskap om sexuell exploatering och sexuella övergrepp på nätet – hur kränkande det kan vara för den som utsätts och vilket brott den som utsätter kan göra sig skyldig till. Vi hoppas även att rapporteringen och anmälningen av exposekonton kommer att öka, vilket leder till att sexuellt kränkande material på barn kan tas ned från nätet.  

Vi vill inte bara förse lärare och elever med information, utan även bidra med verktyg för att kunna hantera utmaningar och svårigheter kopplat till dessa frågor. Både för att förebygga att barn utsätts för övergrepp och för att förhindra att barn utsätter andra. 

Till läraren

Börja med att läsa dokumentet ”Till läraren” som ger dig en överblick över alla delar och syftet med materialet.

Fördjupning om exposekonton

”Fördjupning om exposekonton” ger dig som lärare kunskaper om vad exposekonton är och vad juridiken säger om bland annat spridning av nakenbilder.


Lektionsplanering A

Lektionsplanering A bygger på filmen ”Den som utsätts” och brottsoffret Alicias perspektiv.

Den som utsätts. Kan du inte se videon? Se den på Youtube här.

Ladda ner Lektionsplanering A som PDF här:


Lektionsplanering B

Lektionsplanering B bygger på filmen ”Den som utsätter” och Darius perspektiv.

Den som utsätter. Kan du inte se videon? Se den på Youtube här.

Ladda ner Lektionsplanering B som PDF här:


Lektionsplanering C

Lektionsplanering C bygger på sex filmklipp om ”Den som tittar på” och åskådarnas perspektiv.

Den som tittar på – klipp 1. Kan du inte se videon? Se den på Youtube här.
Den som tittar på – klipp 2. Kan du inte se videon? Se den på Youtube här.
Den som tittar på – klipp 3. Kan du inte se videon? Se den på Youtube här.
Den som tittar på – klipp 4. Kan du inte se videon? Se den på Youtube här.
Den som tittar på – klipp 5. Kan du inte se videon? Sen den på Youtube här.
Den som tittar på – klipp 6. Kan du inte se videon? Sen den på Youtube här.

Ladda ner Lektionsplanering C som PDF här:


Övrigt material

Frågebanken

Frågebanken finns frågor som passar de tre perspektiven, Den som
utsätts, Den som utsätter och Den som tittar på. Frågorna kan användas för att arbeta vidare med ämnet och hålla igång samtalen.

Brev till vårdnadshavare/förälder

ECPAT har tagit fram ett färdigt brev till vårdnadshavare/föräldrar som du som lärare kan skicka ut. Brevet innehåller råd och tips för hur föräldrar pratar med sina barn om exempelvis trygghet på nätet, samtycke och nakenbilder.

ECPATs kortlek

ECPATs kortlek är ett verktyg för att hålla igång samtal om exempelvis samtycke, sex, nakenbilder och annat som barn och unga kan ha funderingar kring och möter i sin vardag efter du använt ECPATs övriga lärarmaterial.

ECPATs lärarhandledning har tagits fram med stöd från Svenska Postkodlotteriet.

Relaterade artiklar

Om ditt barn har blivit utsatt sexuellt

Många barn och unga som har blivit utsatta sexuellt har svårt att berätta för vuxna om det de varit med om. Ofta känner barnet skuld och skam över det som hänt och tar inte sällan på sig ansvaret över att ha blivit utsatt. Det är också vanligt att oroa sig för hur föräldrarna ska reagera, […]

Läs mer

Barn som utsätts av en lärare, tränare eller annan vuxen i sin profession

Barn befinner sig ofta i miljöer där de möter vuxna som har en viss makt eller bestämmanderätt över dem. Det kan till exempel handla om en lärare, tränare, pedagog eller behandlare. Tyvärr händer det att dessa vuxna utnyttjar den maktobalans som finns och utsätter barnen för sexuella kränkningar och övergrepp. När den sexuella utsattheten sker […]

Läs mer

Signaler på sexuell utsatthet hos barn

Genom att ha kunskap och vara uppmärksam på signaler och beteendeförändringar hos barn som blir utsatta för sexuella övergrepp kan vi förhindra att övergreppen fortsätter. Tecken på sexuell utsatthet kan vara både fysiska och icke fysiska. Det är vanligast med icke fysiska.    Idag sker sexuella övergrepp både på och utanför nätet. Att bli utsatt för övergrepp […]

Läs mer

Digitalt föräldramöte: När barn hängs ut på nätet – om exposekonton

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Genom ECPATs föräldramöten ger vi vi råd och kunskap om barns vardag och sexuella utsatthet – på och utanför nätet. Här kan du se ett av våra genomförda möten i efterhand. På ecpat.se/foraldramote ser du aktuella och kommande föräldramöten och kan anmäla dig för att delta live. Barn och […]

Läs mer