Om ditt barn har blivit utsatt sexuellt

Många barn och unga som har blivit utsatta sexuellt har svårt att berätta för vuxna om det de varit med om. Ofta känner barnet skuld och skam över det som hänt och tar inte sällan på sig ansvaret över att ha blivit utsatt. Det är också vanligt att oroa sig för hur föräldrarna ska reagera, över att de ska bli arga och över de konsekvenser som kan följa – till exempel mobilförbud. Här kan du läsa mer om varför hot om mobilförbud är en dålig idé.

Om du misstänker att ditt barn har blivit utsatt sexuellt är det viktigt att du vågar fråga ditt barn om vad som har hänt. Du kan behöva fråga flera gånger innan barnet känner sig trygg med att berätta. Det är viktigt att du finns där, lyssnar och att du inte dömer barnet utan visar att du bryr dig. Genom att ha kunskap och vara uppmärksam på signaler och beteendeförändringar hos ditt barn kan du lättare upptäcka tecken på att något har hänt. Läs mer om signaler på sexuell utsatthet hos barn.

Finns där för ditt barn

Om ditt barn berättar om sexuell utsatthet är det viktigt att du som förälder uppmuntrar och stärker barnet i att hen vågat berätta. Bli aldrig arg och misstro inte barnets berättelse. Det viktigaste är att du försäkrar barnet om att du kommer finnas där och att du ska hjälpa ditt barn vidare med det som hänt.

Gör en polisanmälan

Om ditt barn kan ha blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du som vuxen tar ansvar och anmäler händelsen till polisen. En polisanmälan kan hjälpa det utsatta barnet, men kan också förhindra att fler barn och unga utsätts. Anmälan kan ske antingen genom ett samtal till 114 14 eller genom att gå in på en polisstation och upprätta en anmälan. Är situationen akut ska du ringa 112. Det är bra att känna till att polisen har särskilda barnutredare som är vana att möta brottsutsatta barn.

Inför polisanmälan är det bra om barnet sparar all information som har med händelsen att göra, exempelvis skärmavbilder på chattar, bilder, namn, telefonnummer och användarnamn. Denna information underlättar utredningen för polisen. Här kan du läsa mer om att göra en polisanmälan.

Sök stöd

Många barn mår dåligt efter att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp och är därför i behov av stöd. Skolkuratorn eller ungdomsmottagningen kan hjälpa till. Du kan också kontakta socialtjänsten. De har i uppdrag att se till att barn och unga är trygga och kan se till att barnet får stöd. Du kontaktar socialtjänsten genom att ringa till din kommun.

Det finns inget facit på hur ett barn som utsatts ska reagera och känna. Vissa behöver mer stöd än andra och det är inte ovanligt att behovet av stöd kan komma i ett senare skede.

Brottsskadeersättning

Om ett barn har utsatts för ett brott och brottet är polisanmält kan barnet ha rätt till brottsskadeersättning. Du kan hjälpa ditt barn att ansöka om brottsskadeersättning från staten hos brottsoffermyndigheten. Detta kan bli aktuellt exempelvis om den dömda gärningspersonen inte kan betala skadeståndet eller om gärningspersonen är okänd. Barn som utsatts för brott har alltid rätt att ansöka om brottsskadeersättning fram till sin 21-årsdag. Du kan läsa mer här om hur brottsskadeersättning fungerar samt göra en ansökan hos Brottsoffermyndigheten.

Så här kan ECPAT hjälpa

ECPAT kan ge stöd både till barnet som utsatts och till dig som vuxen. Ditt ECPAT är vår stödlinje för barn och unga där alla under 18 år kan få stöd via telefon, mejl eller chatt. Du som förälder eller annan vuxen kan få stöd via ECPAT Vuxenstöds stödlinje. 

Om barnets nakenbilder eller -filmer sprids på nätet kan vi i vissa fall hjälpa till med att ta ner dessa – på ditt barns begäran. Vi kan även hjälpa till med nedstängning av konton på sociala medier, som sprider bilder eller filmer. Om barnet behöver denna hjälp kan hen ta kontakt med Ditt ECPAT. Du som vuxen får gärna finnas med som stöd i samtalet.

Råd till dig som är vuxen:

  • Lyssna och avlasta barnet från skam och skuld
  • Bli inte arg
  • Se till att barnet får det stöd hen har rätt till
  • Anmäl till polisen
  • Kontakta socialtjänsten
  • Ansök om brottsskadeersättning

Relaterade artiklar

Folder: Ta snacket

Att du som förälder, eller annan viktig vuxen, är engagerad i barns liv både på och utanför nätet, är avgörande för deras trygghet. Men det är inte alltid lätt att veta hur du ska agera och prata utan att kränka barnets integritet och nyfikenhet. Därför har vi i den här foldern samlat information, tips och […]

Läs mer

När ECPAT gör en orosanmälan

Vi på ECPAT är skyldiga att göra en orosanmälan till socialtjänsten om vi är oroliga för ett barn. Det kan handla om att ett barn har blivit utsatt för brott eller något annat som gör att barnet är i behov av stöd. Om du som vårdnadshavare har fått information om att ECPAT gjort en orosanmälan […]

Läs mer

När barn pressas på pengar för att nakenbilder inte ska spridas

Att barn och unga pressas på pengar för att deras nakenbilder inte ska spridas på nätet, är något ECPAT uppmärksammat tidigare och som vi nu ser är ett ökande problem. Främst är det pojkar som utsätts för brottet och luras att skicka nakenbilder till en förövare som utger sig för att vara en jämnårig flicka.  […]

Läs mer

Nakenbilder och samtycke – en film för mellanstadiet

Mer än varannan flicka i åldern 10-13 år har fått en oönskad nakenbild skickad till sig och mer än var tredje har blivit hotad att själv skicka nakenbilder. Barns sexuella utsatthet på nätet är stor och många saknar kunskap om vad som är okej och inte. I den här filmen utgår ECPAT från de frågor […]

Läs mer