Om ditt barn har blivit utsatt sexuellt

Många barn och unga som har blivit utsatta sexuellt har svårt att berätta för vuxna om det de varit med om. Ofta känner barnet skuld och skam över det som hänt och tar inte sällan på sig ansvaret över att ha blivit utsatt. Det är också vanligt att oroa sig för hur föräldrarna ska reagera, över att de ska bli arga och över de konsekvenser som kan följa – till exempel mobilförbud. Här kan du läsa mer.

Om du misstänker att ditt barn har blivit utsatt sexuellt är det viktigt att du vågar fråga ditt barn om vad som har hänt. Du kan behöva fråga flera gånger innan barnet känner sig trygg med att berätta. Det är viktigt att du finns där, lyssnar och att du inte dömer barnet utan visar att du bryr dig. Genom att ha kunskap och vara uppmärksam på signaler och beteendeförändringar hos ditt barn kan du lättare upptäcka tecken på att något har hänt. Läs mer om signaler på sexuell utsatthet hos barn.

Finns där för ditt barn

Om ditt barn berättar om sexuell utsatthet är det viktigt att du som förälder uppmuntrar och stärker barnet i att hen vågat berätta. Bli aldrig arg och misstro inte barnets berättelse. Det viktigaste är att du försäkrar barnet om att du kommer finnas där och att du ska hjälpa ditt barn vidare med det som hänt.

Gör en polisanmälan

Om ditt barn kan ha blivit utsatt för ett brott är det viktigt att du som vuxen tar ansvar och anmäler händelsen till polisen. En polisanmälan hjälper det utsatta barnet, men kan också förhindra att fler barn och unga utsätts. Anmälan kan ske antingen genom ett samtal till 114 14 eller genom att gå in på en polisstation och upprätta en anmälan. Är situationen akut ska du ringa 112. Det är bra att känna till att polisen har särskilda barnutredare som är vana att möta brottutsatta barn.

Inför polisanmälan är det bra om barnet sparar all information som har med händelsen att göra, exempelvis skärmavbilder på chattar, bilder, namn, telefonnummer och användarnamn. Denna information underlättar utredningen för polisen. Här kan du läsa mer om att göra en polisanmälan.

Sök stöd

Många barn mår dåligt efter att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp och är därför i behov av stöd. Skolkuratorn eller ungdomsmottagningen kan hjälpa till. Du kan också kontakta socialtjänsten. De har i uppdrag att se till att barn och unga är trygga och kan se till att barnet får stöd. Du kontaktar socialtjänsten genom att ringa till din kommun.

Det finns inget facit på hur ett barn som utsatts ska reagera och känna. Vissa behöver mer stöd än andra och det är inte ovanligt att behovet av stöd kan komma i ett senare skede.

Brottsskadeersättning

Om ett barn har utsatts för ett brott och brottet är polisanmält kan barnet ha rätt till brottsskadeersättning. Du kan hjälpa ditt barn att ansöka om brottsskadeersättning från staten hos brottsoffermyndigheten. Detta kan bli aktuellt exempelvis om den dömda gärningspersonen inte kan betala skadeståndet eller om gärningspersonen är okänd. Barn som utsatts för brott har alltid rätt att ansöka om brottsskadeersättning fram till sin 21-årsdag. Du kan läsa mer här om hur brottsskadeersättning fungerar samt göra en ansökan hos Brottsoffermyndigheten.

Så här kan ECPAT hjälpa

ECPAT kan ge stöd både till barnet som utsatts och till dig vuxen. Ditt ECPAT är vår stödlinje för barn och unga där alla under 18 år kan få stöd via telefon, mejl eller chatt. Du som förälder eller annan vuxen kan få stöd via ECPATs Vuxenstöds stödlinje. 

Om barnets nakenbilder eller -filmer sprids på nätet kan vi i vissa fall hjälpa till med att ta ner dessa bilder – på ditt barns begäran. Vi kan även hjälpa till med nedstängning av konton på sociala medier, som sprider bilder. Om barnet behöver denna hjälp kan hen ta kontakt med Ditt ECPAT. Du som vuxen får gärna finnas med som stöd i samtalet.

Råd till dig som är vuxen:

  • Lyssna och avlasta barnet från skam och skuld
  • Bli inte arg
  • Se till att barnet får det stöd hen har rätt till
  • Anmäl till polisen
  • Kontakta socialtjänsten
  • Ansök om brottsskadeersättning

Relaterade artiklar

Barn som utsätts av en lärare, tränare eller annan vuxen i sin profession

Barn befinner sig ofta i miljöer där de möter vuxna som har en viss makt eller bestämmanderätt över dem. Det kan till exempel handla om en lärare, tränare, pedagog eller behandlare. Tyvärr händer det att dessa vuxna utnyttjar den maktobalans som finns och utsätter barnen för sexuella kränkningar och övergrepp. När den sexuella utsattheten sker […]

Läs mer

Signaler på sexuell utsatthet hos barn

Genom att ha kunskap och vara uppmärksam på signaler och beteendeförändringar hos barn som blir utsatta för sexuella övergrepp kan vi förhindra att övergreppen fortsätter. Tecken på sexuell utsatthet kan vara både fysiska och icke fysiska. Det är vanligast med icke fysiska.    Idag sker sexuella övergrepp både på och utanför nätet. Att bli utsatt för övergrepp […]

Läs mer

Digitalt föräldramöte: När barn hängs ut på nätet – om exposekonton

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Genom ECPATs föräldramöten ger vi vi råd och kunskap om barns vardag och sexuella utsatthet – på och utanför nätet. Här kan du se ett av våra genomförda möten i efterhand. På ecpat.se/foraldramote ser du aktuella och kommande föräldramöten och kan anmäla dig för att delta live. Barn och […]

Läs mer

Digitalt föräldramöte: Om barns tillvaro – på och utanför nätet

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Genom ECPATs föräldramöten ger vi vi råd och kunskap om barns vardag och sexuella utsatthet – på och utanför nätet. Här kan du se ett av våra genomförda möten i efterhand. På ecpat.se/foraldramote ser du aktuella och kommande föräldramöten och kan anmäla dig för att delta live.

Läs mer