Därför är hot om mobilförbud en dålig idé

Många vuxna känner oro över barns utsatthet på nätet. Det är lätt att tro att mobilförbud är lösningen för att skydda barnen, men sådana begränsningar kan få motsatt effekt.  

Tvärtemot vad många tror kan hot om mobilförbud göra barns tillvaro mer otrygg. Hotet kan leda till att barnen av rädsla för att bli av med mobilen inte berättar om något dåligt hänt dem. 

Många unga tycker det är svårt att prata med vuxna om dåliga saker som kan ske på nätet. Det kan till exempel handla om att de får oönskade dickpics, blir kontaktad av någon i sexuellt syfte eller blir övertalade att skicka nakenbilder till någon. För barnen blir det ännu svårare att ta upp det som hänt och söka stöd om de tror att konsekvensen blir en utskällning eller ett mobilförbud.  

En naturlig del av ungas vardag

Idag är tillvaron på nätet en stor och naturlig del av de ungas vardag. Det finns ingen skarp gräns mellan livet på och utanför nätet. Aktiviteter och umgänge med vänner sker både IRL och online, precis som relationer och sexuellt utforskande. Att bli av med sin mobil, få sin favoritapp borttagen eller att inte längre kunna prata med sina vänner digitalt är att ta bort en stor och viktig del av barnens liv.  

Precis som du som vuxen lär barn om risker utanför nätet behöver du prata om sådant som kan inträffa online. Som vuxen behöver du vara nyfiken och engagerad i de ungas liv – både på och utanför nätet. Förövare finns där barn finns – även online – och då måste även övriga vuxenvärlden finnas där. Att hjälpa barn att hantera nätet säkert och prata om hur de ska agera om något dåligt händer är viktigt – precis som att förklara att det aldrig är barnets fel och att du inte kommer bli arg för något som barnet berättar om.  

Råd till dig som är förälder 

  • Det är ditt ansvar som vuxen att lära barn om både risker och möjligheter på nätet 
  • Att bry sig om vad barn gör på nätet är bra, men precis som i livet utanför nätet är övervakning inte okej 
  • Engagera dig i barns tillvaro på nätet redan innan något har hänt – då ökar chansen att de berättar om det sker något dåligt 
  • Skäll aldrig på barnet om något dåligt hänt. Det är inte barnets fel att hen blivit utsatt 
  • Hjälp barnet att reda ut vad som har hänt och vad som behöver göras 
  • Våga fråga om hjälp om du inte själv vet hur du ska hjälpa ditt barn 

Relaterade artiklar

Folder: Ta snacket

Att du som förälder, eller annan viktig vuxen, är engagerad i barns liv både på och utanför nätet, är avgörande för deras trygghet. Men det är inte alltid lätt att veta hur du ska agera och prata utan att kränka barnets integritet och nyfikenhet. Därför har vi i den här foldern samlat information, tips och […]

Läs mer

När ECPAT gör en orosanmälan

Vi på ECPAT är skyldiga att göra en orosanmälan till socialtjänsten om vi är oroliga för ett barn. Det kan handla om att ett barn har blivit utsatt för brott eller något annat som gör att barnet är i behov av stöd. Om du som vårdnadshavare har fått information om att ECPAT gjort en orosanmälan […]

Läs mer

När barn pressas på pengar för att nakenbilder inte ska spridas

Att barn och unga pressas på pengar för att deras nakenbilder inte ska spridas på nätet, är något ECPAT uppmärksammat tidigare och som vi nu ser är ett ökande problem. Främst är det pojkar som utsätts för brottet och luras att skicka nakenbilder till en förövare som utger sig för att vara en jämnårig flicka.  […]

Läs mer

Nakenbilder och samtycke – en film för mellanstadiet

Mer än varannan flicka i åldern 10-13 år har fått en oönskad nakenbild skickad till sig och mer än var tredje har blivit hotad att själv skicka nakenbilder. Barns sexuella utsatthet på nätet är stor och många saknar kunskap om vad som är okej och inte. I den här filmen utgår ECPAT från de frågor […]

Läs mer