Därför är hot om mobilförbud en dålig idé

Många vuxna känner oro över barns utsatthet på nätet. Det är lätt att tro att mobilförbud är lösningen för att skydda barnen, men sådana begränsningar kan få motsatt effekt.  

Tvärtemot vad många tror kan hot om mobilförbud göra barns tillvaro mer otrygg. Hotet kan leda till att barnen av rädsla för att bli av med mobilen inte berättar om något dåligt hänt dem. 

Många unga tycker det är svårt att prata med vuxna om dåliga saker som kan ske på nätet. Det kan till exempel handla om att de får oönskade dickpics, blir kontaktad av någon i sexuellt syfte eller blir övertalade att skicka nakenbilder till någon. För barnen blir det ännu svårare att ta upp det som hänt och söka stöd om de tror att konsekvensen blir en utskällning eller ett mobilförbud.  

En naturlig del av ungas vardag

Idag är tillvaron på nätet en stor och naturlig del av de ungas vardag. Det finns ingen skarp gräns mellan livet på och utanför nätet. Aktiviteter och umgänge med vänner sker både IRL och online, precis som relationer och sexuellt utforskande. Att bli av med sin mobil, få sin favoritapp borttagen eller att inte längre kunna prata med sina vänner digitalt är att ta bort en stor och viktig del av barnens liv.  

Precis som du som vuxen lär barn om risker utanför nätet behöver du prata om sådant som kan inträffa online. Som vuxen behöver du vara nyfiken och engagerad i de ungas liv – både på och utanför nätet. Förövare finns där barn finns – även online – och då måste även övriga vuxenvärlden finnas där. Att hjälpa barn att hantera nätet säkert och prata om hur de ska agera om något dåligt händer är viktigt – precis som att förklara att det aldrig är barnets fel och att du inte kommer bli arg för något som barnet berättar om.  

Råd till dig som är förälder 

  • Det är ditt ansvar som vuxen att lära barn om både risker och möjligheter på nätet 
  • Att bry sig om vad barn gör på nätet är bra, men precis som i livet utanför nätet är övervakning inte okej 
  • Engagera dig i barns tillvaro på nätet redan innan något har hänt – då ökar chansen att de berättar om det sker något dåligt 
  • Skäll aldrig på barnet om något dåligt hänt. Det är inte barnets fel att hen blivit utsatt 
  • Hjälp barnet att reda ut vad som har hänt och vad som behöver göras 
  • Våga fråga om hjälp om du inte själv vet hur du ska hjälpa ditt barn 

Relaterade artiklar

Om ditt barn har blivit utsatt sexuellt

Många barn och unga som har blivit utsatta sexuellt har svårt att berätta för vuxna om det de varit med om. Ofta känner barnet skuld och skam över det som hänt och tar inte sällan på sig ansvaret över att ha blivit utsatt. Det är också vanligt att oroa sig för hur föräldrarna ska reagera, […]

Läs mer

Barn som utsätts av en lärare, tränare eller annan vuxen i sin profession

Barn befinner sig ofta i miljöer där de möter vuxna som har en viss makt eller bestämmanderätt över dem. Det kan till exempel handla om en lärare, tränare, pedagog eller behandlare. Tyvärr händer det att dessa vuxna utnyttjar den maktobalans som finns och utsätter barnen för sexuella kränkningar och övergrepp. När den sexuella utsattheten sker […]

Läs mer

Signaler på sexuell utsatthet hos barn

Genom att ha kunskap och vara uppmärksam på signaler och beteendeförändringar hos barn som blir utsatta för sexuella övergrepp kan vi förhindra att övergreppen fortsätter. Tecken på sexuell utsatthet kan vara både fysiska och icke fysiska. Det är vanligast med icke fysiska.    Idag sker sexuella övergrepp både på och utanför nätet. Att bli utsatt för övergrepp […]

Läs mer

Digitalt föräldramöte: När barn hängs ut på nätet – om exposekonton

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Genom ECPATs föräldramöten ger vi vi råd och kunskap om barns vardag och sexuella utsatthet – på och utanför nätet. Här kan du se ett av våra genomförda möten i efterhand. På ecpat.se/foraldramote ser du aktuella och kommande föräldramöten och kan anmäla dig för att delta live. Barn och […]

Läs mer