Signaler på sexuell utsatthet hos barn

Genom att ha kunskap och vara uppmärksam på signaler och beteendeförändringar hos barn som blir utsatta för sexuella övergrepp kan vi förhindra att övergreppen fortsätter. Tecken på sexuell utsatthet kan vara både fysiska och icke fysiska. Det är vanligast med icke fysiska.   

Idag sker sexuella övergrepp både på och utanför nätet. Att bli utsatt för övergrepp digitalt är lika allvarligt som att bli utsatt utanför nätet. Ett sexuellt övergrepp digitalt behöver inte ge några fysiska tecken och skador på barnet, men kan ge liknande symtom och trauma som att ha blivit utsatt utanför nätet. Dokumenterade sexuella övergrepp som sprids kan ha långtgående effekter av psykisk ohälsa hos barn och unga. 

Vanligare än många tror 

Sexuella övergrepp är vanligare än många tror. Stiftelsen Allmänna Barnhusets nationella kartläggning ”Våld mot barn 2022” visar att 28,4% av barnen blivit utsatta för sexuella övergrepp vid något eller flera tillfällen. Det är en ökning från år 2016 motsvarande siffra på 20,3%. Ökningen gäller både för pojkar och flickor och det är framför allt de digitala övergreppen som har ökat. 

Rädsla att inte bli trodd 

Det är vanligt att barn inte berättar om sexuella övergrepp för vuxna. Många gånger är skam och skuld inblandat och vissa som blivit utsatta tror att det är deras egna fel att det hände. Det kan också ligga en rädsla hos barnet för att berätta, som grundar sig i en oro att ingen ska tro på det de berättar. Därför är det viktigt att som vuxen alltid tro på det barnet berättar och att inte ifrågasätta om det som berättas är sant eller inte. 

Kunskap om sexuell utsatthet 

För att arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp mot barn måste vi vuxna ha kunskap om på vilka sätt barn kan utsättas – inte minst när det handlar om nya typer av övergrepp som sker online. Vi behöver sprida den kunskapen, framför allt till de yrkesgrupper som möter barn i sin tjänst. Det är dock lika viktigt att kunskapen finns hos föräldrar och andra som har barn i sin närhet.  

Tecken att vara uppmärksam på  

Alla reagerar olika efter att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp. Dock finns det några tecken och signaler att vara uppmärksam på:  

 • Att barnet får sömnsvårigheter, exempelvis har svårt att somna eller har mardrömmar  
 • Att barnet ändras mycket i sitt humör, exempelvis upplevs som mer arg än vanligt  
 • Att barnet börjar uppträda på ett sexuellt utmanande sätt
 • Att yngre barn börjar visa vad de blivit utsatta för i samband med lek
 • Att barnet plötsligt får svårt att koncentrera sig i skolan 
 • Att barnet upplevs som nedstämd 

Det är viktigt att alltid ha med sig att långt ifrån alla barn visar några tecken eller signaler när de blivit utsatta för sexuella övergrepp. Tecknen i listan ovan kan också ha andra orsaker än sexuella övergrepp.   

Ta barnens ord på allvar 

Som vuxen är det viktigt att ta signalerna hos ett barn på allvar och att försöka förstå innebörden av dem. Signalerna kan vara en utgångspunkt för ett samtal där barnet ges möjlighet att uttrycka vad som har hänt. Var uppmärksam på det barnet berättar och ta barnens ord på allvar.  

Våga fråga 

Barn och unga berättar med sina egna ord och utifrån sina egna erfarenheter om det som hänt. Hjälp till att sätta ord på händelsen. Var medveten om att barn och unga inte alltid vet att det de utsatts för kan vara ett brott. Det är inte heller säkert att de själva förstår varför de mår dåligt över det som hänt. Försäkra barnet om att du inte kommer att bli arg över något som de berättar och att du kommer finnas där som stöd för dem. Om du inte förstår det barnet försöker berätta om – var inte rädd för att fråga och be hen utveckla det som hänt, utan att pressa barnet. 

Råd till dig som är vuxen: 

 • Ta barnets berättelse på allvar 
 • Skuldbelägg inte barnet och bli inte arg 
 • Anmäl alltid till socialtjänst om du som yrkesverksam känner en oro för barnet – hellre en gång för mycket än en gång för lite  
 • Gör en polisanmälan om du misstänker att barnet har utsatts för ett brott  
 • Pressa inte barnet att berätta allt på en gång 
 • Försäkra dig om barnets mående om du sett eller hört något som gör att du känner oro 
 • Ta hjälp av en annan vuxen eller kontakta ECPAT Vuxenstöd 

Mer stöd

Behöver du som vuxen stöd kring hur du ska agera eller prata med barnet? På ECPAT Vuxenstöd kan du boka kostnadsfri individuell rådgivning. Berätta gärna för barnet om Ditt ECPAT – vår stödlinje för alla under 18 år.

Relaterade artiklar

När barn pressas på pengar för att nakenbilder inte ska spridas

Att barn och unga pressas på pengar för att deras nakenbilder inte ska spridas på nätet, är något ECPAT uppmärksammat tidigare och som vi nu ser är ett ökande problem. Främst är det pojkar som utsätts för brottet och luras att skicka nakenbilder till en förövare som utger sig för att vara en jämnårig flicka.  […]

Läs mer

Nakenbilder och samtycke – en film för mellanstadiet

Mer än varannan flicka i åldern 10-13 år har fått en oönskad nakenbild skickad till sig och mer än var tredje har blivit hotad att själv skicka nakenbilder. Barns sexuella utsatthet på nätet är stor och många saknar kunskap om vad som är okej och inte. I den här filmen utgår ECPAT från de frågor […]

Läs mer

Sugardejting – när barn och unga får pengar och saker i utbyte mot dejter och sex

Begreppet sugardejting används ofta för att beskriva en relation mellan en äldre person och en yngre person, där den yngre får pengar eller saker för att vara i relationen. Oftast finns krav – uttalat eller outtalat – på sex. Det förekommer att den yngre personen är ett barn. Sugardejting beskrivs ofta som något lyxigt och […]

Läs mer

Om ditt barn har blivit utsatt sexuellt

Många barn och unga som har blivit utsatta sexuellt har svårt att berätta för vuxna om det de varit med om. Ofta känner barnet skuld och skam över det som hänt och tar inte sällan på sig ansvaret över att ha blivit utsatt. Det är också vanligt att oroa sig för hur föräldrarna ska reagera, […]

Läs mer