Att göra en polisanmälan

Om du misstänker att ett barn är utsatt för ett brott måste du agera. Ett sätt är att göra en polisanmälan. En polisanmälan hjälper det utsatta barnet, men kan också vara till hjälp för andra. Vid internetrelaterade brott är det vanligt att en och samma person utsätter många barn samtidigt. Din polisanmälan kan vara en viktig pusselbit för polisen i en utredning.  

Om ditt ärende gäller ett pågående brott eller en akut situation så ska du alltid ringa 112. I andra fall ringer du 114 14. Du kan också besöka närmsta polisstation. Polisen har öppet för samtal dygnet runt, alla dagar.  

Så funkar en anmälan

För att polisen ska kunna utreda det misstänkta brottet är det bra om du samlar så mycket information som möjligt. Om det gäller något som skett via nätet är det viktigt att spara konversationer/chattloggar, bilder, filmer, användarnamn och annat som kan vara bra pusselbitar för polisen i en eventuell utredning.  

  • Går det att göra en anonym polisanmälan? 
    Det går att göra en anonym anmälan men anonyma anmälningar hanteras som tips till polisen och risken är stor att viktiga pusselbitar saknas vilket kan försvåra en utredning.  
  • Vad händer efter en anmälan? 
    Efter en anmälan bedömer polis eller åklagare vilka möjligheter som finns att utreda det anmälda brottet. Därefter beslutar de om en förundersökning (brottsutredningen) ska inledas eller inte. Om det bedöms att det finns möjlighet att klara upp brottet så inleds en förundersökning. Men om tillräckliga bevis saknas kan en förundersökning läggas ned.  

Förundersökningen 

Under förundersökningen utreder polisen vad som har hänt och vem eller vilka som kan vara skyldiga till brottet. När det gäller brott mot barn är det särskilt utbildade poliser som utreder brottet och håller förhören och polisen samverkar i dessa fall med andra myndigheter såsom socialtjänst och hälso- och sjukvården. Ett exempel på samverkan är så kallade Barnahus. Barnahus finns på flera platser i landet och dit kommer till exempel barn som misstänkts ha blivit utsatta för sexuella övergrepp. Under ett och samma tak samlas olika myndigheter så att barnet inte ska behöva träffa flera personer och berätta samma sak. Det är dock inte alla sexualbrott mot barn som utreds inom Barnahus.

Under förundersökningen förhörs även den eller de som är misstänkta för brottet. Om det under utredningen visar sig att det inte har skett något brott eller att det inte går att bevisa att det skett något brott så kommer förundersökningen att läggas ned.  

När har barnet rätt till ett målsägandebiträde? 

I de flesta fall har barn i sexualbrottsärenden rätt att få ett juridiskt ombud som kallas för målsägandebiträde. Det är en jurist eller advokat som bevakar målsägandens rättigheter och kan ge stöd och information om processen. Målsägandebiträdet för även målsägandens talan i domstol om ärendet tas vidare till rättegång (huvudförhandling).  

Om den misstänkte personen är en vårdnadshavare eller har en nära relation till barnet utses istället en särskild företrädare. Den särskilde företräder barnet och har rätt att besluta om olika åtgärder utan vårdnadshavarens samtycke såsom till exempel beslut om förhör, läkarundersökning eller krav på skadestånd. 

Hur lång tid tar en förundersökning? 

Vid brott mot barn gäller särskilda krav på att utredningen ska göras så snabbt som möjligt, och måste vara klar inom tre månader.  

Om man inte är nöjd med att ett ärende har lagts ned går det begära att ärendet prövas av åklagare. Detta görs enklast genom att kontakta polisen och uppge diarienumret som du hittar på din anmälan. Du kan läsa mer här. Om en förundersökning lagts ned på grund av att det inte gick att bevisa brottet så kan en förundersökning alltid tas upp igen om det kommer fram nya uppgifter eller bevis.  

Tips på bra information till ditt barn:  

Om ditt barn själv vill läsa information om sina rättigheter vid brott finns det bra information på Brottsoffermyndigheten. Hen kan också läsa mer på vår sida för barn och unga – Ditt ECPAT.

Relaterade artiklar

Mitt barn har utsatt ett annat barn

Att ge stöd och råd till den som blivit utsatt känns ofta som en självklarhet, men att ge stöd till den som utsatt någon annan kan innebära blandade känslor. Här ger vi råd kring hur du som förälder kan ge stöd till ditt barn om hen utsatt ett annat barn för något som inte är […]

Läs mer

Vad är ett exposekonto?

89 procent av barn mellan 10–17 år vet vad ett exposekonto är. Ungefär 60 % har själva besökt ett. Trots att så många barn och unga känner till dessa konton saknar de flesta vuxna kunskap om dem. På exposekonton läggs bilder och filmer ut med syfte att kränka den uthängda. För det mesta handlar det […]

Läs mer

Jag som vuxen är orolig för ett barn

ECPAT Vuxenstöd är en plats för alla viktiga vuxna i barns närhet. ECPAT kan erbjuda hjälp, stöd och kunskap om bland annat nakenbilder, sexuella kränkningar och sexuella övergrepp på barn. Om din oro för ett barn gäller något annat område har vi gjort en lista över andra organisationer och aktörer som du kan vända dig […]

Läs mer

Lärarhandledning: Exposekonton

För dig som är lärare, kurator eller annan skolpersonal I samarbete med pedagoger har vi på ECPAT skapat en lärarhandledning för dig som jobbar med barn och unga på högstadiet. Materialets centrala delar utgörs av tre lektionsplaneringar med tillhörande filmer, samt Frågebanken. Det är andra året i rad som ECPAT utformar en lärarhandledning och denna […]

Läs mer