Att göra en polisanmälan

Om du misstänker att ett barn är utsatt för ett brott måste du agera. Ett sätt är att göra en polisanmälan. En polisanmälan hjälper det utsatta barnet, men kan också vara till hjälp för andra. Vid internetrelaterade brott är det vanligt att en och samma person utsätter många barn samtidigt. Din polisanmälan kan vara en viktig pusselbit för polisen i en utredning.  

Om ditt ärende gäller ett pågående brott eller en akut situation så ska du alltid ringa 112. I andra fall ringer du 114 14. Du kan också besöka närmsta polisstation. Polisen har öppet för samtal dygnet runt, alla dagar.  

Så funkar en anmälan

För att polisen ska kunna utreda det misstänkta brottet är det bra om du samlar så mycket information som möjligt. Om det gäller något som skett via nätet är det viktigt att spara konversationer/chattloggar, bilder, filmer, användarnamn och annat som kan vara bra pusselbitar för polisen i en eventuell utredning.  

  • Går det att göra en anonym polisanmälan? 
    Det går att göra en anonym anmälan men anonyma anmälningar hanteras som tips till polisen och risken är stor att viktiga pusselbitar saknas vilket kan försvåra en utredning.  
  • Vad händer efter en anmälan? 
    Efter en anmälan bedömer polis eller åklagare vilka möjligheter som finns att utreda det anmälda brottet. Därefter beslutar de om en förundersökning (brottsutredningen) ska inledas eller inte. Om det bedöms att det finns möjlighet att klara upp brottet så inleds en förundersökning. Men om tillräckliga bevis saknas kan en förundersökning läggas ned.  

Förundersökningen 

Under förundersökningen utreder polisen vad som har hänt och vem eller vilka som kan vara skyldiga till brottet. När det gäller brott mot barn är det särskilt utbildade poliser som utreder brottet och håller förhören och polisen samverkar i dessa fall med andra myndigheter såsom socialtjänst och hälso- och sjukvården. Ett exempel på samverkan är så kallade Barnahus. Barnahus finns på flera platser i landet och dit kommer till exempel barn som misstänkts ha blivit utsatta för sexuella övergrepp. Under ett och samma tak samlas olika myndigheter så att barnet inte ska behöva träffa flera personer och berätta samma sak. Det är dock inte alla sexualbrott mot barn som utreds inom Barnahus.

Under förundersökningen förhörs även den eller de som är misstänkta för brottet. Om det under utredningen visar sig att det inte har skett något brott eller att det inte går att bevisa att det skett något brott så kommer förundersökningen att läggas ned.  

När har barnet rätt till ett målsägandebiträde? 

I de flesta fall har barn i sexualbrottsärenden rätt att få ett juridiskt ombud som kallas för målsägandebiträde. Det är en jurist eller advokat som bevakar målsägandens rättigheter och kan ge stöd och information om processen. Målsägandebiträdet för även målsägandens talan i domstol om ärendet tas vidare till rättegång (huvudförhandling).  

Om den misstänkte personen är en vårdnadshavare eller har en nära relation till barnet utses istället en särskild företrädare. Den särskilde företräder barnet och har rätt att besluta om olika åtgärder utan vårdnadshavarens samtycke såsom till exempel beslut om förhör, läkarundersökning eller krav på skadestånd. 

Hur lång tid tar en förundersökning? 

Vid brott mot barn gäller särskilda krav på att utredningen ska göras så snabbt som möjligt, och måste vara klar inom tre månader.  

Om man inte är nöjd med att ett ärende har lagts ned går det begära att ärendet prövas av åklagare. Detta görs enklast genom att kontakta polisen och uppge diarienumret som du hittar på din anmälan. Du kan läsa mer här. Om en förundersökning lagts ned på grund av att det inte gick att bevisa brottet så kan en förundersökning alltid tas upp igen om det kommer fram nya uppgifter eller bevis.  

Tips på bra information till ditt barn:  

Om ditt barn själv vill läsa information om sina rättigheter vid brott finns det bra information på Brottsoffermyndigheten. Hen kan också läsa mer på vår sida för barn och unga – Ditt ECPAT.

Relaterade artiklar

Folder: Ta snacket

Att du som förälder, eller annan viktig vuxen, är engagerad i barns liv både på och utanför nätet, är avgörande för deras trygghet. Men det är inte alltid lätt att veta hur du ska agera och prata utan att kränka barnets integritet och nyfikenhet. Därför har vi i den här foldern samlat information, tips och […]

Läs mer

När ECPAT gör en orosanmälan

Vi på ECPAT är skyldiga att göra en orosanmälan till socialtjänsten om vi är oroliga för ett barn. Det kan handla om att ett barn har blivit utsatt för brott eller något annat som gör att barnet är i behov av stöd. Om du som vårdnadshavare har fått information om att ECPAT gjort en orosanmälan […]

Läs mer

När barn pressas på pengar för att nakenbilder inte ska spridas

Att barn och unga pressas på pengar för att deras nakenbilder inte ska spridas på nätet, är något ECPAT uppmärksammat tidigare och som vi nu ser är ett ökande problem. Främst är det pojkar som utsätts för brottet och luras att skicka nakenbilder till en förövare som utger sig för att vara en jämnårig flicka.  […]

Läs mer

Nakenbilder och samtycke – en film för mellanstadiet

Mer än varannan flicka i åldern 10-13 år har fått en oönskad nakenbild skickad till sig och mer än var tredje har blivit hotad att själv skicka nakenbilder. Barns sexuella utsatthet på nätet är stor och många saknar kunskap om vad som är okej och inte. I den här filmen utgår ECPAT från de frågor […]

Läs mer