Vad är ett exposekonto?

89 procent av barn mellan 10–17 år vet vad ett exposekonto är. Ungefär 60 % har själva besökt ett. Trots att så många barn och unga känner till dessa konton saknar de flesta vuxna kunskap om dem.

På exposekonton läggs bilder och filmer ut med syfte att kränka den uthängda. För det mesta handlar det om sexuell kränkning, men det kan också handla om att den utsatte förnedras eller misshandlas.

Sprids ofta lokalt

Ofta finns personliga uppgifter med på bilden, såsom den utsattes namn, skola, telefonnummer och användarnamn på sociala medier. Ett exposekonto har i många fall en lokal anknytning och sprids inom det område där barnet bor och till de som går på samma skola som barnet. Kontona förekommer på flera olika sociala plattformar och sociala medier.

Både de som utsätts och de som utsätter är unga

De som utsätts och hängs ut är ofta unga – ibland så unga som i mellanstadieåldern. De som utsätter är i de flesta fall själva barn eller unga, precis som de som besöker kontona. Det finns ofta en stark rädsla för att bli uthängd på exposekonton hos barn och unga. Rädslan gör att många besöker kontona för att kontrollera att de själva inte finns med där.

Omedvetna om att de begår brott

Barn som hänger ut andra barn är sällan medvetna om att de kan göra sig skyldiga till sexualbrott genom att sprida bilder och besöka dessa konton. De tänker heller inte på vilken skada det gör för de barn som utsätts. Genom att upplysa om konsekvenserna av spridningen kan de få en större förståelse för hur stor skada det gör och hur det påverkar den som utsätts.

Hur ska jag som vuxen agera?

Det är naturligt att vilja skydda sitt barn, men att förbjuda appar, ta ifrån barnet sin mobil eller införa andra begränsningar kan få motsatt effekt. Läs mer om varför här. Det bästa du som vuxen kan göra är att från tidig ålder prata med ditt barn om samtycke, relationer och sex – både på och utanför nätet. Visa intresse för vad dina barn gör online och se till att de har kunskap om vad som är lagligt och inte lagligt.

Råd till dig som är vuxen:

  • Berätta för ditt barn att det kan vara brottsligt att både sprida bilder via ett exposekonto och att dela vidare bilder från ett exposekonto.
  • Prata om hur det känns för den som utsätts och vilka konsekvenser det kan få att få sina bilder spridda.
  • Om ditt barn hittar ett exposekonto så hjälp till att anmäla detta till det sociala mediet/plattformen. Läs mer om hur här.
  • Om ditt barn blivit uthängt på ett exposekonto – ta skärmdumpar och skriv ner det ni vet om kontot.
  • Hjälp till att anmäla till polisen om ditt barn blivit utsatt. Det är viktigt att händelsen reds ut – fler barn har antagligen blivit utsatta och kan vara i behov av stöd. Läs mer om polisanmälan.

Relaterade artiklar

Om ditt barn har blivit utsatt sexuellt

Många barn och unga som har blivit utsatta sexuellt har svårt att berätta för vuxna om det de varit med om. Ofta känner barnet skuld och skam över det som hänt och tar inte sällan på sig ansvaret över att ha blivit utsatt. Det är också vanligt att oroa sig för hur föräldrarna ska reagera, […]

Läs mer

Barn som utsätts av en lärare, tränare eller annan vuxen i sin profession

Barn befinner sig ofta i miljöer där de möter vuxna som har en viss makt eller bestämmanderätt över dem. Det kan till exempel handla om en lärare, tränare, pedagog eller behandlare. Tyvärr händer det att dessa vuxna utnyttjar den maktobalans som finns och utsätter barnen för sexuella kränkningar och övergrepp. När den sexuella utsattheten sker […]

Läs mer

Signaler på sexuell utsatthet hos barn

Genom att ha kunskap och vara uppmärksam på signaler och beteendeförändringar hos barn som blir utsatta för sexuella övergrepp kan vi förhindra att övergreppen fortsätter. Tecken på sexuell utsatthet kan vara både fysiska och icke fysiska. Det är vanligast med icke fysiska.    Idag sker sexuella övergrepp både på och utanför nätet. Att bli utsatt för övergrepp […]

Läs mer

Digitalt föräldramöte: När barn hängs ut på nätet – om exposekonton

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Genom ECPATs föräldramöten ger vi vi råd och kunskap om barns vardag och sexuella utsatthet – på och utanför nätet. Här kan du se ett av våra genomförda möten i efterhand. På ecpat.se/foraldramote ser du aktuella och kommande föräldramöten och kan anmäla dig för att delta live. Barn och […]

Läs mer