14-17 år: Så pratar du med äldre barn om samtycke, sex och relationer 

Det viktigaste du som vuxen kan göra är att ha en öppen dialog med barnet i vardagen. Visa intresse och engagemang för barnet och att du finns där och lyssnar – på barnets villkor.  

När ditt barn blir äldre kan du prata mer ingående om samtycke, sex och relationer på och utanför nätet.  Unga har rätt att på ett säkert och tryggt sätt utforska sin sexualitet. Det är till och med viktigt för hälsan. Idag utspelar sig många unga relationer på nätet. Utforskande av den egna sexualitet och att ha sex tillsammans med andra på nätet är vanligt. Ofta kan detta vara ett bra sätt för unga att närma sig sin sexualitet. Det kan till exempel handla om att skicka nakenbilder till varandra eller onanera tillsammans framför webbkameran.   

För att kunna utforska sin sexualitet på nätet på ett säkert sätt behöver barn ha kunskap om sina rättigheter och om vilka lagar som gäller, både på och utanför nätet. Barnet behöver ha kunskap om hen utsätts, eller själv utsätter någon annan, för ett brott. När barn blir äldre kommer de att söka information på andra håll och jämnåriga blir viktigare för att forma barnets åsikter. Som vuxen är det viktigt att du är tydlig med att det är okej att barnet söker information på annat håll och att du förstår det, samtidigt som du hjälper barnet att navigera i vad som är olagligt och inte på nätet. 

Förslag på samtalsämnen för barn i åldern 14 – 17 år:  

  • Kroppen, gränser och vad okej relationer och sex är på och utanför nätet. Berätta mer om samtyckeslagen och vad den innebär. Du kan även uppmuntra barnet att söka information om sex och relationer på exempelvis umo.se  
  • Vilka regler som gäller när de tar, sparar och delar bilder med andra. Samtalet kan handla om vardagsbilder eller nakenbilder.  
  • Vad åldersskillnad kan ha för betydelse i en relation och faktorer som kan vara viktiga att tänka på.. Även om det enligt svensk lagstiftning exempelvis är okej för en 25-åring att vara i ett förhållande med en 15-åring kan det vara annat som påverkar relationen negativt. Till exempel att den äldre parten har en maktposition, att den yngre parten inte kommer till tals, eller att livssituationerna skiljer sig åt – exempelvis genom att den äldre bor i en egen lägenhet, har en inkomst, egen bil, osv. Det behöver inte vara ett problem, men om du pratar om detta med barnet så hjälper du hen att själv upptäcka vad som eventuellt kan vara problematiskt i situationen. 
  • Informera om att en person som är över 15 år inte får utföra sexuella handlingar eller ha sex med någon som är under 15 år.  

Tips och råd

Innan samtalet  

Om du ska ha ett samtal med ett barn om exempelvis samtycke på nätet behöver du först bestämma var samtalet ska ske. Ett passande tillfälle kan vara att göra det i samband med en lugn kvällsaktivitet där ni är ensamma. Fundera på om du behöver mer information om ämnet innan samtalet. Kanske behöver du ta hjälp av någon annan för att genomföra eller planera det?

Även om just det här samtalet är planerat så är det bra att regelbundet ha samtal som dessa i vardagen. Det kan göra att samtalen känns mindre pinsamma och göra det enklare när barnet vill berätta om något som har hänt. Förbered dig innan samtalet på känslor som kan väckas hos dig, hur du ska hantera detta och signalera trygghet till barnet. Kanske har barnet redan börjat utforska sin sexualitet på nätet eller haft sex.  

Under samtalet  

Ha en lugn samtalston och visa barnet att du är närvarande och att du lyssnar. Tänk på att ställa öppna frågor och lyssna mer än du pratar. Berätta för barnet varför det är viktigt att hen har kunskap om vilka lagar som gäller för att utforska sin sexualitet på nätet och hur hen ska kunna vara trygg och säker.  

Låt barnet veta att hen kan prata med dig om sex och sexuella övergrepp på nätet. Det kan handla om att någon skickar, delar eller sprider nakenbilder till barnet eller om barnet själv går över dessa gränser gentemot någon annan. Poängtera att det är okej att berätta även om någon har sagt till dem att de inte får göra det. Berätta också för barnet att det alltid är okej att säga nej och att det är viktigt att respektera när någon annan säger nej.   

Fråga alltid vad barnet känner och vill – respektera barnets vilja och gränser. För att barnet ska lära sig att respektera sina egna gränser är det viktigt att vuxna visar att dem respekterar barnets.   

Om barnet tappar intresse eller inte vill prata så respektera barnets önskan. Tala om att du finns där när barnet vill prata.  Avsluta samtalet genom att säga att sammanfatta det ni har pratat om och ge barnet möjlighet att rätta till om du uppfattat något fel. Beröm barnet om hen har berättat något som har varit svårt.  

Råd till dig som är vuxen:  

  • Det är ditt ansvar som vuxen att lära barnet om samtycke, sex och relationer.  
  • Berätta för barnet vad som är okej och inte.  
  • Engagera dig i barnet, finns där och lyssna – då ökar chansen att de berättar om något har hänt eller är problematiskt.  
  • Bli aldrig arg på barnet om något har hänt. Barnet har rätt att bli lyssnat på och få hjälp att hantera situationen om något har hänt.  
  • Bekräfta barnet och berätta att det är modigt att hen berättat. Förvalta det förtroendet.  
  • Våga fråga om hjälp om du inte själv vet hur du ska hjälpa barnet på bästa sätt.  

Relaterade artiklar

Folder: Ta snacket

Att du som förälder, eller annan viktig vuxen, är engagerad i barns liv både på och utanför nätet, är avgörande för deras trygghet. Men det är inte alltid lätt att veta hur du ska agera och prata utan att kränka barnets integritet och nyfikenhet. Därför har vi i den här foldern samlat information, tips och […]

Läs mer

När ECPAT gör en orosanmälan

Vi på ECPAT är skyldiga att göra en orosanmälan till socialtjänsten om vi är oroliga för ett barn. Det kan handla om att ett barn har blivit utsatt för brott eller något annat som gör att barnet är i behov av stöd. Om du som vårdnadshavare har fått information om att ECPAT gjort en orosanmälan […]

Läs mer

När barn pressas på pengar för att nakenbilder inte ska spridas

Att barn och unga pressas på pengar för att deras nakenbilder inte ska spridas på nätet, är något ECPAT uppmärksammat tidigare och som vi nu ser är ett ökande problem. Främst är det pojkar som utsätts för brottet och luras att skicka nakenbilder till en förövare som utger sig för att vara en jämnårig flicka.  […]

Läs mer

Nakenbilder och samtycke – en film för mellanstadiet

Mer än varannan flicka i åldern 10-13 år har fått en oönskad nakenbild skickad till sig och mer än var tredje har blivit hotad att själv skicka nakenbilder. Barns sexuella utsatthet på nätet är stor och många saknar kunskap om vad som är okej och inte. I den här filmen utgår ECPAT från de frågor […]

Läs mer