Sugardejting – när barn och unga får pengar och saker i utbyte mot dejter och sex

Begreppet sugardejting används ofta för att beskriva en relation mellan en äldre person och en yngre person, där den yngre får pengar eller saker för att vara i relationen. Oftast finns krav – uttalat eller outtalat – på sex. Det förekommer att den yngre personen är ett barn.

Sugardejting beskrivs ofta som något lyxigt och många barn och unga som ECPAT kommer i kontakt med, via vår stödlinje Ditt ECPAT och genom våra undersökningar, uppger att de någon gång fått frågan om att vara en sugarbaby.

Äldre gubbar frågar konstant om sådana saker, väldigt ofta om att få vara ens ”sugardaddy” i DM. Det har oftast inte med att göra vad man lägger ut, utan endast att det är kåta gubbar som vill ha nakenbilder/sex. 

Tjej, 15 år

Förväntan på sex

Sugardejting behöver inte innehålla sexuella handlingar – åtminstone inte till en början – men det är vanligt att det finns en förväntan på det. När sexuella handlingar förekommer samtidigt som den ena parten får pengar eller gåvor kan detta vara likställt med att köpa och sälja sex. De barn som sugardejtar ser det dock ofta inte på det sättet, utan ser det som ett utbyte som sker i samtycke mellan de två parterna, där båda får det de vill ha. Det kan röra sig om alltifrån att få fina gåvor och bli bjuden på dyra middagar till att få tak över huvudet eller pengar till alkohol eller narkotika. Det förekommer också att unga sugardejtar för att de anser att det är spännande och lockas av den glamourösa bild som förknippas med sugardejting.  

Sugardejting känns lite mer frivilligt än vad prostitution är. Det kanske inte alls är så men från vad man har hört på internet verkar sugardejting världen väldigt flott och lyxigt medans att sälja sex känns mer tvångsartat och när man väl börjar kan man inte ta sig ur det.

Flicka, HBTQ+, 16 år

Barnet utsätts för flera olika brott

När sugardejting har ett sexuellt motiv kan olika brott bli aktuella. Beroende på hur gammalt barnet är och hur de sexuella kontakterna går till kan dessa brott vara aktuella:

  • Våldtäkt mot barn
  • Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling
  • Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte
  • Utnyttjande av barn för sexuell posering
  • Barnpornografibrott

Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig är barnet som gjort något fel eller som begått ett brott. Det spelar ingen roll om de sexuella handlingarna skett med samtycke och det spelar ingen roll att barnet tagit emot saker eller pengar, det är ändå den som betalat för sex (med pengar eller med saker) som kan göra sig skyldig till att ha begått ett brott.

Maktobalans

Även när sugardejtingen inte består av en sexuell relation har ändå den äldre som ger gåvor eller pengar en viss makt och kontroll. Oftast är det en äldre man som betalar en yngre tjej, men det är inte ovanligt att det förekommer mellan äldre kvinnor – så kallade sugarmommys och yngre killar, eller mellan samkönade och icke-binära.

Varför berättar inte barn för vuxna?

Många barn och unga som ECPAT kommer i kontakt med tror att de själva gjort något olagligt. De bär på känslor av skuld och skam och kan uppleva att de har sig själva att skylla om de registrerat sig på en webbsida för sugardejting eller besvarat någon som kontaktat dem över sociala medier.

Det är viktigt att som vuxen berätta för barnet att hen inte gjort något fel och att det även enligt lagen är den som betalat eller gett gåvor för sex som kan göra sig skyldig till att ha begått ett eller flera brott. Prata också med barn och unga i förebyggande syfte och kom tillsammans överens om vad hen ska göra om någon kontaktar barnet och frågar efter bilder eller om sugardejting.

Om ett barn sugardejtar – anmäl

Om ett barn sugardejtar kan hen ha blivit utsatt för ett eller flera brott. Det är viktigt att du som vuxen tar ansvar och anmäler händelsen till polisen. En polisanmälan hjälper det utsatta barnet, men kan också förhindra att fler barn och unga utsätts. Anmälan kan ske antingen genom ett samtal till 114 14 eller genom att gå in på en polisstation och upprätta en anmälan. Är situationen akut ska du ringa 112. Inför polisanmälan är det bra om barnet sparar all information som har med händelsen att göra, exempelvis tar skärmpdumpar på chattar, bilder, namn, telefonnummer och användarnamn. Denna information underlättar utredningen för polisen. Läs mer om att polisanmäla här.

Sök stöd

Hjälp barnet i din närhet att söka stöd om hen har blivit utsatt sexuellt. Exempelvis kan skolkuratorn eller ungdomsmottagningen hjälpa till. Du kan också kontakta socialtjänsten. De har i uppdrag att se till att barn och unga är trygga och kan se till att barnet får stöd. Du kontaktar socialtjänsten genom att ringa till din kommun.

ECPAT kan ge stöd både till barnet som utsatts och till dig som vuxen. Ditt ECPAT är vår stödlinje för barn och unga där alla under 18 år kan få stöd via telefon, mejl eller chatt. Du som förälder eller annan vuxen kan få stöd i hur du ska stötta barnet, via ECPAT Vuxenstöd.

Råd till dig som är vuxen

  • Prata med barnet om vad som är viktigt för att nätet ska vara som en trygg plats.
  • Prata med barnet och kom tillsammans överens om vad hen kan göra om någon kontaktar barnet och det känns fel.
  • Lyssna och avlasta barnet från skam och skuld.
  • Bli inte arg – barnet har inte gjort fel.
  • Se till att barnet får det stöd hen har rätt till och hjälp till med polisanmälan.

Relaterade artiklar

Folder: Ta snacket

Att du som förälder, eller annan viktig vuxen, är engagerad i barns liv både på och utanför nätet, är avgörande för deras trygghet. Men det är inte alltid lätt att veta hur du ska agera och prata utan att kränka barnets integritet och nyfikenhet. Därför har vi i den här foldern samlat information, tips och […]

Läs mer

När ECPAT gör en orosanmälan

Vi på ECPAT är skyldiga att göra en orosanmälan till socialtjänsten om vi är oroliga för ett barn. Det kan handla om att ett barn har blivit utsatt för brott eller något annat som gör att barnet är i behov av stöd. Om du som vårdnadshavare har fått information om att ECPAT gjort en orosanmälan […]

Läs mer

När barn pressas på pengar för att nakenbilder inte ska spridas

Att barn och unga pressas på pengar för att deras nakenbilder inte ska spridas på nätet, är något ECPAT uppmärksammat tidigare och som vi nu ser är ett ökande problem. Främst är det pojkar som utsätts för brottet och luras att skicka nakenbilder till en förövare som utger sig för att vara en jämnårig flicka.  […]

Läs mer

Nakenbilder och samtycke – en film för mellanstadiet

Mer än varannan flicka i åldern 10-13 år har fått en oönskad nakenbild skickad till sig och mer än var tredje har blivit hotad att själv skicka nakenbilder. Barns sexuella utsatthet på nätet är stor och många saknar kunskap om vad som är okej och inte. I den här filmen utgår ECPAT från de frågor […]

Läs mer