Mitt barn har utsatt ett annat barn

Att ge stöd och råd till den som blivit utsatt känns ofta som en självklarhet, men att ge stöd till den som utsatt någon annan kan innebära blandade känslor. Här ger vi råd kring hur du som förälder kan ge stöd till ditt barn om hen utsatt ett annat barn för något som inte är okej.

Att barn och unga utsätter andra unga för hot, utpressning eller sexuella övergrepp förekommer. Det sker både på och utanför nätet. Ett vanligt scenario är att en nakenbild som först skickats i samtycke och varit ämnad som flirt eller som en del av en relation sprids av ena parten. Den kan skickas direkt till någon annan person, eller spridas i en gruppchatt eller på ett exposekonto. Läs mer om exposekonton här.

Hur pratar jag med mitt barn om hen har utsatt ett annat barn?

Innan du själv berättar för ditt barn vad som är fel och rätt är det bra att fråga vad barnet själv tycker är problematiskt i situationen. Ställ exempelvis frågor som: Vad tycker du själv att du har gjort för fel? Vad kunde du ha gjort annorlunda? Om du hamnar i en liknande situation en annan gång, vad kan du göra då?

Hur ska jag som förälder agera?

För att förebygga att beteendet inte upprepas och för att ditt barn ska ta ansvar för det hen har utsatt någon annan för, är det viktigt att ditt barn får rätt stöd och hjälp. Som förälder kan du hjälpa ditt barn att söka professionellt stöd så barnet får hjälp att komma fram till strategier för att framöver uttrycka sin sexualitet på ett lagligt sätt. Så här kan du som förälder agera:

  • Kontakta socialtjänsten. Ett sätt att se till att ditt barn får stöd är genom kontakt med socialtjänsten. Du når socialtjänsten genom att kontakta din kommun. Socialtjänst kan även se till att den som utsatts får hjälp. Läs mer om socialtjänsten här.
  • Kontakta polisen. Polisen kan hjälpa till att ta reda på vad som har hänt. Det är möjligt att fler barn är utsatta. Kanske har ditt barn också utsatts, eller blivit hotad till att utsätta andra. Du når polisen genom att ringa 114 14. Läs mer här.
  • Ditt barn kan få professionell hjälp av en kurator eller via BUP. Kontakta barnets vårdcentral eller läs mer på 1177.

Omedvetna om att de begår brott

Barn som utsätter andra barn känner ofta inte till att det de gjort är olagligt. Att prata med ditt barn om vad lagen säger är ett sätt att förebygga att ditt barn inte begår sexuella övergrepp. Berätta att samma lagar som gäller utanför nätet också gäller på nätet. Prata även med ditt barn om konsekvenserna för den som blivit utsatt – till exempel att det kan ha förödande konsekvenser för den som fått sina nakenbilder spridda. Här kan du läsa mer om vad lagen säger. Genom att tidigt börja prata med ditt barn om gränser, relationer och samtycke ger du ditt barn kunskap om vad som är okej och inte. Läs mer om hur du pratar med ditt barn här.

Råd till dig som är vuxen:

  • Prata med ditt barn redan i tidig ålder om samtycke och vad som är lagligt och olagligt och att samma lagar gäller både på och utanför nätet.
  • Prata med ditt barn om konsekvenserna för den som utsätts.
  • Berätta för ditt barn att hen alltid kan komma till dig om något har hänt – oavsett om hen blivit utsatt eller utsatt någon annan.
  • Berätta att även den som utsatt någon annan har rätt till stöd och hjälp.
  • Hjälp ditt barn att söka professionellt stöd, via vården eller socialtjänsten.
  • Även du som är förälder kan behöva hjälp och stöd. Vill du ha råd om hur du ska agera i en specifik situation kan du kontakta oss på ECPAT Vuxenstöd för ett individuellt samtal. Läs mer här. Du kan också söka stöd via din vårdcentral.

Relaterade artiklar

Folder: Ta snacket

Att du som förälder, eller annan viktig vuxen, är engagerad i barns liv både på och utanför nätet, är avgörande för deras trygghet. Men det är inte alltid lätt att veta hur du ska agera och prata utan att kränka barnets integritet och nyfikenhet. Därför har vi i den här foldern samlat information, tips och […]

Läs mer

När ECPAT gör en orosanmälan

Vi på ECPAT är skyldiga att göra en orosanmälan till socialtjänsten om vi är oroliga för ett barn. Det kan handla om att ett barn har blivit utsatt för brott eller något annat som gör att barnet är i behov av stöd. Om du som vårdnadshavare har fått information om att ECPAT gjort en orosanmälan […]

Läs mer

När barn pressas på pengar för att nakenbilder inte ska spridas

Att barn och unga pressas på pengar för att deras nakenbilder inte ska spridas på nätet, är något ECPAT uppmärksammat tidigare och som vi nu ser är ett ökande problem. Främst är det pojkar som utsätts för brottet och luras att skicka nakenbilder till en förövare som utger sig för att vara en jämnårig flicka.  […]

Läs mer

Nakenbilder och samtycke – en film för mellanstadiet

Mer än varannan flicka i åldern 10-13 år har fått en oönskad nakenbild skickad till sig och mer än var tredje har blivit hotad att själv skicka nakenbilder. Barns sexuella utsatthet på nätet är stor och många saknar kunskap om vad som är okej och inte. I den här filmen utgår ECPAT från de frågor […]

Läs mer