Socialtjänsten och orosanmälan 

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn och unga. De ska se till att de växer upp under bra och trygga förhållanden. När socialtjänsten möter familjer där något har hänt – till exempel att ett barn i familjen har utsatts för ett sexuellt övergrepp – blir det socialtjänstens uppdrag att se till att barnet har det bra i familjen. De ska också undersöka om barnet och familjen behöver hjälp eller stöd.  

 Stödet från socialtjänsten bygger på frivillig medverkan och samtycke. Det ska utformas och genomföras tillsammans med barnet och barnets vårdnadshavare. Under vissa förutsättningar kan det dock finnas behov att föreslå åtgärder mot barnets eller vårdnadshavarens vilja. 

Vuxna med anmälningsskyldighet

Många som jobbar i verksamheter för barn och med att ge stöd till barn har något som heter anmälningsskyldighet. Det kan till exempel handla om lärare, poliser och vårdpersonal. Det innebär att den professionella måste informera socialtjänsten om den känner sig orolig för ett barn. Det kallas för en orosanmälan.  

Att göra orosanmälan

Ibland händer det att barn berättar för vuxna om något oroande som gör att den vuxna förstår att barnet behöver få hjälp. Även du som privatperson kan göra en orosanmälan om du känner en oro för ett barn. Du kan göra anmälan anonymt eller genom att berätta vem du är som anmäler. Det är socialförvaltningen i varje kommun som har hand om socialtjänsten och dit kan du vända dig för att få mer information och få hjälp med exempelvis orosanmälan. Orosanmälan görs i den kommun där barnet bor. 

Relaterade artiklar

När barn pressas på pengar för att nakenbilder inte ska spridas

Att barn och unga pressas på pengar för att deras nakenbilder inte ska spridas på nätet, är något ECPAT uppmärksammat tidigare och som vi nu ser är ett ökande problem. Främst är det pojkar som utsätts för brottet och luras att skicka nakenbilder till en förövare som utger sig för att vara en jämnårig flicka.  […]

Läs mer

Nakenbilder och samtycke – en film för mellanstadiet

Mer än varannan flicka i åldern 10-13 år har fått en oönskad nakenbild skickad till sig och mer än var tredje har blivit hotad att själv skicka nakenbilder. Barns sexuella utsatthet på nätet är stor och många saknar kunskap om vad som är okej och inte. I den här filmen utgår ECPAT från de frågor […]

Läs mer

Sugardejting – när barn och unga får pengar och saker i utbyte mot dejter och sex

Begreppet sugardejting används ofta för att beskriva en relation mellan en äldre person och en yngre person, där den yngre får pengar eller saker för att vara i relationen. Oftast finns krav – uttalat eller outtalat – på sex. Det förekommer att den yngre personen är ett barn. Sugardejting beskrivs ofta som något lyxigt och […]

Läs mer

Om ditt barn har blivit utsatt sexuellt

Många barn och unga som har blivit utsatta sexuellt har svårt att berätta för vuxna om det de varit med om. Ofta känner barnet skuld och skam över det som hänt och tar inte sällan på sig ansvaret över att ha blivit utsatt. Det är också vanligt att oroa sig för hur föräldrarna ska reagera, […]

Läs mer