Socialtjänsten och orosanmälan 

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn och unga. De ska se till att de växer upp under bra och trygga förhållanden. När socialtjänsten möter familjer där något har hänt – till exempel att ett barn i familjen har utsatts för ett sexuellt övergrepp – blir det socialtjänstens uppdrag att se till att barnet har det bra i familjen. De ska också undersöka om barnet och familjen behöver hjälp eller stöd.  

 Stödet från socialtjänsten bygger på frivillig medverkan och samtycke. Det ska utformas och genomföras tillsammans med barnet och barnets vårdnadshavare. Under vissa förutsättningar kan det dock finnas behov att föreslå åtgärder mot barnets eller vårdnadshavarens vilja. 

Vuxna med anmälningsskyldighet

Många som jobbar i verksamheter för barn och med att ge stöd till barn har något som heter anmälningsskyldighet. Det kan till exempel handla om lärare, poliser och vårdpersonal. Det innebär att den professionella måste informera socialtjänsten om den känner sig orolig för ett barn. Det kallas för en orosanmälan.  

Att göra orosanmälan

Ibland händer det att barn berättar för vuxna om något oroande som gör att den vuxna förstår att barnet behöver få hjälp. Även du som privatperson kan göra en orosanmälan om du känner en oro för ett barn. Du kan göra anmälan anonymt eller genom att berätta vem du är som anmäler. Det är socialförvaltningen i varje kommun som har hand om socialtjänsten och dit kan du vända dig för att få mer information och få hjälp med exempelvis orosanmälan. Orosanmälan görs i den kommun där barnet bor. 

Relaterade artiklar

Mitt barn har utsatt ett annat barn

Att ge stöd och råd till den som blivit utsatt känns ofta som en självklarhet, men att ge stöd till den som utsatt någon annan kan innebära blandade känslor. Här ger vi råd kring hur du som förälder kan ge stöd till ditt barn om hen utsatt ett annat barn för något som inte är […]

Läs mer

Vad är ett exposekonto?

89 procent av barn mellan 10–17 år vet vad ett exposekonto är. Ungefär 60 % har själva besökt ett. Trots att så många barn och unga känner till dessa konton saknar de flesta vuxna kunskap om dem. På exposekonton läggs bilder och filmer ut med syfte att kränka den uthängda. För det mesta handlar det […]

Läs mer

Jag som vuxen är orolig för ett barn

ECPAT Vuxenstöd är en plats för alla viktiga vuxna i barns närhet. ECPAT kan erbjuda hjälp, stöd och kunskap om bland annat nakenbilder, sexuella kränkningar och sexuella övergrepp på barn. Om din oro för ett barn gäller något annat område har vi gjort en lista över andra organisationer och aktörer som du kan vända dig […]

Läs mer

Lärarhandledning: Exposekonton

För dig som är lärare, kurator eller annan skolpersonal I samarbete med pedagoger har vi på ECPAT skapat en lärarhandledning för dig som jobbar med barn och unga på högstadiet. Materialets centrala delar utgörs av tre lektionsplaneringar med tillhörande filmer, samt Frågebanken. Det är andra året i rad som ECPAT utformar en lärarhandledning och denna […]

Läs mer