Socialtjänsten och orosanmälan 

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn och unga. De ska se till att de växer upp under bra och trygga förhållanden. När socialtjänsten möter familjer där något har hänt – till exempel att ett barn i familjen har utsatts för ett sexuellt övergrepp – blir det socialtjänstens uppdrag att se till att barnet har det bra i familjen. De ska också undersöka om barnet och familjen behöver hjälp eller stöd.  

 Stödet från socialtjänsten bygger på frivillig medverkan och samtycke. Det ska utformas och genomföras tillsammans med barnet och barnets vårdnadshavare. Under vissa förutsättningar kan det dock finnas behov att föreslå åtgärder mot barnets eller vårdnadshavarens vilja. 

Vuxna med anmälningsskyldighet

Många som jobbar i verksamheter för barn och med att ge stöd till barn har något som heter anmälningsskyldighet. Det kan till exempel handla om lärare, poliser och vårdpersonal. Det innebär att den professionella måste informera socialtjänsten om den känner sig orolig för ett barn. Det kallas för en orosanmälan.  

Att göra orosanmälan

Ibland händer det att barn berättar för vuxna om något oroande som gör att den vuxna förstår att barnet behöver få hjälp. Även du som privatperson kan göra en orosanmälan om du känner en oro för ett barn. Du kan göra anmälan anonymt eller genom att berätta vem du är som anmäler. Det är socialförvaltningen i varje kommun som har hand om socialtjänsten och dit kan du vända dig för att få mer information och få hjälp med exempelvis orosanmälan. Orosanmälan görs i den kommun där barnet bor. 

Relaterade artiklar

Om ditt barn har blivit utsatt sexuellt

Många barn och unga som har blivit utsatta sexuellt har svårt att berätta för vuxna om det de varit med om. Ofta känner barnet skuld och skam över det som hänt och tar inte sällan på sig ansvaret över att ha blivit utsatt. Det är också vanligt att oroa sig för hur föräldrarna ska reagera, […]

Läs mer

Barn som utsätts av en lärare, tränare eller annan vuxen i sin profession

Barn befinner sig ofta i miljöer där de möter vuxna som har en viss makt eller bestämmanderätt över dem. Det kan till exempel handla om en lärare, tränare, pedagog eller behandlare. Tyvärr händer det att dessa vuxna utnyttjar den maktobalans som finns och utsätter barnen för sexuella kränkningar och övergrepp. När den sexuella utsattheten sker […]

Läs mer

Signaler på sexuell utsatthet hos barn

Genom att ha kunskap och vara uppmärksam på signaler och beteendeförändringar hos barn som blir utsatta för sexuella övergrepp kan vi förhindra att övergreppen fortsätter. Tecken på sexuell utsatthet kan vara både fysiska och icke fysiska. Det är vanligast med icke fysiska.    Idag sker sexuella övergrepp både på och utanför nätet. Att bli utsatt för övergrepp […]

Läs mer

Digitalt föräldramöte: När barn hängs ut på nätet – om exposekonton

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Genom ECPATs föräldramöten ger vi vi råd och kunskap om barns vardag och sexuella utsatthet – på och utanför nätet. Här kan du se ett av våra genomförda möten i efterhand. På ecpat.se/foraldramote ser du aktuella och kommande föräldramöten och kan anmäla dig för att delta live. Barn och […]

Läs mer