Socialtjänsten och orosanmälan 

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn och unga. De ska se till att de växer upp under bra och trygga förhållanden. När socialtjänsten möter familjer där något har hänt – till exempel att ett barn i familjen har utsatts för ett sexuellt övergrepp – blir det socialtjänstens uppdrag att se till att barnet har det bra i familjen. De ska också undersöka om barnet och familjen behöver hjälp eller stöd.  

 Stödet från socialtjänsten bygger på frivillig medverkan och samtycke. Det ska utformas och genomföras tillsammans med barnet och barnets vårdnadshavare. Under vissa förutsättningar kan det dock finnas behov att föreslå åtgärder mot barnets eller vårdnadshavarens vilja. 

Vuxna med anmälningsskyldighet

Många som jobbar i verksamheter för barn och med att ge stöd till barn har något som heter anmälningsskyldighet. Det kan till exempel handla om lärare, poliser och vårdpersonal. Det innebär att den professionella måste informera socialtjänsten om den känner sig orolig för ett barn. Det kallas för en orosanmälan.  

Att göra orosanmälan

Ibland händer det att barn berättar för vuxna om något oroande som gör att den vuxna förstår att barnet behöver få hjälp. Även du som privatperson kan göra en orosanmälan om du känner en oro för ett barn. Du kan göra anmälan anonymt eller genom att berätta vem du är som anmäler. Det är socialförvaltningen i varje kommun som har hand om socialtjänsten och dit kan du vända dig för att få mer information och få hjälp med exempelvis orosanmälan. Orosanmälan görs i den kommun där barnet bor. 

Relaterade artiklar

Lärarhandledning: Exposekonton

För dig som är lärare, kurator eller annan skolpersonal I samarbete med pedagoger har vi på ECPAT skapat en lärarhandledning för dig som jobbar med barn och unga på högstadiet. Materialets centrala delar utgörs av tre lektionsplaneringar med tillhörande filmer, samt Frågebanken. Det är andra året i rad som ECPAT utformar en lärarhandledning och denna […]

Läs mer

ECPATs kortlek – konversationskort för att samtala med barn och unga

I samarbete med pedagoger har vi på ECPAT skapat ett stödmaterial för dig som arbetar med barn och unga. Genom materialet vill vi dela med oss av vår kunskap om bland annat sexuell exploatering av barn och sexuella övergrepp på nätet. Vår förhoppning är att materialet kan bli ett verktyg för dig som arbetar som […]

Läs mer

Lärarhandledning: Att få sina nakenbilder spridda

Här hittar du som arbetar i skolan en lärarhandledning med information om hur nakenbilder på nätet kan diskuteras med ungdomar. ​Att skicka nakenbilder behöver inte vara ett problem. Det är vanligt att barn och unga utbyter nudes för att flörta och som ett led i ett utforskande av sin sexualitet. Men om bilderna sprids okontrollerat, och mot barnets vilja, kan det vara mycket […]

Läs mer

Lärarhandledning: Är det okej att skicka en bild?

Här hittar du som arbetar i skolan en lärarhandledning med information om delande av nakenbilder. Att skicka nakenbilder behöver inte vara ett problem. Det är vanligt att barn och unga utbyter nudes för att flörta och som ett led i att utforska sin sexualitet. Men om bilderna sprids okontrollerat, och mot barnets vilja, kan det vara […]

Läs mer