Lärarhandledning: Sälja nakenbilder

Här hittar du som arbetar i skolan en lärarhandledning med information om hur försäljning av nakenbilder kan diskuteras med unga.​ Det är vanligt att barn och unga blir erbjudna pengar för att sälja nakenbilder. Den som ber om bilder är ofta ett annat barn eller en ung person. Att sälja nakenbilder är lagligt men det är olagligt att erbjuda barn betalning för nakenbilder. Den som erbjuder barn pengar för nakenbilder kan göra sig skyldig till försök till utnyttjande av barn för sexuell posering eller försök till barnpornografibrott

Du som arbetar med barn och unga har en viktig uppgift i att informera om rättigheter, samtycke och gråzoner, både för att förebygga att barn utsätts för övergrepp och för att förhindra att barn utsätter andra. 

Det är också viktigt att visa att du som vuxen kan förstå den verklighet ungdomarna lever i. På så sätt kan du bidra till att skapa en brygga av tillit mellan generationer.

Lärarhandledningen innehåller information och övningar som passar elever på högstadiet och gymnasiet.

Har du frågor om materialet är du välkommen att mejla info@ecpat.se

Det här materialet finns översatt till engelska. Du hittar det här.

Kan du inte se filmen? Klicka här!

Lärarhandledning: Sälja nakenbilder

Lärarhandledning ”Har du funderat på att sälja nakenbilder?”

PowerPoint: Sälja nakenbilder

Powerpoint till lärarhandledning ”Har du funderingar på att sälja nakenbilder?”

För att hålla ämnet levande

ECPAT har tagit fram en konversationskortlek, som kan användas för att arbeta vidare med ämnet.

Relaterade artiklar

Om ditt barn har blivit utsatt sexuellt

Många barn och unga som har blivit utsatta sexuellt har svårt att berätta för vuxna om det de varit med om. Ofta känner barnet skuld och skam över det som hänt och tar inte sällan på sig ansvaret över att ha blivit utsatt. Det är också vanligt att oroa sig för hur föräldrarna ska reagera, […]

Läs mer

Barn som utsätts av en lärare, tränare eller annan vuxen i sin profession

Barn befinner sig ofta i miljöer där de möter vuxna som har en viss makt eller bestämmanderätt över dem. Det kan till exempel handla om en lärare, tränare, pedagog eller behandlare. Tyvärr händer det att dessa vuxna utnyttjar den maktobalans som finns och utsätter barnen för sexuella kränkningar och övergrepp. När den sexuella utsattheten sker […]

Läs mer

Signaler på sexuell utsatthet hos barn

Genom att ha kunskap och vara uppmärksam på signaler och beteendeförändringar hos barn som blir utsatta för sexuella övergrepp kan vi förhindra att övergreppen fortsätter. Tecken på sexuell utsatthet kan vara både fysiska och icke fysiska. Det är vanligast med icke fysiska.    Idag sker sexuella övergrepp både på och utanför nätet. Att bli utsatt för övergrepp […]

Läs mer

Digitalt föräldramöte: När barn hängs ut på nätet – om exposekonton

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Genom ECPATs föräldramöten ger vi vi råd och kunskap om barns vardag och sexuella utsatthet – på och utanför nätet. Här kan du se ett av våra genomförda möten i efterhand. På ecpat.se/foraldramote ser du aktuella och kommande föräldramöten och kan anmäla dig för att delta live. Barn och […]

Läs mer