Vid flykt ökar risken för att människor blir utsatta för våld och sexuell exploatering. Barn är extra utsatta för olika typer av övergrepp. Övergreppen kan ha skett i Ukraina, under resan, eller efter ankomst till Sverige. De utsatta barnen saknar ofta kunskap om lagar och sina rättigheter i det nya landet. Dessutom har de sällan ett socialt nätverk som kan ge stöd om något händer.

Stödlinje för barn och unga

ECPAT öppnar nu stödlinjen Ditt ECPAT för stödsamtal på ukrainska, ryska och engelska. Stödlinjen är öppen för alla barn under 18 år som behöver råd och hjälp kring sexuell exploatering, sexuella övergrepp och annan sexuell utsatthet – på och utanför nätet. Samtalen tidsbokas i förväg och sker via telefon med tolk.

Stödlinje för föräldrar och andra vuxna

Vi erbjuder också samtal på ukrainska, ryska och engelska för föräldrar och andra vuxna i barns närhet, för frågor som rör barn och sexuell utsatthet.

Hjälp oss gärna sprida informationen!

Tidsbokning sker här:

Ukrainska
Записатися на консультацію

Ryska
Записатися на консультацію

Engelska
Make an appointment to receive advice