ECPATs nyhetsbrev för dig som arbetar i skolan

Barns sexuella utsatthet – på och utanför nätet – är något som alla vuxna behöver ha kunskap om. Barn och unga har rätt till trygghet och att på ett säkert sätt få utforska sin sexualitet. Därför behöver vuxna kunna ta snacket om samtycke, normer, sex, vad lagen säger och hur barn ska agera om något jobbigt hänt eller de utsatts för något.

Du som lärare eller annan person inom skolan är viktig i det arbetet. Vi på ECPAT vill därför bidra med verktyg för att du ska kunna lyfta frågorna med dina elever, kunna delta i det förebyggande arbetet och känna dig trygg med hur du ska agera om något hänt ett barn på din skola.

Det här innehåller nyhetsbreven:

  • Inblick i den kunskap vi får av barn vi möter i vår stödlinje och genom våra undersökningar.
  • Lärarmaterial och handledningar för att lyfta frågorna i din undervisning.
  • Material för att sprida information till barn och unga om exempelvis vår stödlinje Ditt ECPAT.
  • Information om våra föräldramöten som du kan sprida till barnens vårdnadshavare. Du kan också använda våra inspelade föräldramöten, eller delar av dem, i dina egna föräldramöten.

Nyhetsbrevet skickas ut ca 4 gånger per år och din e-postadress används inte till några andra typer av utskick. Läs mer om hur dina uppgifter hanteras och hur du återkallar ditt samtycke under rubriken ”Information och marknadsföringsutskick” i ECPATs integritetspolicy.