Barns trygghet på nätet – tre filmer för mellanstadiet

Inför Safer Internet Day, 6 februari 2024, har BrisECPAT och Mediemyndigheten gemensamt tagit fram tre kostnadsfria filmer som riktar sig till mellanstadiet. Filmerna är ca 15 minuter långa och har alla ett tema som anknyter till barns trygghet på nätet. Till varje film finns diskussionsfrågor att prata om i klassen.

Bris: Utsatthet på nätet

Nätet är för de allra flesta en positiv plats där vi till exempel kan lära känna andra, hitta information om det mesta och prata med våra kompisar. Men vi på Bris får också höra barn och unga berätta om utsatthet på nätet. I den här filmen får du ta del av barns egna röster om nätet och få tips på hur du själv kan göra och tänka.

Läs mer om Bris

ECPAT: Nakenbilder och samtycke

Mer än varannan flicka i åldern 10-13 år har fått en oönskad nakenbild skickad till sig och mer än var tredje har blivit hotad att själv skicka nakenbilder. Barns sexuella utsatthet på nätet är stor och många saknar kunskap om vad som är okej och inte. I den här filmen utgår ECPAT från de frågor vi får från barn själva om nakenbilder och samtycke. Vi berättar också om vad unga kan göra om de utsätts eller om något jobbigt händer.

Läs mer om ECPAT

Mediemyndigheten: Dina rättigheter online

Som barn har man rätt till en trygg och säker digital miljö, oavsett om man spelar spel, använder sociala medier eller skickar meddelanden till kompisar. I den här filmen har vi på Mediemyndigheten samlat några exempel på vilka rättigheter barn och unga har på nätet och tips på hur de kan gå vidare om någonting känns jobbigt eller fel.

Läs mer om Mediemyndigheten

Filmerna och diskussionsfrågorna är kostnadsfria att använda i undervisningen. Vi vill uppmuntra er att uppmärksamma Safer Internet Day genom att arbeta med barns trygghet på nätet under vecka 6, men materialet är självklart tillgängligt även efter detta så att ni kan lyfta frågorna med era elever när det passar just er.

Safer Internet Day, 6 februari 2024

Safer Internet Day är ett EU-initiativ för att främja ett säkrare internet, med särskilt fokus på barn och unga. Safer Internet Day 2024 är den 6 februari, men hela vecka 6 uppmärksammar Bris, ECPAT och Mediemyndigheten frågan om barns trygghet på nätet.

I vårt gemensamma program hittar ni seminarier för alla som möter barn i sitt yrke. Bris, ECPAT och Mediemyndigheten arrangerar tillsammans detta kostnadsfria webbinarium:

Barns och ungas liv på nätet: Vad vet vi och vad behöver göras framåt?
Vad berättar unga kring livet på nätet och vad tycker de behöver göras? Hur arbetar olika aktörer för att stärka barn och ungas rättigheter i deras digitala vardag?

Mer information om detta webbinarium, anmälan och övriga programpunkter hittar ni här:

Om Safer Internet Centre Sverige

Safer Internet Centre Sverige är en gemensam kraftsamling för barns och ungas trygghet på nätet och består av Mediemyndigheten, Bris och ECPAT.

Safer Internet Centre Sverige består av tre delar:

  • Ett kunskapscenter (Mediemyndigheten) som tar fram och sprider information om frågor kopplade till barns och ungas trygghet på nätet.
  • En stödlinje (Bris) dit barn kan vända sig för att få stöd om bl.a. frågor kopplade till utsatthet på nätet.
  • En rapporteringsfunktion/hotline (ECPAT) som tar emot tips på alla former av misstänkta sexuella övergrepp och exploatering av barn.