Varför skickar barn nakenbilder?

En stor del av barns och ungas liv utspelar sig på internet. Det innebär att flörtande, förälskelse och sex är en naturlig del av deras tillvaro på nätet. Barn och unga kommer att fortsätta att utforska och experimentera med sex oavsett vad deras föräldrar – och andra viktiga vuxna omkring dem – säger. Internet kan i många fall vara en trygg arena att göra detta på.  

Att skicka nakenbilder, så kallade nudes, är något som ungefär hälften av alla barn i vår årliga undersökning ”Nude på nätet” har gjort. De allra flesta upplevde det som något positivt vid tillfället då bilden skickades. Barn berättar för oss att skickandet av nakenbilder är en naturlig del av att utforska sin sexualitet, få bekräftelse och att skapa intimitet med personer som de tycker om. De anledningar som barnen nämner är att det är njutningsfullt, pirrigt, ömsesidigt och kan öka ens självkänsla. Att skicka nakenbilder är ett av de beteenden som vuxna ofta uppfattar som problematiskt medan barnen ofta har en helt annan uppfattning.  

Utgå från barnets verklighet 

Att prata med barn om sex, utan att nämna hur de kan utforska sin sexualitet och förstå samtycke och gränser på nätet, gör att vi vuxna inte upplevs som relevanta. Våra råd och strategier för att hjälpa barnen hålla sig trygga och säkra kommer inte heller vara anpassade efter barnets verklighet om vi inte tar med i beräkningen att skickandet av nakenbilder är vanligt förekommande mellan unga.  

Barnets strategier 

Att skicka nakenbilder i sig är inte ett problem och behöver inte vara en anledning till oro. Det behöver heller inte vara ett riskfyllt sexuellt beteende så länge som relationen i sig – oavsett om den är varaktig eller tillfällig – är ömsesidig, respektfull och en trygg plats för barnet att utveckla sin sexualitet.  

Det faktum att många barn upplever skickandet av nakenbilder som något positivt betyder inte att de inte är medvetna om risker som finns med att skicka nakenbilder. Många barn berättar att de ofta skickar anonyma bilder utan sitt ansikte och att de är försiktiga med vem de skickar till. En del barn byter bilder för att minska risken för att bilden sprids då de har känsligt material på varandra.  

Tips till dig som vill prata om nakenbilder med ditt barn: 

  • Tänk på att mycket av barns liv utspelar sig på nätet när du pratar om sex, sexuellt utforskande och relationer med ditt barn 
  • Berätta om vilka lagar och regler som gäller för sex på nätet. Här (länk till okej sex) kan du läsa mer 
  • Var tydlig med att barnet alltid kan komma till dig om hen vill prata 
  • Om barnet funderar på att skicka en nakenbild prata om vad som händer med bilderna efter att relationen tar slut. En nakenbild tillhör personen som har skickat dem och det är aldrig okej att spara, dela eller sprida dem efter relationen tagit slut. Det kan till och med vara olagligt 
  • Det är aldrig ok att hota, pressa eller tjata för att få nakenbilder och det är aldrig ok att andra hotar, pressar eller tjatar på barn för att få nakenbilder
  • Om barnet har blivit hotat, fått oönskade nakenbilder eller fått nakenbilder spridda är det aldrig barnets fel. Bli inte arg  

Relaterade artiklar

Mitt barn har utsatt ett annat barn

Att ge stöd och råd till den som blivit utsatt känns ofta som en självklarhet, men att ge stöd till den som utsatt någon annan kan innebära blandade känslor. Här ger vi råd kring hur du som förälder kan ge stöd till ditt barn om hen utsatt ett annat barn för något som inte är […]

Läs mer

Vad är ett exposekonto?

89 procent av barn mellan 10–17 år vet vad ett exposekonto är. Ungefär 60 % har själva besökt ett. Trots att så många barn och unga känner till dessa konton saknar de flesta vuxna kunskap om dem. På exposekonton läggs bilder och filmer ut med syfte att kränka den uthängda. För det mesta handlar det […]

Läs mer

Jag som vuxen är orolig för ett barn

ECPAT Vuxenstöd är en plats för alla viktiga vuxna i barns närhet. ECPAT kan erbjuda hjälp, stöd och kunskap om bland annat nakenbilder, sexuella kränkningar och sexuella övergrepp på barn. Om din oro för ett barn gäller något annat område har vi gjort en lista över andra organisationer och aktörer som du kan vända dig […]

Läs mer

Lärarhandledning: Exposekonton

För dig som är lärare, kurator eller annan skolpersonal I samarbete med pedagoger har vi på ECPAT skapat en lärarhandledning för dig som jobbar med barn och unga på högstadiet. Materialets centrala delar utgörs av tre lektionsplaneringar med tillhörande filmer, samt Frågebanken. Det är andra året i rad som ECPAT utformar en lärarhandledning och denna […]

Läs mer