Varför skickar barn nakenbilder?

En stor del av barns och ungas liv utspelar sig på internet. Det innebär att flörtande, förälskelse och sex är en naturlig del av deras tillvaro på nätet. Barn och unga kommer att fortsätta att utforska och experimentera med sex oavsett vad deras föräldrar – och andra viktiga vuxna omkring dem – säger. Internet kan i många fall vara en trygg arena att göra detta på.  

Att skicka nakenbilder, så kallade nudes, är något som ungefär hälften av alla barn i vår årliga undersökning ”Nude på nätet” har gjort. De allra flesta upplevde det som något positivt vid tillfället då bilden skickades. Barn berättar för oss att skickandet av nakenbilder är en naturlig del av att utforska sin sexualitet, få bekräftelse och att skapa intimitet med personer som de tycker om. De anledningar som barnen nämner är att det är njutningsfullt, pirrigt, ömsesidigt och kan öka ens självkänsla. Att skicka nakenbilder är ett av de beteenden som vuxna ofta uppfattar som problematiskt medan barnen ofta har en helt annan uppfattning.  

Utgå från barnets verklighet 

Att prata med barn om sex, utan att nämna hur de kan utforska sin sexualitet och förstå samtycke och gränser på nätet, gör att vi vuxna inte upplevs som relevanta. Våra råd och strategier för att hjälpa barnen hålla sig trygga och säkra kommer inte heller vara anpassade efter barnets verklighet om vi inte tar med i beräkningen att skickandet av nakenbilder är vanligt förekommande mellan unga.  

Barnets strategier 

Att skicka nakenbilder i sig är inte ett problem och behöver inte vara en anledning till oro. Det behöver heller inte vara ett riskfyllt sexuellt beteende så länge som relationen i sig – oavsett om den är varaktig eller tillfällig – är ömsesidig, respektfull och en trygg plats för barnet att utveckla sin sexualitet.  

Det faktum att många barn upplever skickandet av nakenbilder som något positivt betyder inte att de inte är medvetna om risker som finns med att skicka nakenbilder. Många barn berättar att de ofta skickar anonyma bilder utan sitt ansikte och att de är försiktiga med vem de skickar till. En del barn byter bilder för att minska risken för att bilden sprids då de har känsligt material på varandra.  

Tips till dig som vill prata om nakenbilder med ditt barn: 

  • Tänk på att mycket av barns liv utspelar sig på nätet när du pratar om sex, sexuellt utforskande och relationer med ditt barn 
  • Berätta om vilka lagar och regler som gäller för sex på nätet. Här (länk till okej sex) kan du läsa mer 
  • Var tydlig med att barnet alltid kan komma till dig om hen vill prata 
  • Om barnet funderar på att skicka en nakenbild prata om vad som händer med bilderna efter att relationen tar slut. En nakenbild tillhör personen som har skickat dem och det är aldrig okej att spara, dela eller sprida dem efter relationen tagit slut. Det kan till och med vara olagligt 
  • Det är aldrig ok att hota, pressa eller tjata för att få nakenbilder och det är aldrig ok att andra hotar, pressar eller tjatar på barn för att få nakenbilder
  • Om barnet har blivit hotat, fått oönskade nakenbilder eller fått nakenbilder spridda är det aldrig barnets fel. Bli inte arg  

Relaterade artiklar

När barn pressas på pengar för att nakenbilder inte ska spridas

Att barn och unga pressas på pengar för att deras nakenbilder inte ska spridas på nätet, är något ECPAT uppmärksammat tidigare och som vi nu ser är ett ökande problem. Främst är det pojkar som utsätts för brottet och luras att skicka nakenbilder till en förövare som utger sig för att vara en jämnårig flicka.  […]

Läs mer

Nakenbilder och samtycke – en film för mellanstadiet

Mer än varannan flicka i åldern 10-13 år har fått en oönskad nakenbild skickad till sig och mer än var tredje har blivit hotad att själv skicka nakenbilder. Barns sexuella utsatthet på nätet är stor och många saknar kunskap om vad som är okej och inte. I den här filmen utgår ECPAT från de frågor […]

Läs mer

Sugardejting – när barn och unga får pengar och saker i utbyte mot dejter och sex

Begreppet sugardejting används ofta för att beskriva en relation mellan en äldre person och en yngre person, där den yngre får pengar eller saker för att vara i relationen. Oftast finns krav – uttalat eller outtalat – på sex. Det förekommer att den yngre personen är ett barn. Sugardejting beskrivs ofta som något lyxigt och […]

Läs mer

Om ditt barn har blivit utsatt sexuellt

Många barn och unga som har blivit utsatta sexuellt har svårt att berätta för vuxna om det de varit med om. Ofta känner barnet skuld och skam över det som hänt och tar inte sällan på sig ansvaret över att ha blivit utsatt. Det är också vanligt att oroa sig för hur föräldrarna ska reagera, […]

Läs mer