Vad är okej sex?

Unga har rätt att på ett säkert och tryggt sätt utforska sin sexualitet. Det är till och med viktigt för hälsan. Idag utspelar sig många unga relationer på nätet. Relationerna innehåller ofta både utforskande av sin egen sexualitet och sex tillsammans med andra. 

Att ha sex på nätet är vanligt och ofta ett bra sätt för unga att närma sig sin egen sexualitet och utforska den tillsammans med andra. Det kan till exempel handla om att skicka nakenbilder till varandra eller onanera tillsammans framför webbkameran.  

Det finns många fördelar med att ha sex på nätet. Det kan skapa intimitet och förtroende, sexuell lust och bekräftelse. Genom att ha sex på nätet kan den unge själv bestämma var hen vill vara och vad hen vill göra, och det finns heller inga risker för könssjukdomar eller graviditet.  

Sex på nätet kan se ut på olika sätt. Detta kan exempelvis vara att onanera tillsammans framför en webbkamera. Sexuella handlingar kan vara att skicka och ta emot nakenbilder eller sexuella meddelanden.

Vad är lagligt och vad är inte lagligt?

För att kunna utforska sin sexualitet på nätet på ett säkert sätt behöver barn ha kunskap om sina rättigheter och om vilka lagar som gäller både på och utanför nätet. Barnet behöver även veta i fall hen har utsatts för ett brott och när hen själv kan ha utsatt någon annan för ett brott.   

  • Det är helt lagligt att ha sex och utföra andra sexuella handlingar på nätet, så länge alla som deltar gör det frivilligt. Detta innebär att barnet har gett samtycke
  • Sexualbrott på nätet är lika allvarliga som sexualbrott utanför nätet. Precis som vid sex IRL krävs det att alla som deltar har gett sitt samtycke. Att ha sex eller utföra annan sexuell handling med någon som inte har gett sitt samtycke kan vara brottsligt. Det är exempelvis olagligt att skicka en nakenbild till någon som inte har bett om den eftersom mottagaren inte har gett sitt samtycke.   
  • Enligt lagen kan barnet först ge sitt samtycke när hen har fyllt 15 år. Har ett barn som är över 15 år sex eller utför annan sexuell handling med någon som är under 15 år kan det vara ett brott. Detta gäller både på och utanför nätet. Undantaget är om det är väldigt liten skillnad i ålder mellan barnen och att båda deltar frivilligt. 

Relaterade artiklar

När barn pressas på pengar för att nakenbilder inte ska spridas

Att barn och unga pressas på pengar för att deras nakenbilder inte ska spridas på nätet, är något ECPAT uppmärksammat tidigare och som vi nu ser är ett ökande problem. Främst är det pojkar som utsätts för brottet och luras att skicka nakenbilder till en förövare som utger sig för att vara en jämnårig flicka.  […]

Läs mer

Nakenbilder och samtycke – en film för mellanstadiet

Mer än varannan flicka i åldern 10-13 år har fått en oönskad nakenbild skickad till sig och mer än var tredje har blivit hotad att själv skicka nakenbilder. Barns sexuella utsatthet på nätet är stor och många saknar kunskap om vad som är okej och inte. I den här filmen utgår ECPAT från de frågor […]

Läs mer

Sugardejting – när barn och unga får pengar och saker i utbyte mot dejter och sex

Begreppet sugardejting används ofta för att beskriva en relation mellan en äldre person och en yngre person, där den yngre får pengar eller saker för att vara i relationen. Oftast finns krav – uttalat eller outtalat – på sex. Det förekommer att den yngre personen är ett barn. Sugardejting beskrivs ofta som något lyxigt och […]

Läs mer

Om ditt barn har blivit utsatt sexuellt

Många barn och unga som har blivit utsatta sexuellt har svårt att berätta för vuxna om det de varit med om. Ofta känner barnet skuld och skam över det som hänt och tar inte sällan på sig ansvaret över att ha blivit utsatt. Det är också vanligt att oroa sig för hur föräldrarna ska reagera, […]

Läs mer