7-10 år: Så pratar du med yngre barn om kroppen och gränser

Det viktigaste du som vuxen kan göra är att ha en öppen dialog med barnet i vardagen. Visa intresse och engagemang för barnet och gör det tydligt att du finns där och lyssnar – på barnets villkor.  

Genom att tidigt prata om kroppen och gränser med barn kan du hjälpa barnet att hitta trygghet i sin egen kropp. Du hjälper också barnet att bygga upp en känsla för vad som är okej och inte – både i förhållande till sig själv men också till andra.  Du kan tidigt prata med barn om kroppen och gränser och lära barnet om kroppslig integritet.  

Förslag till samtalsämnen för yngre barn, mellan 7 och 10 år, kan exempelvis vara: 

  • Prata om bra och dåliga hemligheter. En bra hemlighet kan vara om barnet är kär i någon hen träffat i ett spel och en dålig hemlighet kan vara något som inte känns bra. 
  • Att personer ibland luras på nätet. De kan exempelvis luras om vem de är eller hur gamla de är.  
  • Att även om personer säger att barnet inte får berätta för en vuxen så är det alltid okej att berätta om hemligheter för en vuxen som barnet litar på.  
  • Att prata om vilka regler som gäller när de tar, sparar och delar bilder med andra. Det kan handla om foton på både kompisar och familjen.  
  • Många barn är rädda för konsekvenser av att bryta regler och den rädslan kan göra att de inte vågar berätta om något hänt. Därför är det viktigt att prata om att barnet alltid kan komma till dig om något obehagligt hänt även om barnet har brutit mot regler. 

Tips och råd inför samtal 

Innan samtalet 

Om du ska ha ett samtal med ett barn om exempelvis att personer kan luras på nätet behöver du först bestämma var samtalet ska ske. Ett passande tillfälle kan vara att göra det i samband med att ni spelar ett spel online. Sedan är det dags att fundera på om du behöver mer information. Kanske behöver du ta hjälp av någon annan för att genomföra eller planera samtalet?  

Även om just det här samtalet är planerat så är det bra att regelbundet ha samtal som dessa i vardagen. Det kan underlätta när barnet vill berätta om något som hänt. Förbered dig på vilka känslor som samtalet kan väcka hos dig och hur du ska hantera dem för att vara säker på att kunna signalera trygghet till barnet. 

Under samtalet 

Ha en lugn samtalston och visa barnet att du är närvarande och att du lyssnar. Tänk på att ställa öppna frågor och lyssna mer än du pratar. Berätta för barnet varför det är viktigt att veta att personer på nätet kan luras och vad de kan luras om.   

Låt barnet veta att hen kan prata med dig om någon på nätet lurar dem, eller om barnet har lurat någon annan. Poängtera att det är okej att berätta även om någon har sagt till dem att de inte får göra det. Berätta också för barnet att det alltid är okej att säga nej när någon kontaktar hen och att det är viktigt att respektera när någon annan säger nej. 

Fråga alltid vad barnet känner och vill – respektera barnets egen vilja och gränser. För att barnet ska lära sig att respektera sina egna gränser är det viktigt att vuxna visar att dem respekterar barnets.  

Om barnet tappar intresse eller inte vill prata så respektera barnets önskan men berätta att du finns där när barnet vill prata och fråga igen. Avsluta samtalet genom att säga att sammanfatta det ni har pratat om och ge barnet möjlighet att rätta till om du uppfattat något fel. Beröm barnet om hen har berättat något som varit svårt. 

Råd till dig som är vuxen: 

  • Berätta för barnet att det är okej att säga nej. Ett sätt att göra det är att respektera när barnet säger att hen inte vill prata mer i samtalet med dig. 
  • Engagera dig i barnet, finns där och lyssna – då ökar chansen att de berättar om någon inte har respekterat deras kroppsgränser eller liknande. 
  • Bli aldrig arg på barnet om något har hänt.  
  • Våga fråga om hjälp om du inte själv vet hur du ska hjälpa barnet på bästa sätt. 

Relaterade artiklar

Folder: Ta snacket

Att du som förälder, eller annan viktig vuxen, är engagerad i barns liv både på och utanför nätet, är avgörande för deras trygghet. Men det är inte alltid lätt att veta hur du ska agera och prata utan att kränka barnets integritet och nyfikenhet. Därför har vi i den här foldern samlat information, tips och […]

Läs mer

När ECPAT gör en orosanmälan

Vi på ECPAT är skyldiga att göra en orosanmälan till socialtjänsten om vi är oroliga för ett barn. Det kan handla om att ett barn har blivit utsatt för brott eller något annat som gör att barnet är i behov av stöd. Om du som vårdnadshavare har fått information om att ECPAT gjort en orosanmälan […]

Läs mer

När barn pressas på pengar för att nakenbilder inte ska spridas

Att barn och unga pressas på pengar för att deras nakenbilder inte ska spridas på nätet, är något ECPAT uppmärksammat tidigare och som vi nu ser är ett ökande problem. Främst är det pojkar som utsätts för brottet och luras att skicka nakenbilder till en förövare som utger sig för att vara en jämnårig flicka.  […]

Läs mer

Nakenbilder och samtycke – en film för mellanstadiet

Mer än varannan flicka i åldern 10-13 år har fått en oönskad nakenbild skickad till sig och mer än var tredje har blivit hotad att själv skicka nakenbilder. Barns sexuella utsatthet på nätet är stor och många saknar kunskap om vad som är okej och inte. I den här filmen utgår ECPAT från de frågor […]

Läs mer