0-6 år: Så pratar du med små barn om kroppen och gränser

Det viktigaste du som vuxen kan göra är att ha en öppen dialog med barnet i vardagen. Visa ett intresse och engagemang för barnet och gör det tydligt att du finns där och lyssnar – på barnets villkor.  

Genom att tidigt prata om kroppen och gränser med barn kan du hjälpa barnet att hitta trygghet i sin egen kropp. Du hjälper också barnet att bygga upp en känsla för vad som är okej och inte – både i förhållande till sig själv men också till andra.  Du kan tidigt prata med barn om kroppen och gränser och lära barnet om kroppslig integritet.  

Förslag på samtalsämnen för små barn, upp till sex år, kan exempelvis vara:  

  • Sätta ord på kroppens privata delar som snoppen, snippan, rumpan och munnen. 
  • Prata om bra och dåliga hemligheter. En bra hemlighet kan vara att barnet gillar någon och en dålig hemlighet är något som inte känns bra i kroppen.  
  • Kramar. Att barnet bestämmer vem som hen vill krama. Bara för att en vuxen vill kramas betyder inte det att barnet måste säga ja. 

Tips och råd inför samtal 

Innan samtalet 

Om du ska ha ett samtal med ett barn om exempelvis kroppens privata delar så börja med att bestämma var samtalet ska ske. Det kan till exempel vara i samband med ett toalettbesök eller när barnet duschar. Fundera om du behöver mer information. Kanske behöver du ta hjälp av någon annan för att genomföra eller planera samtalet?  

Låt barnet vara med och bestämma över sin kropp och låt hen sköta så mycket som möjligt på egen hand. På så sätt lär du barnet om kroppslig integritet, att barnet har rätt att sätta gränser och bestämma över sin egen kropp. Även om just det här samtalet är planerat så är det bra att ta samtal som dessa i vardagen – det underlättar om barnet vill berätta om något som hänt. Förbered dig på vilka känslor samtalet skulle kunna ta fram hos dig och hur du ska hantera dem för att kunna signalera trygghet till barnet. 

Under samtalet 

Ha en lugn samtalston och visa barnet att du är närvarande och lyssnar. Ställ öppna frågor och lyssna mer än du pratar. Berätta för barnet varför det är viktigt att hen kan sätta ord på de privata delarna och varför det är viktigt att hen bestämmer över sin kropp.   

Låt barnet veta att hen kan prata med dig om någon skulle gå över kroppsgränserna, eller om barnet själv går över dessa gränser gentemot någon annan. Poängtera att det är okej att berätta även om någon har sagt till dem att de inte får göra det. Berätta också för barnet att det alltid är okej att säga nej och att det är viktigt att respektera när någon annan säger nej.  

Fråga alltid vad barnet känner och vill. Respektera barnets egen vilja och gränser. Tvinga exempelvis inte barn att kramas eller pussas om hen inte vill. För att barnet ska lära sig att respektera sina egna gränser är det viktigt att vuxna visar att dem respekterar barnets.  

Om barnet tappar intresse eller inte vill prata så respektera barnets önskan men berätta att du finns där när barnet vill prata och fråga igen.  Avsluta samtalet genom att säga att sammanfatta det ni har pratat om och ge barnet möjlighet att rätta till om du uppfattat något fel. Beröm barnet om hen har berättat något som varit svårt. 

Råd till dig som är vuxen: 

  • Berätta för barnet att det är okej att säga nej. 
  • Engagera dig i barnet, finns där och lyssna – då ökar chansen att de berättar om någon inte har respekterat deras kroppsgränser eller liknande. 
  • Bli aldrig arg på barnet om något har hänt.  
  • Våga fråga om hjälp om du inte själv vet hur du ska hjälpa barnet på bästa sätt. 

Relaterade artiklar

När barn pressas på pengar för att nakenbilder inte ska spridas

Att barn och unga pressas på pengar för att deras nakenbilder inte ska spridas på nätet, är något ECPAT uppmärksammat tidigare och som vi nu ser är ett ökande problem. Främst är det pojkar som utsätts för brottet och luras att skicka nakenbilder till en förövare som utger sig för att vara en jämnårig flicka.  […]

Läs mer

Nakenbilder och samtycke – en film för mellanstadiet

Mer än varannan flicka i åldern 10-13 år har fått en oönskad nakenbild skickad till sig och mer än var tredje har blivit hotad att själv skicka nakenbilder. Barns sexuella utsatthet på nätet är stor och många saknar kunskap om vad som är okej och inte. I den här filmen utgår ECPAT från de frågor […]

Läs mer

Sugardejting – när barn och unga får pengar och saker i utbyte mot dejter och sex

Begreppet sugardejting används ofta för att beskriva en relation mellan en äldre person och en yngre person, där den yngre får pengar eller saker för att vara i relationen. Oftast finns krav – uttalat eller outtalat – på sex. Det förekommer att den yngre personen är ett barn. Sugardejting beskrivs ofta som något lyxigt och […]

Läs mer

Om ditt barn har blivit utsatt sexuellt

Många barn och unga som har blivit utsatta sexuellt har svårt att berätta för vuxna om det de varit med om. Ofta känner barnet skuld och skam över det som hänt och tar inte sällan på sig ansvaret över att ha blivit utsatt. Det är också vanligt att oroa sig för hur föräldrarna ska reagera, […]

Läs mer