0-6 år: Så pratar du med små barn om kroppen och gränser

Det viktigaste du som vuxen kan göra är att ha en öppen dialog med barnet i vardagen. Visa ett intresse och engagemang för barnet och gör det tydligt att du finns där och lyssnar – på barnets villkor.  

Genom att tidigt prata om kroppen och gränser med barn kan du hjälpa barnet att hitta trygghet i sin egen kropp. Du hjälper också barnet att bygga upp en känsla för vad som är okej och inte – både i förhållande till sig själv men också till andra.  Du kan tidigt prata med barn om kroppen och gränser och lära barnet om kroppslig integritet.  

Förslag på samtalsämnen för små barn, upp till sex år, kan exempelvis vara:  

  • Sätta ord på kroppens privata delar som snoppen, snippan, rumpan och munnen. 
  • Prata om bra och dåliga hemligheter. En bra hemlighet kan vara att barnet gillar någon och en dålig hemlighet är något som inte känns bra i kroppen.  
  • Kramar. Att barnet bestämmer vem som hen vill krama. Bara för att en vuxen vill kramas betyder inte det att barnet måste säga ja. 

Tips och råd inför samtal 

Innan samtalet 

Om du ska ha ett samtal med ett barn om exempelvis kroppens privata delar så börja med att bestämma var samtalet ska ske. Det kan till exempel vara i samband med ett toalettbesök eller när barnet duschar. Fundera om du behöver mer information. Kanske behöver du ta hjälp av någon annan för att genomföra eller planera samtalet?  

Låt barnet vara med och bestämma över sin kropp och låt hen sköta så mycket som möjligt på egen hand. På så sätt lär du barnet om kroppslig integritet, att barnet har rätt att sätta gränser och bestämma över sin egen kropp. Även om just det här samtalet är planerat så är det bra att ta samtal som dessa i vardagen – det underlättar om barnet vill berätta om något som hänt. Förbered dig på vilka känslor samtalet skulle kunna ta fram hos dig och hur du ska hantera dem för att kunna signalera trygghet till barnet. 

Under samtalet 

Ha en lugn samtalston och visa barnet att du är närvarande och lyssnar. Ställ öppna frågor och lyssna mer än du pratar. Berätta för barnet varför det är viktigt att hen kan sätta ord på de privata delarna och varför det är viktigt att hen bestämmer över sin kropp.   

Låt barnet veta att hen kan prata med dig om någon skulle gå över kroppsgränserna, eller om barnet själv går över dessa gränser gentemot någon annan. Poängtera att det är okej att berätta även om någon har sagt till dem att de inte får göra det. Berätta också för barnet att det alltid är okej att säga nej och att det är viktigt att respektera när någon annan säger nej.  

Fråga alltid vad barnet känner och vill. Respektera barnets egen vilja och gränser. Tvinga exempelvis inte barn att kramas eller pussas om hen inte vill. För att barnet ska lära sig att respektera sina egna gränser är det viktigt att vuxna visar att dem respekterar barnets.  

Om barnet tappar intresse eller inte vill prata så respektera barnets önskan men berätta att du finns där när barnet vill prata och fråga igen.  Avsluta samtalet genom att säga att sammanfatta det ni har pratat om och ge barnet möjlighet att rätta till om du uppfattat något fel. Beröm barnet om hen har berättat något som varit svårt. 

Råd till dig som är vuxen: 

  • Berätta för barnet att det är okej att säga nej. 
  • Engagera dig i barnet, finns där och lyssna – då ökar chansen att de berättar om någon inte har respekterat deras kroppsgränser eller liknande. 
  • Bli aldrig arg på barnet om något har hänt.  
  • Våga fråga om hjälp om du inte själv vet hur du ska hjälpa barnet på bästa sätt. 

Relaterade artiklar

Mitt barn har utsatt ett annat barn

Att ge stöd och råd till den som blivit utsatt känns ofta som en självklarhet, men att ge stöd till den som utsatt någon annan kan innebära blandade känslor. Här ger vi råd kring hur du som förälder kan ge stöd till ditt barn om hen utsatt ett annat barn för något som inte är […]

Läs mer

Vad är ett exposekonto?

89 procent av barn mellan 10–17 år vet vad ett exposekonto är. Ungefär 60 % har själva besökt ett. Trots att så många barn och unga känner till dessa konton saknar de flesta vuxna kunskap om dem. På exposekonton läggs bilder och filmer ut med syfte att kränka den uthängda. För det mesta handlar det […]

Läs mer

Jag som vuxen är orolig för ett barn

ECPAT Vuxenstöd är en plats för alla viktiga vuxna i barns närhet. ECPAT kan erbjuda hjälp, stöd och kunskap om bland annat nakenbilder, sexuella kränkningar och sexuella övergrepp på barn. Om din oro för ett barn gäller något annat område har vi gjort en lista över andra organisationer och aktörer som du kan vända dig […]

Läs mer

Lärarhandledning: Exposekonton

För dig som är lärare, kurator eller annan skolpersonal I samarbete med pedagoger har vi på ECPAT skapat en lärarhandledning för dig som jobbar med barn och unga på högstadiet. Materialets centrala delar utgörs av tre lektionsplaneringar med tillhörande filmer, samt Frågebanken. Det är andra året i rad som ECPAT utformar en lärarhandledning och denna […]

Läs mer