11-13 år: Så pratar du med barn om samtycke, sex och relationer

Det viktigaste du som vuxen kan göra är att ha en öppen dialog med barnet i vardagen. Visa intresse och engagemang för barnet och gör det tydligt att du finns där och lyssnar – på barnets villkor. Allt eftersom ditt barn blir äldre kan du börja prata mer ingående om samtycke, sex och relationer på och utanför nätet.  

Internet kan vara en trygg arena där barn träffas, spelar spel och tar del av information. Men samtidigt som sociala plattformar och spel är en rolig plats ökar även riskerna att utsättas för något dåligt när barn får tillgång till sociala medier och mobiler med internetuppkoppling. Det kan till exempel handla om att barnet tar del av innehåll, bilder och filmer som kan upplevas som obehagliga, läskiga eller i vissa fall olagliga. Det är därför viktigt att prata med barn om trygghet och relationer på nätet redan innan de får tillgång till sociala medier.  

Förslag på samtalsämnen för barn i åldern 11 – 13 år kan exempelvis vara: 

 • Att personer ibland luras på nätet. De kan exempelvis luras om vem de är eller hur gamla de är. 
 • Vilka regler som gäller när de tar, sparar och delar bilder med andra. Samtalet kan handla om vardagsbilder eller om nakenbilder. 
 • Kroppen, gränser och vad okej relationer och sex är. Anpassa samtalet efter barnets ålder.   
 • Berätta om åldersgränser för exempelvis appar och varför de finns. Om barnet har tillgång till ett spel med chatt eller där bilder kan delas är det viktigt att prata om vad som händer om barnet får ta del av information, bilder eller filmer som kan upplevas som obehagliga, läskiga eller i vissa fall olagliga och vad barnet ska göra om det händer. 
 • Sexuella övergrepp sker ofta mellan barn. Informera barnet om samtycke och vilka lagar som gäller för sex på och utanför nätet.

Tips och råd inför samtal 

Innan samtalet 

Om du ska ha ett samtal med ett barn om exempelvis vilka regler som gäller för att dela bilder eller nakenbilder behöver du först bestämma var samtalet ska ske. Ett passande tillfälle kan vara att göra det i samband med en lugn kvällsaktivitet där ni är ensamma. Fundera på om du behöver mer information om ämnet ni ska prata om. Kanske behöver du ta hjälp av någon annan för att genomföra eller planera samtalet?  

Även om just det här samtalet är planerat så är det bra regelbundet ha samtal som dessa i vardagen. Det kan underlätta och göra att samtalen känns mindre pinsamma. Det kan också göra det enklare om barnet vill berätta om något som hänt. Innan samtalet behöver du förbereda dig på vilka känslor som samtalet skulle kunna ta fram hos dig och hur du ska hantera dem för att kunna signalera trygghet till barnet. Kanske kommer det fram att barnet redan har delat en nakenbild eller spridit någon annans utan samtycke. 

Under samtalet 

Ha en lugn samtalston och visa barnet att du är närvarande och att du lyssnar. Tänk på att ställa öppna frågor och lyssna mer än du pratar. Berätta för barnet varför det är viktigt att hen har kunskap om vilka regler som gäller för att dela nakenbilder och hur hen ska kunna vara trygg och säker på nätet. 

Låt barnet veta att hen kan prata med dig om hen har frågor om nakenbilder. Det kan handla om att någon skickar, delar eller sprider nakenbilder till barnet eller om barnet själv går över dessa gränser gentemot någon annan. Poängtera att det är okej att berätta även om någon har sagt till dem att de inte får göra det. Berätta också för barnet att det alltid är okej att säga nej och att det är viktigt att respektera när någon annan säger nej.  

Fråga alltid vad barnet känner och vill – respektera barnets egen vilja och gränser. För att barnet ska lära sig att respektera sina egna gränser är det viktigt att vuxna visar att de respekterar barnets. Tvinga exempelvis inte barn att bli fotograferad och sprid inte vardagsbilder på barnet om barnet inte vill – detta kan lära barnet att det är okej att sprida bilder på andra utan samtycke.

Om barnet tappar intresse under samtalet eller inte vill prata så respektera barnets önskan. Berätta att du finns där när barnet vill prata och fråga igen. Avsluta samtalet genom att säga att sammanfatta det ni har pratat om och ge barnet möjlighet att rätta till om du uppfattat något fel. Beröm barnet om hen har berättat något som varit svårt. 

Råd till dig som är vuxen: 

 • Det är ditt ansvar som vuxen att lära barnet om samtycke, sex och relationer. 
 • Berätta för barnet vad som är okej och inte. 
 • Engagera dig i barnet, finns där och lyssna – då ökar chansen att de berättar om något har hänt eller är problematiskt. 
 • Bli aldrig arg på barnet om något har hänt. Barnet har rätt att bli lyssnat på och få hjälp att hantera situationen om något har hänt. 
 • Bekräfta barnet och berätta att det är modigt att hen berättat och förvalta det förtroendet. 
 • Våga fråga om hjälp om du inte själv vet hur du ska hjälpa barnet på bästa sätt. 

Relaterade artiklar

Lärarhandledning: Exposekonton

För dig som är lärare, kurator eller annan skolpersonal I samarbete med pedagoger har vi på ECPAT skapat en lärarhandledning för dig som jobbar med barn och unga på högstadiet. Materialets centrala delar utgörs av tre lektionsplaneringar med tillhörande filmer, samt Frågebanken. Det är andra året i rad som ECPAT utformar en lärarhandledning och denna […]

Läs mer

ECPATs kortlek – konversationskort för att samtala med barn och unga

I samarbete med pedagoger har vi på ECPAT skapat ett stödmaterial för dig som arbetar med barn och unga. Genom materialet vill vi dela med oss av vår kunskap om bland annat sexuell exploatering av barn och sexuella övergrepp på nätet. Vår förhoppning är att materialet kan bli ett verktyg för dig som arbetar som […]

Läs mer

Lärarhandledning: Att få sina nakenbilder spridda

Här hittar du som arbetar i skolan en lärarhandledning med information om hur nakenbilder på nätet kan diskuteras med ungdomar. ​Att skicka nakenbilder behöver inte vara ett problem. Det är vanligt att barn och unga utbyter nudes för att flörta och som ett led i ett utforskande av sin sexualitet. Men om bilderna sprids okontrollerat, och mot barnets vilja, kan det vara mycket […]

Läs mer

Lärarhandledning: Är det okej att skicka en bild?

Här hittar du som arbetar i skolan en lärarhandledning med information om delande av nakenbilder. Att skicka nakenbilder behöver inte vara ett problem. Det är vanligt att barn och unga utbyter nudes för att flörta och som ett led i att utforska sin sexualitet. Men om bilderna sprids okontrollerat, och mot barnets vilja, kan det vara […]

Läs mer