Jag som vuxen är orolig för ett barn

ECPAT Vuxenstöd är en plats för alla viktiga vuxna i barns närhet. ECPAT kan erbjuda hjälp, stöd och kunskap om bland annat nakenbilder, sexuella kränkningar och sexuella övergrepp på barn. Om din oro för ett barn gäller något annat område har vi gjort en lista över andra organisationer och aktörer som du kan vända dig till. Vi hoppas att du hittar rätt, så att du på bästa sätt kan stötta barn i din närhet.  

BRIS Vuxentelefon: Kan ge dig som förälder eller annan vuxen stöd och råd om du har frågor eller är orolig för ett barn. Du kan ringa 077 150 50 50, måndag-fredag 9-12. Är du idrottsledare kan du ringa 077  440 00 42, måndag-fredag 9-12.  

Brottsofferjouren : Kan ge dig stöd, råd och information om du utsatts för brott, blivit vittne till ett brott eller känner någon som har utsatts för ett brott. Du kan ringa 020 02 12 019 måndag-fredag 9-19, lördag-söndag 9-16 (lunchstängt 12-13). Om du hellre önskar att chatta kan du göra det under samma tider. Du kan också mejla till fraga@boj.se 

Friends: Kan ge dig stöd, råd och vägledning om du är skolpersonal, vårdnadshavare, idrottsledare eller annan vuxen och upplever att ett barn är utsatt för mobbing eller känner sig otrygg i skolan. Du kan ringa 08- 545 519 90 måndag-fredag 9-12. Du kan också mejla tillradgivning@friends.se 

Frisk och fri – Närståendelinjen: Kan ge dig som närstående till en person med ätstörningar stöd och råd. Du kan ringa 020 01 25 085 måndag-tisdag 19-20, onsdag 16-17 eller 19-20, torsdag 10-12 eller 19-20. Om du hellre önskar att chatta kan du göra det måndag – torsdag 20-21 eller tisdag 13-14. Du kan också mejla genom detta formulär

Jourhavande präst: Kan ge dig akut samtals- och krisstöd. Jourhavande präst är någon som lyssnar och har tystnadsplikt. Du kan ringa måndag-söndag 21-06, för att komma i kontakt med en jourhavande präst behöver du ringa 112 och fråga efter jourhavande präst. Om du hellre önskar att chatta kan du göra det måndag-söndag 20-24. Du kan också mejla genom detta formulär.  

Kyrkans SOS, Svenska kyrkan: Kan ge dig stöd och någon att prata med när livet känns svårt. Du kan ringa SOS-telefonen 0771-800 650 varje dag, året om. Du kan också skriva till SOS-brevlådan

Mind, föräldralinjen: Kan ge dig stöd och råd om du är orolig för om ett barn har suicidala tankar. Du kan också få hjälp med att reflektera över din roll som förälder. Du kan ringa 020 85 20 00 måndag-fredag 10-15 eller torsdag 19-21.   

PrevenTell: En nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa. Du har möjlighet att prata anonymt med någon som kan ge dig stöd och råd, för att sedan hjälpa dig vidare till behandling om du vill och behöver. Ring 020-66 77 88 måndag-fredag 12-15.  

RFSL Stödmottagning: Kan ge dig som yrkesverksam eller anhörig till en hbtqi-person stöd och råd i frågor om kränkningar, hot och våld. Du kan ringa 020 34 13 16 torsdag 9-12. Du kan också mejla till stod@rfsl.se

Rädda Barnens orostelefon om radikalisering: Kan ge dig stöd och råd om du är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan ringa 020 100 200 måndag-fredag 9-12. Du kan också mejla till orostelefonen@rb.se 

SHEDO: Kan ge dig som närstående till en person med självskadebeteende, ätstörningar eller andra självdestruktiva beteenden stöd och råd. Du kan chatta eller mejla. Chatten har öppet måndag-torsdag 20-22, lördag-söndag 20-22. Du kan också mejla genom detta formulär

SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd): Kan ge dig som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid stöd. Du kan ringa 020 18 18 00 måndag-söndag 19-22. Om du hellre önskar att chatta kan du göra det måndag och onsdag 18.30-20. SPES erbjuder också samtalsträffar och andra aktiviteter – mer information finns på hemsidan. 

Storasyster anhörigstöd: Kan ge dig som anhörig till någon som blivit utsatt våldtäkt eller andra sexuella övergrepp stöd. Chatten har öppet söndag-torsdag 20-22, fredag-lördag 14-16. Du kan också mejla till anhorigstod@storasyster.org 

TRIS – Tjejers rätt i samhället: Kan ge dig som yrkesverksam stöd och råd i ditt arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. Du kan ringa 010 225 91 91 måndag-fredag 10-16. Om du hellre önskar att chatta kan du göra det måndag och torsdag 15-23. Du kan också mejla till info@tris.se 

Saknar du någon stödlinje som borde vara med här – hör gärna av dig! 

Relaterade artiklar

Om ditt barn har blivit utsatt sexuellt

Många barn och unga som har blivit utsatta sexuellt har svårt att berätta för vuxna om det de varit med om. Ofta känner barnet skuld och skam över det som hänt och tar inte sällan på sig ansvaret över att ha blivit utsatt. Det är också vanligt att oroa sig för hur föräldrarna ska reagera, […]

Läs mer

Barn som utsätts av en lärare, tränare eller annan vuxen i sin profession

Barn befinner sig ofta i miljöer där de möter vuxna som har en viss makt eller bestämmanderätt över dem. Det kan till exempel handla om en lärare, tränare, pedagog eller behandlare. Tyvärr händer det att dessa vuxna utnyttjar den maktobalans som finns och utsätter barnen för sexuella kränkningar och övergrepp. När den sexuella utsattheten sker […]

Läs mer

Signaler på sexuell utsatthet hos barn

Genom att ha kunskap och vara uppmärksam på signaler och beteendeförändringar hos barn som blir utsatta för sexuella övergrepp kan vi förhindra att övergreppen fortsätter. Tecken på sexuell utsatthet kan vara både fysiska och icke fysiska. Det är vanligast med icke fysiska.    Idag sker sexuella övergrepp både på och utanför nätet. Att bli utsatt för övergrepp […]

Läs mer

Digitalt föräldramöte: När barn hängs ut på nätet – om exposekonton

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Genom ECPATs föräldramöten ger vi vi råd och kunskap om barns vardag och sexuella utsatthet – på och utanför nätet. Här kan du se ett av våra genomförda möten i efterhand. På ecpat.se/foraldramote ser du aktuella och kommande föräldramöten och kan anmäla dig för att delta live. Barn och […]

Läs mer