Hur ser jag till att barnen är trygga på nätet?

En viktig utgångspunkt när vi pratar om barn, unga och sexuella övergrepp är att deras digitala liv har förändrats och expanderat på ett fundamentalt sätt. Internet finns nu finns i mobilen och därför alltid är tillgängligt. En annan förändring är att internet blivit mer socialt och barns närvaro på sociala medier ökat kraftigt. Nätet i sig är inte en farlig plats för barn, men plattformar kan användas för att hota, trakassera eller begå sexuella övergrepp.  

Kunskap om barnets vardag på nätet

För att du ska kunna hålla barn säkra på nätet behöver du kunskap om hur barnets vardag på nätet ser ut. Den kunskapen får du dels genom att prata med barnet och intressera dig för hens vardag på nätet och dels genom kunskap om de appar och spel som barnet använder sig om. Du behöver känna till vilken ålder plattformen är lämplig för, vilka regler som gäller för plattformen, om det finns kontaktvägar – exempelvis en chattfunktion – i spelet och hur ditt barn gör om något händer som är obehagligt eller inte känns bra. Kunskapen som du ger barnet är viktig för att barnet ska hitta sätt att utforska nätet på ett tryggt sätt. Barnet behöver redan innan hen börjar använda en app eller ett spel känna till vad hen ska göra om någon beter sig oschysst eller olagligt. Informationen behöver utgå från ditt barns ålder och mognad.  

Exempel på kunskap som barnet behöver innan appen, sociala mediet eller spelet används: 

  • Hur barnet kan använda appen, det sociala mediet eller spelen för att leka, spela och prata med andra  
  • Att barnet alltid kan komma till dig om något hänt eller om barnet har fått information, kontaktförfrågningar, bilder eller filmer som är oönskade, obehagliga eller jobbiga 
  • Vanliga inställningar som exempelvis att ett konto kan vara öppet eller stängt för andra 
  • Vilka regler som gäller och hur hen ska göra om någon bryter mot dessa 
  • Att det kan finnas bilder, filmer eller information som kan upplevas som oönskade, jobbiga eller obehagliga och vad hen ska göra om hen tar del av dessa 
  • Att det finns personer som låtsas vara någon de inte är  

Vad är viktigt för dig som vuxen att förmedla till ett barn som utforskar nätet? 

  • Att barnet när som helst kan komma till dig om något har hänt eller om barnet sett något obehagligt på nätet 
  • Att du inte kommer bli arg – oavsett vad som hänt 
  • Att du vet att sånt här händer många barn och som barn har hen rätt att få hjälp och stöd 
  • Att om det händer något så är det inte barnets fel – skammen och skulden hör hemma hos förövaren 

På vår sida för barn och unga – Ditt ECPAT – hittar du vår plattformsguide. Här har vi även samlat guider och instruktioner hur du gör för att ta bort och radera information, foton och videos på olika sociala medier. 

Relaterade artiklar

Om ditt barn har blivit utsatt sexuellt

Många barn och unga som har blivit utsatta sexuellt har svårt att berätta för vuxna om det de varit med om. Ofta känner barnet skuld och skam över det som hänt och tar inte sällan på sig ansvaret över att ha blivit utsatt. Det är också vanligt att oroa sig för hur föräldrarna ska reagera, […]

Läs mer

Barn som utsätts av en lärare, tränare eller annan vuxen i sin profession

Barn befinner sig ofta i miljöer där de möter vuxna som har en viss makt eller bestämmanderätt över dem. Det kan till exempel handla om en lärare, tränare, pedagog eller behandlare. Tyvärr händer det att dessa vuxna utnyttjar den maktobalans som finns och utsätter barnen för sexuella kränkningar och övergrepp. När den sexuella utsattheten sker […]

Läs mer

Signaler på sexuell utsatthet hos barn

Genom att ha kunskap och vara uppmärksam på signaler och beteendeförändringar hos barn som blir utsatta för sexuella övergrepp kan vi förhindra att övergreppen fortsätter. Tecken på sexuell utsatthet kan vara både fysiska och icke fysiska. Det är vanligast med icke fysiska.    Idag sker sexuella övergrepp både på och utanför nätet. Att bli utsatt för övergrepp […]

Läs mer

Digitalt föräldramöte: När barn hängs ut på nätet – om exposekonton

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Genom ECPATs föräldramöten ger vi vi råd och kunskap om barns vardag och sexuella utsatthet – på och utanför nätet. Här kan du se ett av våra genomförda möten i efterhand. På ecpat.se/foraldramote ser du aktuella och kommande föräldramöten och kan anmäla dig för att delta live. Barn och […]

Läs mer