Digitalt föräldramöte: När barn hängs ut på nätet – om exposekonton

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Genom ECPATs föräldramöten ger vi vi råd och kunskap om barns vardag och sexuella utsatthet – på och utanför nätet. Här kan du se ett av våra genomförda möten i efterhand. På ecpat.se/foraldramote ser du aktuella och kommande föräldramöten och kan anmäla dig för att delta live.

Barn och unga spenderar alltmer tid online och nätet har blivit en plats för både aktiviteter och umgänge med vänner. Ungefär hälften av alla barn och unga har delat en nakenbild med någon på nätet och för de flesta är det en positiv upplevelse i det sexuella utforskandet. Men för ungefär en femtedel sprids bilden utanför barnets kontroll och kan hamna på plattformar där barn hängs ut.

ECPATs digitala föräldramöte handlar om hur du som vuxen pratar med barn om samtycke på och utanför nätet och hur du kan vara ett stöd om barnets nakenbilder har spridits. Vi berättar om hur barn påverkas av att bli uthängda på nätet och om de juridiska frågor som kan uppstå.

På föräldramötet medverkar Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på ECPAT, och rådgivare från Ditt ECPAT – vår stödlinje för barn och unga. De ger dig konkreta tips om bland annat:

  • Hur du pratar med ett barn som blivit uthängd på nätet och hur ni kan agera om det hänt
  • Hur du tillsammans med ditt barn diskuterar konsekvenserna av att bli uthängd på nätet
  • Hur du pratar med ditt barn om vad lagen säger om spridning av nakenbilder
Fungerar inte videon? Se den på YouTube här.

Relaterade artiklar

Om ditt barn har blivit utsatt sexuellt

Många barn och unga som har blivit utsatta sexuellt har svårt att berätta för vuxna om det de varit med om. Ofta känner barnet skuld och skam över det som hänt och tar inte sällan på sig ansvaret över att ha blivit utsatt. Det är också vanligt att oroa sig för hur föräldrarna ska reagera, […]

Läs mer

Barn som utsätts av en lärare, tränare eller annan vuxen i sin profession

Barn befinner sig ofta i miljöer där de möter vuxna som har en viss makt eller bestämmanderätt över dem. Det kan till exempel handla om en lärare, tränare, pedagog eller behandlare. Tyvärr händer det att dessa vuxna utnyttjar den maktobalans som finns och utsätter barnen för sexuella kränkningar och övergrepp. När den sexuella utsattheten sker […]

Läs mer

Signaler på sexuell utsatthet hos barn

Genom att ha kunskap och vara uppmärksam på signaler och beteendeförändringar hos barn som blir utsatta för sexuella övergrepp kan vi förhindra att övergreppen fortsätter. Tecken på sexuell utsatthet kan vara både fysiska och icke fysiska. Det är vanligast med icke fysiska.    Idag sker sexuella övergrepp både på och utanför nätet. Att bli utsatt för övergrepp […]

Läs mer

Digitalt föräldramöte: Om barns tillvaro – på och utanför nätet

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Genom ECPATs föräldramöten ger vi vi råd och kunskap om barns vardag och sexuella utsatthet – på och utanför nätet. Här kan du se ett av våra genomförda möten i efterhand. På ecpat.se/foraldramote ser du aktuella och kommande föräldramöten och kan anmäla dig för att delta live.

Läs mer